Dokument & lagar (239 träffar)

Motion 2006/07:Fi207 av Anders Karlsson (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi207 av Anders Karlsson s Lagen om offentlig upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lagen om offentlig upphandling. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inom EU verka


Utskottsberedning: 2006/07:FiU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Fi207 av Anders Karlsson (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Fi204 av Claes-Göran Brandin och Kenneth G Forslund (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi204 av Claes-Göran Brandin och Kenneth G Forslund s Skatt på tobak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om orättvis fördelning av höjd skatt på tobak. Motivering Med angivande av folkhälsoskäl föreslår regeringen höjd


Utskottsberedning: 2006/07:FiU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Fi204 av Claes-Göran Brandin och Kenneth G Forslund (s) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:So201 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:So201 av Barbro Westerholm fp Åtgärder mot negativ särbehandling av äldre Sammanfattning Under 1900-talet ökade medellivslängden med ett kvarts sekel. Det är i huvudsak friska år som lagts till livet. Samtidigt upplever många äldre en negativ särbehandling. Man ses inte som en resurs i


Utskottsberedning: 2006/07:AU11 2006/07:AU7 2006/07:FiU2 2006/07:SoU13
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2006/07:So201 av Barbro Westerholm (fp) (doc, 70 kB)

Motion 2006/07:MJ266 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ266 av Lars Ohly m.fl. v Klimatpolitik 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 7 4 Sveriges nya klimatpolitik 7 5 Klimatläget i Sverige 9 6 Åtgärder för att minska växthusgasutsläppen i Sverige 11 6.1 Klimatinvesteringsprogrammet 11 6.2 Miljöanpassad vägtrafik 12


Utskottsberedning: 2006/07:CU18 2006/07:CU19 2006/07:CU22 2006/07:FiU1 2006/07:FiU16 2006/07:KU9 2006/07:MJU1 2006/07:MJU5 2006/07:MJU8 2006/07:MJU9 2006/07:NU10 2006/07:NU11 2006/07:NU3 2006/07:NU6 2006/07:NU9 2006/07:SkU10 2006/07:SkU11 2006/07:SkU12 2006/07:TU7
Riksdagsbeslut (55 yrkanden): 55 avslag

Motion 2006/07:MJ266 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 147 kB)

Motion 2006/07:Fi206 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi206 av Barbro Westerholm fp Spelberoende Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förbud för banker och andra kreditinstitut att förmedla betalningar till spelbolag som bedriver Internetspel. Motivering Sedan början av


Utskottsberedning: 2006/07:FiU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Fi206 av Barbro Westerholm (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Fi203 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi203 av Carina Hägg s Genderbudgetering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om genderbudgetering inom EU. Motivering Europeiska kommissionens rådgivande kommitté för jämställdhet publicerade i maj 2003 en rapport om s.k.


Utskottsberedning: 2006/07:FiU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Fi203 av Carina Hägg (s) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Fi205 av Ulla Andersson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi205 av Ulla Andersson m.fl. v Lön och avgångsvederlag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lönetak i statlig tjänst. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en övergripande kartläggning


Utskottsberedning: 2006/07:FiU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Fi205 av Ulla Andersson m.fl. (v) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:C202 av Egon Frid m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:C202 av Egon Frid m.fl. v Boendeplaneringsprogram 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Förutsättningar för boendeplanering 3 4.1 Behovet av statistik 3 4.2 Information om hiss 3 4.2.1 Information om våningsplan 4 4.2.2 Information om ventilations-


Utskottsberedning: 2006/07:CU19 2006/07:CU9 2006/07:FiU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2006/07:C202 av Egon Frid m.fl. (v) (doc, 80 kB)

Motion 2006/07:C207 av Egon Frid m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:C207 av Egon Frid m.fl. v Svarthandel med hyresrätter 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Motivering 3 4 Kommunal förmedling av andrahandslägenheter 3 5 Stärkt skydd för andrahandsboende 4 6 Utökad kontroll av hyror vid uthyrning i andra


Utskottsberedning: 2006/07:CU10 2006/07:CU9 2006/07:FiU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2006/07:C207 av Egon Frid m.fl. (v) (doc, 57 kB)

Motion 1993/94:Fi61 av Margareta Winberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi61 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition I den reviderade finansplanen prop. 1993/94:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi60 av Kjell Ericsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi60 av Kjell Ericsson c med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Den nya länsflygplats som måste byggas i Värmland beräknas kosta 355 miljoner kronor. Det fattas nu 45 miljoner kronor för att


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi59 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi59 av Åke Gustavsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Kulturpolitik Förslag i propositionen Under våren har kulturministern på olika sätt lyft fram behovet av medel till kulturmiljövården.


Utskottsberedning: --------------------1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi58 av Isa Halvarsson m.fl. (fp, m)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi58 av Isa Halvarsson m.fl. fp, m med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Den nya länsflygplats som måste byggas i Värmland beräknas kosta 355 miljoner kronor. Det fattas nu 45 miljoner kronor


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi57 av Lisbet Calner och Sverre Palm (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi57 av Lisbet Calner och Sverre Palm s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Fyrstad finns inte på kartan, men det finns i verkligheten. Regionkommittéen för Fyrstad är ett samarbetsorgan


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi56 av Hans Stenberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi56 av Hans Stenberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Västernorrlands län har landets sämsta vägar. Detta beror delvis på svårarbetat markunderlag, men framför allt på bristande


Utskottsberedning: --1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi55 av Birgitta Dahl m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi55 av Birgitta Dahl m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Regeringen har i kompletteringspropositionen föreslagit extra platser inom skolväsendet, folkbildningen och den högre utbildningen.


Utskottsberedning: --1993/94:FiU20 1993/94:SfU25
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi54 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi54 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Sätt Sverige i arbete Inledning och sammanfattning Vi socialdemokrater ger inte upp kampen mot arbetslösheten. Vi vill


Utskottsberedning: -----------------1993/94:FiU20 1993/94:JoU32
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi53 av Lars Hedfors m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi53 av Lars Hedfors m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Den grundläggande syn på skattepolitiken och på behovet av åtgärder inom skattepolitikens område som vi redovisade i vår


Utskottsberedning: --------------------1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi52 av Birgitta Dahl m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi52 av Birgitta Dahl m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Regeringen föreslår i kompletteringspropositionen, att delpensionen begränsas till att avse ersättning med 65 av det inkomstbortfall,


Utskottsberedning: ---1993/94:SfU26
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi51 av Erling Bager m.fl. (fp, c, kds, m)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi51 av Erling Bager m.fl. fp, m, c, kds med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Odontologiska fakulteten vid Göteborgs universitet befinner sig för närvarande i en bekymmersam ekonomisk situation


Utskottsberedning: --1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation