Dokument & lagar (399 träffar)

Motion 1998/99:Sf18 av Tredje vice talman Rose-Marie Frebran (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf18 av tredje vice talman Rose-Marie Frebran m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:119 Socialförsäkringens personkrets Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till en ny socialförsäkringslag. Förslaget innebär att socialförsäkringen delas in i en bosättningsbaserad


Utskottsberedning: ---1999/2000:SfU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf17

Motion till riksdagen 1998/99:Sf17 av Birgitta Carlsson m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:119 Socialförsäkringens personkrets Socialförsäkringens personkrets Centerpartiet förordar en samordning av trygghetsförsäkringarna till ett socialförsäkringssystem. Ett nytt system ska utgå från grundtrygghetstanken.


Utskottsberedning: -1999/2000:SfU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf16 av Margit Gennser (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf16 av Margit Gennser m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:119 Socialförsäkringens personkrets I proposition 1998/99:119 föreslås att socialförsäkringen med anslutande bidragssystem skall delas in i två delar. Till den ena hänförs förmåner som är beroende av att den enskilde har förvärvsarbete


Utskottsberedning: -1999/2000:SfU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U13 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:U13 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo 1 Inledning och sammanfattning På tröskeln till 2000-talet är Europa i krig. Det är en politisk och humanitär katastrof. Europas 1900-tal har förpestats av kommunism och förvänd


Utskottsberedning: -------1998/99:UFöU2 1999/2000:SfU4
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U11 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:U11 av Birger Schlaug m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo Vi delar regeringens slutsatser vad gäller ett svenskt bidrag till en internationell fredsstyrka i Kosovo, efter en vapenvila eller en fredsöverenskommelse och efter ett beslut av


Utskottsberedning: -----1998/99:UFöU2 1999/2000:SfU4
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf15 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf15 av Ulla Hoffmann m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:98 Vissa premiepensionsfrågor Inledning När vi läser Statskontorets bedömning av de problem som kan uppstå och som finns refererade på sidan 22 i propositionen så kommer vi osökt att tänka på Tage Danielssons monolog om sannolikhet:


Utskottsberedning: ----------1998/99:SfU12
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf14 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf14 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:81 Statens invandrarverk och gränskontroll Bakgrund I propositionen 1998/99:81 Statens invandrarverk och gränskontroll föreslår regeringen att Invandrarverket ges befogenhet att, efter överenskommelse med polismyndigheten,


Utskottsberedning: -------1998/99:SfU11
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf13 av Fanny Rizell m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf13 av Fanny Rizell m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:78 Beräkning av återbetalningsskyldighet för underhållsstöd till barn med särlevande föräldrar m.m. Propositionen I propositionen lämnas förslag till ändrade regler för hur återbetalningsskyldigheten inom underhållsstödssystemet


Utskottsberedning: ----1998/99:SfU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf12 av Ulf Kristersson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf12 av Ulf Kristersson m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:78 Beräkning av återbetalningsskyldighet för underhållsstöd till särlevande föräldrar m.m. Propositionen I föreliggande proposition görs en analys av underhållsstödet som infördes 1997. Analyserna visar klart att underlagen


Utskottsberedning: --1998/99:SfU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf11 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf11 av Birgitta Carlsson m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:78 Beräkning av återbetalningsskyldighet för underhållsstöd till barn med särlevande föräldrar m.m. Barn behöver ett regelbundet, konfliktfritt och individuellt anpassat umgänge med båda sina föräldrar. Många gånger är det


Utskottsberedning: --1998/99:SfU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf10 av Bo Könberg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf10 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:78 Beräkning av återbetalningsskyldighet för underhållsstöd till barn med särlevande föräldrar m.m. Inledning Barn är föräldrarnas gemensamma ansvar. En viktig del av detta ansvar är det ekonomiska ansvaret. Detta ansvar är gemensamt


Utskottsberedning: -1998/99:SfU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf9 av Ulf Kristersson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf9 av Ulf Kristersson m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:76 Försäkringsmedicinska utredningar, m.m. Inledning I propositionen föreslår regeringen ett antal förändringar vad gäller rehabiliteringsarbetet inom den allmänna försäkringen. Det gäller dels bl.a. organisatoriska förändringar


Utskottsberedning: ----1998/99:SfU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf8 av Tredje vice talman Rose-Marie Frebran m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf8 av tredje vice talman Rose-Marie Frebran m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:76 Försäkringsmedicinska utredningar, m.m. I propositionen föreslås att Riksförsäkringsverkets sjukhus i Tranås respektive Nynäshamn inte längre skall vara anslagsfinansierade. Det innebär att de därmed


Utskottsberedning: -1998/99:SfU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf7 av Anders Ygeman och Sylvia Lindgren (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf7 av Anders Ygeman och Sylvia Lindgren s med anledning av prop. 1998/99:76 Försäkringsmedicinska utredningar, m.m. I regeringens proposition 1998/99:76 Försäkringsmedicinska utredningar föreslår regeringen förändringar av verksamheten vid Riksförsäkringsverkets sjukhus Nynäshamn och


Utskottsberedning: -1998/99:SfU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf6 av Margareta Andersson och Birgitta Carlsson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf6 av Margareta Andersson och Birgitta Carlsson c med anledning av prop. 1998/99:76 Försäkringsmedicinska utredningar, m m. I propositionen föreslår regeringen att verksamhetsansvaret för de försäkringsmedicinska utredningarna och arbetslivsinriktade rehabiliteringsutredningarna vid Riksförsäkringsverkets


Utskottsberedning: --1998/99:SfU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf5 av Eva Arvidsson och Christina Axelsson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf5 av Eva Arvidsson och Christina Axelsson s med anledning av prop. 1998/99:76 Försäkringsmedicinska utredningar, m.m. I regeringens proposition 1998/99:76 Försäkringsmedicinska utredningar föreslår regeringen förändringar av verksamheten vid Riksförsäkringsverkets sjukhus Nynäshamn och


Utskottsberedning: --1998/99:SfU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf4 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf4 av Barbro Westerholm fp med anledning av prop. 1998/99:76 Försäkringsmedicinska utredningar, m.m. De försäkringsmedicinska utredningarna som görs inom ramen för de allmänna försäkringskassorna utgör ett viktigt material för forskning kring olika hälsoproblem, hur de kan förebyggas


Utskottsberedning: -1998/99:SfU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf3 av Bo Könberg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf3 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av förs. 1998/99:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående socialförsäkringens administration Rättsosäkerhet och bristande effektivitet Det har snart gått två år sedan socialförsäkringsutskottet i april 1997 hade en utfrågning med olika parter


Utskottsberedning: -1998/99:SfU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf2 av Ulf Kristersson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf2 av Ulf Kristersson m.fl. m med anledning av förs. 1998/99:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående socialförsäkringens administration Riksdagens revisorer har granskat socialförsäkringens administration under 1998/1999. Rapporten 1998:99:1 Socialförsäkringens administration kostnader


Utskottsberedning: --------1998/99:SfU7
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub453 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub453 av Lennart Daléus m.fl. c Högre utbildning det kvalitativa språnget 1 Inledning Högskolepolitiken måste ta sin grund i studenternas rätt till en god utbildning och deras krav och förväntningar på sin studietid. Studenten måste stå i centrum för utbildningspolitiken. Det moderna


Utskottsberedning: ------------------------------1998/99:AU7 1998/99:BoU1 1998/99:BoU8 1998/99:SoU9 1998/99:UbU5 1998/99:UbU6 1998/99:UbU7 1998/99:UbU8 2000/01:SfU1
Riksdagsbeslut (60 yrkanden): , , 30 saknar beslutsinformation