Dokument & lagar (109 träffar)

Motion 2006/07:Fi12 av Pär Nuder m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi12 av Pär Nuder m.fl. s med anledning av skr. 2006/07:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 20022006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att regeringen aktivt bör arbeta för att sänka kostnaderna för förvaltningen


Utskottsberedning: 2007/08:FiU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Fi12 av Pär Nuder m.fl. (s) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:Fi11 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi11 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om ändring i lagen om Sjätte AP-fonden avsnitt 3.7 och 7.2.2 i propositionen Riksdagen avslår förslaget att bemyndiga


Utskottsberedning: 2006/07:FiU21
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2006/07:Fi11 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 98 kB)

Motion 2006/07:Fi10 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi10 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att ändra ramar för utgiftsområden samt att anvisa ändrade och nya anslag enligt specifikation i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2006/07:FiU20 2006/07:FiU21
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2006/07:Fi10 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 62 kB)

Motion 2006/07:Fi9 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi9 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens yrkande 12 gällande avsnitt 6.6.9 i vårpropositionenRiksdagen beslutar införa ett nytt utgiftsområde kallat Lika rättigheter.


Utskottsberedning: 2006/07:KU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:Fi9 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 48 kB)

Motion 2006/07:Fi8 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi8 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 5 Inledning 5 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken 8 Det ekonomiska läget 8 Regeringens ekonomiska politik 8


Utskottsberedning: 2006/07:FiU20
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:Fi8 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 697 kB)

Motion 2006/07:Fi6 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi6 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition Fler jobb inte ökade klyftor Svensk ekonomi utvecklas starkt. Tillväxten är hög, sysselsättningen stiger och arbetslösheten sjunker. Samtidigt är såväl inflation som räntor låga. Den är ett


Utskottsberedning: 2006/07:FiU20
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:Fi6 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 272 kB)

Motion 2006/07:Fi7 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi7 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning Vänsterpartiets motion är en skarp kontrast till den ekonomiska vårproposition som regeringen presenterat. Den som jämför vår ekonomiska politik med regeringens kommer att se


Utskottsberedning: 2006/07:FiU20 2006/07:FiU21 2006/07:KU22
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2006/07:Fi7 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 564 kB)

Motion 2006/07:Fi5 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi5 av Mikaela Valtersson m.fl. mp Miljöanpassad offentlig upphandling 1 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 2 Inledning 2 3 Vision för miljöanpassad offentlig upphandling 3 4 Mål för den offentliga upphandlingen 4 4.1 Upphandling med sikte på miljömålen 4 4.2 Upphandling


Utskottsberedning: 2006/07:FiU16
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2006/07:Fi5 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp) (doc, 66 kB)

Motion 2006/07:Fi4 av Ulla Andersson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi4 av Ulla Andersson m.fl. v Miljöanpassad offentlig upphandling 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att handlingsplanen för miljöanpassad offentlig upphandling skr. 2006/07:54 ska innehålla konkreta konsumtionsmål


Utskottsberedning: 2006/07:FiU16
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2006/07:Fi4 av Ulla Andersson m.fl. (v) (doc, 60 kB)

Motion 2006/07:Fi2 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi2 av Mikaela Valtersson m.fl. mp Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2006 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Kommentarer till några av rapportens rekommendationer 3 4.1 Fastställandet av Riksbankens operationella mål 3 4.2 Tvåprocentsmålet 3


Utskottsberedning: 2006/07:FiU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Fi1 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi1 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av framst. 2006/07:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2006 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ett nytt penningpolitiskt system. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2006/07:FiU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Fi1 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 81 kB)

Motion 2006/07:Fi3 av Ulla Andersson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi3 av Ulla Andersson m.fl. v Riksrevisionens styrelses framställning angående regeringens uppföljning av överskottsmålet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår Riksrevisionens styrelses framställning 2006/07:RRS17. Motivering Riksrevisionens styrelse RRS konstaterar i sin bakgrundsbeskrivning


Utskottsberedning: 2006/07:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Fi3 av Ulla Andersson m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. mp Folkhälsa Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 2 Inledning 7 3 Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen det övergripande målet 7 3.1 Lokalt folkhälsoarbete 7 4 Delaktighet och inflytande


Utskottsberedning: 2006/07:AU7 2006/07:CU19 2006/07:FiU16 2006/07:FöU5 2006/07:KrU1 2006/07:KrU5 2006/07:KrU8 2006/07:MJU6 2006/07:SkU12 2006/07:SoU1 2006/07:SoU5 2006/07:SoU6 2006/07:SoU7 2006/07:SoU8 2006/07:TU6 2006/07:TU7 2006/07:UbU5 2006/07:UbU8 2006/07:UbU9 2007/08:CU21 2007/08:SkU25
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 48 avslag

Motion 2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 171 kB)

Motion 2006/07:MJ391 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ391 av Peter Eriksson m.fl. mp Klimatpolitiken 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning: Klimat en solidaritetsfråga 7 4 Mål 8 4.1 Konstruktion av nationellt mål 8 4.2 Långsiktigt mål 8 4.3 Rättvist miljöutrymme 8 4.4 Kontinuerlig


Utskottsberedning: 2006/07:CU18 2006/07:FiU1 2006/07:FiU16 2006/07:FöU4 2006/07:MJU1 2006/07:MJU5 2006/07:MJU8 2006/07:NU11 2006/07:NU3 2006/07:NU4 2006/07:NU9 2006/07:SkU12 2006/07:TU1 2006/07:TU12 2006/07:TU4 2006/07:TU6 2006/07:TU7 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (51 yrkanden): 51 avslag

Motion 2006/07:MJ391 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 299 kB)

Motion 2006/07:MJ390 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ390 av Lars Ohly m.fl. v Havspolitik 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Tillståndet i haven längs den svenska kusten 8 3.1 De svenska miljömålen och den nationella strategin för havsmiljön 9 4 Internationella åtgärder 10 4.1 Ny havsplanering och förvaltning 10


Utskottsberedning: 2006/07:FiU1 2006/07:MJU1 2006/07:MJU11 2006/07:MJU12 2006/07:MJU14 2006/07:MJU17 2006/07:MJU2 2006/07:MJU5 2006/07:MJU7 2006/07:MJU8 2006/07:MJU9 2006/07:NU11 2006/07:SkU11 2006/07:SkU12 2006/07:SoU8 2006/07:TU9 2006/07:UU10
Riksdagsbeslut (53 yrkanden): 53 avslag

Motion 2006/07:MJ390 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 170 kB)

Motion 2006/07:K351 av Monica Green (s)

Motion till riksdagen 2006/07:K351 av Monica Green s E-förvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av IT-politisk samordning inom Regeringskansliet och mellan regering och riksdag. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2006/07:FiU12 2006/07:KU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:K351 av Monica Green (s) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:Fi273 av Bosse Ringholm och Mikael Damberg (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi273 av Bosse Ringholm och Mikael Damberg s Ändringar i systemet för trängselskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändringar i systemet för trängselskatt. Motivering Erfarenheterna av Stockholmsförsöket visar att


Utskottsberedning: 2006/07:FiU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Fi273 av Bosse Ringholm och Mikael Damberg (s) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:Fi272 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi272 av Mikaela Valtersson m.fl. mp Utgiftsområdena 2 och 25 Finansförvaltning och bidrag till kommunerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt


Utskottsberedning: 2006/07:FiU2 2006/07:FiU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Fi272 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp) (doc, 55 kB)

Motion 2006/07:Fi271 av Kerstin Lundgren (c)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi271 av Kerstin Lundgren c Reklamskatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om reklamskatten i enlighet med vad som i motionen anförs. Bakgrund Den 1 juli 1971 infördes skatt på annonser. Motivet var att skatten skulle finansiera ett utökat


Utskottsberedning: 2006/07:FiU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Fi271 av Kerstin Lundgren (c) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:Fi270 av Jan-Olof Larsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi270 av Jan-Olof Larsson m.fl. s Offentlig upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att initiera en översyn av lagen om offentlig upphandling när det gäller upphandling av tjänster inom vård, skola och omsorg.


Utskottsberedning: 2006/07:FiU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Fi270 av Jan-Olof Larsson m.fl. (s) (doc, 37 kB)