Dokument & lagar (273 träffar)

Motion 1998/99:MJ11 av Caroline Hagström m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ11 av Caroline Hagström m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:88 Bekämpning av smittsamma djursjukdomar Regeringen har i proposition 1998/99:88 Bekämpning av smittsamma djursjukdomar föreslagit en ny epizootilag och en särskild zoonoslag med bestämmelser om förebyggande åtgärder,


Utskottsberedning: ---1998/99:MJU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ10 av Göte Jonsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ10 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:88 Bekämpning av smittsamma djursjukdomar Allmänt I propositionen Bekämpning av smittsamma djursjukdomar 1998/99:88 föreslår regeringen en ny epizootilag och en särskild zoonoslag med bestämmelser om förebyggande åtgärder,


Utskottsberedning: ----1998/99:MJU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ9 av Eskil Erlandsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ9 av Eskil Erlandsson m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:88 Bekämpning av smittsamma djursjukdomar Centerpartiet tillstyrker införandet av en ny epizootilag och en särskild lag om zoonoser. Centerpartiet är däremot kritiskt till delar av regeringens förslag när det gäller att ersätta


Utskottsberedning: -----1998/99:MJU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ8 av Eskil Erlandsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ8 av Eskil Erlandsson m.fl. c med anledning av skr. 1998/99:63 En nationell strategi för avfallshanteringen Inledning Vägen till det ekologiskt hållbara Sverige handlar om att utveckla ett modernt samhälle som utnyttjar högteknologiska lösningar för att nå en hållbar tillväxt. Vi skall


Utskottsberedning: ------------------1998/99:MJU10
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ7 av Göte Jonsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ7 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av skr. 1998/99:63 En nationell strategi för avfallshanteringen Allmänt Skrivelsen En nationell strategi för avfallshanteringen är i huvudsak en sammanfattning av den befintliga lagstiftningen på området och beskriver hur avfallet hanteras idag.


Utskottsberedning: ---1998/99:MJU10
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ6 av Harald Nordlund och Lennart Kollmats (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ6 av Harald Nordlund och Lennart Kollmats fp med anledning av skr. 1998/99:63 En nationell strategi för avfallshanteringen Inledning Förvaltarskapstanken är Folkpartiet liberalernas utgångspunkt för hur vi ser på människans förhållande till naturen. En människas frihet får inte inskränka


Utskottsberedning: ----1998/99:MJU10
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ5 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ5 av Gudrun Lindvall m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:13 Avgaser och buller från mobila maskiner Miljöpartiet de gröna ser det som positivt att en lagstiftning om buller och avgaser från arbetsmaskiner m.m. nu äntligen kommer till stånd. EU har gjort arbetet minst sagt tungrott,


Utskottsberedning: ----1998/99:MJU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ4 av Maggi Mikaelsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ4 av Maggi Mikaelsson m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:13 Avgaser och buller från mobila maskiner Bakgrund En allt större relativ del av luftföroreningarna härrör från olika slags arbetsmaskiner. Cirka 23 av de samlade kväveoxidutsläppen härrör från arbetsmaskiner. Deras motorer


Utskottsberedning: --------1998/99:MJU4
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ3 av Johnny Gylling (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ3 av Johnny Gylling kd med anledning av prop. 1998/99:13 Avgaser och buller från mobila maskiner I propositionen föreslås en ny lag om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner. Den föreslagna lagen är en ramlag och är föranledd av nya EG-regler i det så kallade arbetsmaskinsdirektivet


Utskottsberedning: -1998/99:MJU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub801 av Birger Schlaug (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub801 av Birger Schlaug m.fl. mp Utbildning och universitetsforskning Miljöpartiets motion disponeras i sina huvuddrag efter regeringens budgetproposition för 1999, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskningUtgiftsområde 15 Studiestöd behandlas i anslutning till den utbildning


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------------1998/99:SkU10 1998/99:UbU1 1998/99:UbU10 1998/99:UbU11 1998/99:UbU2 1998/99:UbU3 1998/99:UbU4 1998/99:UbU6 1998/99:UbU7 1998/99:UbU8 1999/2000:MJU4 1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (142 yrkanden): , , 80 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub484 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub484 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Djurförsök i undervisningen Motionen delad mellan flera utskott Det oerhört viktigt att utbildningssystemet inte slentrianmässigt använder djurexperiment i utbildningen eller mer eller mindre uttalat kräver att eleverna ska delta i experimenten.


Utskottsberedning: ----1998/99:UbU11 1998/99:UbU7 1999/2000:MJU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub275 av Inger Davidson (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub275 av Inger Davidson kd Djurförsök i utbildningssammanhang Frågan om djurförsök i utbildningssammanhang har vid flera tillfällen behandlats av riksdagen. Tyvärr har ingen positiv förändring skett. Redan 1978 beslutade regeringen om en begränsning av djurförsöken. Målet skulle nås bland


Utskottsberedning: ---1998/99:UbU7 1999/2000:MJU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U810 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:U810 av Gudrun Lindvall m.fl. mp Östersjön Inledning Problemen i Östersjön är långt ifrån lösta. Algblomning, miljögifter och övergödning visar att balansen är rubbad i detta innanhav. Stora delar av Östersjöns botten är döda eller döende. Algblomningen Varje vår och höst inträffar perioder


Utskottsberedning: --------1998/99:MJU6 1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U509 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:U509 av Holger Gustafsson m.fl. kd Europapolitiken 1 Inledning För Kristdemokraterna är Europasamarbetet framför allt ett konkret uttryck för gränsöverskridande broderskap och solidaritet samt insikten om vårt ömsesidiga beroende av internationell samverkan för fred, trygghet och en bättre


Utskottsberedning: --------------------1998/99:FiU1 1998/99:KU17 1998/99:LU14 1998/99:MJU6 1998/99:MJU7 1998/99:SkU1 1998/99:SkU13 1998/99:UU10 1998/99:UU13 1998/99:UU2 1999/2000:MJU4
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U508 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:U508 av Birger Schlaug m.fl. mp Sveriges ordförandeskap i EU, m.m. Inledning Första halvåret 2001 tar Sverige över ordförandeskapet i Europeiska unionen för ett halvår. Detta innebär att Sverige får möjlighet att sätta dagordningen för vilka frågor som EU skall prioritera och därigenom


Utskottsberedning: -------------------------------1998/99:FiU17 1998/99:MJU6 1998/99:MJU7 1998/99:UFöU1 1998/99:UU10 1998/99:UU12 1999/2000:JuU17 1999/2000:MJU4
Riksdagsbeslut (62 yrkanden): , , 31 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U507 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:U507 av Lars Leijonborg m.fl. fp Europapolitik inför 2000-talet Aldrig mera krig Efter andra världskrigets slut insåg Europas invånare att samarbete och ett ömsesidigt beroende förhindrar krig. Det var i den andan som grunden till det EU vi har idag byggdes. Sedan dess har samarbetet


Utskottsberedning: ---------1998/99:FiU1 1998/99:MJU7 1998/99:SkU13 1998/99:UU10 1999/2000:JuU17
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T223 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:T223 av Johnny Gylling m.fl. kd Kommunikationer Sammanfattning Detta sekel har endast 60 veckor kvar. På dessa veckor ska många datorsy- stem anpassas för 2000-talet och inträdet i det nya millenniet kan bli smärt- samt för samhället om inte systemen håller måttet. Informationstekniken,


Utskottsberedning: ------------------------------------------------1998/99:FöU1 1998/99:MJU6 1998/99:NU12 1998/99:SkU13 1998/99:TU1 1998/99:TU10 1998/99:TU11 1998/99:TU12 1998/99:TU13 1998/99:TU4 1998/99:TU6 1998/99:TU7 1998/99:TU8 1998/99:TU9 1998/99:UbU11 1999/2000:TU2
Riksdagsbeslut (96 yrkanden): , , 48 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T220 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T220 av Per-Richard Molén m.fl. m Trafikpolitik inför 2000-talet Våra utgångspunkter Transporter och kommunikationer är en nödvändig del av all ekonomisk aktivitet. Den positiva välfärdsutveckling som vi haft under det senaste århundradet är i stor utsträckning direkt förknippad med


Utskottsberedning: -----------------------------------------------1998/99:KrU1 1998/99:KU23 1998/99:MJU6 1998/99:NU6 1998/99:SfU1 1998/99:SkU13 1998/99:TU1 1998/99:TU10 1998/99:TU11 1998/99:TU12 1998/99:TU3 1998/99:TU5 1998/99:TU6 1998/99:TU7 1998/99:TU8 1998/99:TU9 1999/2000:TU2
Riksdagsbeslut (94 yrkanden): 2 avslag, , 47 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T212 av Holger Gustafsson (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:T212 av Holger Gustafsson kd Kommunikationer för Västra Götaland/Skaraborg Västra Götaland Den 1 januari 1999 bildas den nya regionen Västra Götaland. Ett viktigt skäl för att bilda en sammanhållen västsvensk region är att kunna utveckla bättre fysiska kommunikationer inom Västsverige


Utskottsberedning: --1998/99:MJU6 1998/99:TU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So375 av Thomas Julin m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:So375 av Thomas Julin m.fl. mp Allergier Motionen delad mellan flera utskott Allergiökningen en väckarklocka för en bättre miljö Allergier är ett växande folkhälsoproblem i hela den industrialiserade delen av världen. De senaste decenniernas ökningstakt är mer än oroväckande. Framförallt


Utskottsberedning: ----1998/99:BoU8 1998/99:SoU8 1999/2000:MJU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation