Dokument & lagar (610 träffar)

Motion 2006/07:So378 av Désirée Pethrus Engström och Rosita Runegrund (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:So378 av Désirée Pethrus Engström och Rosita Runegrund kd Kvinnor och alkohol Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om forskning kring kvinnors missbruk. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2006/07:SoU5 2007/08:SkU25
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:So378 av Désirée Pethrus Engström och Rosita Runegrund (kd) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:Sk319 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd)

Motion till riksdagen 2006/07:Sk319 av Christer Winbäck m.fl. fp, m, c, kd Skatterabatt för byte till mer energisnåla vitvaror Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att se över hur man stimulerar till ett utbyte av hushållsprodukter för att


Utskottsberedning: 2006/07:SkU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sk319 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:Sk317 av Anne Marie Brodén (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Sk317 av Anne Marie Brodén m Restaurangmomsen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om restaurangmomsen. Motivering Restaurangbranschen utgör en betydande andel av svenskt näringsliv. Denna personalintensiva verksamhet omsätter


Utskottsberedning: 2006/07:SkU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sk317 av Anne Marie Brodén (m) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Sk316 av Björn Hamilton och Isabella Jernbeck (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Sk316 av Björn Hamilton och Isabella Jernbeck m Boendeskatter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om boendeskatter. Motivering Fastighetsskatten är en omoralisk skatt som tas ut utan hänsyn till betalningsförmåga. Den slår


Utskottsberedning: 2006/07:SkU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sk316 av Björn Hamilton och Isabella Jernbeck (m) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Sk314 av Anne-Marie Pålsson (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Sk314 av Anne-Marie Pålsson m Realisationsvinstbeskattning av fondandelar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om realisationsvinstbeskattning av fondandelar. Bakgrund Allmänhetens intresse för fondsparande har inneburit


Utskottsberedning: 2006/07:SkU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sk314 av Anne-Marie Pålsson (m) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Sk313 av Ulf Sjösten (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Sk313 av Ulf Sjösten m Förmögenhetsskatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förmögenhetsskatten. Motivering Förmögenhetsskatten hindrar tillväxt och utveckling i Sverige. Den är en av landets mest skadliga skatter.


Utskottsberedning: 2006/07:SkU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sk313 av Ulf Sjösten (m) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:Sk309 av Monica Green (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Sk309 av Monica Green s Hem-pc-avdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa ett generellt hem-pc-avdrag. Motivering Hem-pc-reformen har kallats för det kanske mest betydelsefulla IT-politiska beslutet någonsin


Utskottsberedning: 2006/07:SkU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sk309 av Monica Green (s) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Sk305 av Anna Kinberg Batra och Gustav Blix (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Sk305 av Anna Kinberg Batra och Gustav Blix m Skattesystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avskaffa källskattesystemet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om synliga skatter.


Utskottsberedning: 2006/07:SkU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Sk305 av Anna Kinberg Batra och Gustav Blix (m) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Sk297 av Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Sk297 av Lisbeth Grönfeldt Bergman m Skatter och regler för företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den av regeringen aviserade översynen av skatte- och regelsystemen för små och medelstora företag bör ta i beaktande


Utskottsberedning: 2006/07:SkU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sk297 av Lisbeth Grönfeldt Bergman (m) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:N345 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:N345 av Maria Wetterstrand m.fl. mp Kärnkraftssäkerhet och avveckling 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Motivering 3 3.1 Säkerhetstekniska föreskrifter offentliggörs och tillämpas 3 3.2 Effekthöjningar vid reaktorerna 4 3.3 Kärnsäkerhetsutredning


Utskottsberedning: 2006/07:CU17 2006/07:FöU5 2006/07:NU3 2006/07:NU9 2006/07:SkU12
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2006/07:N345 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 83 kB)

Motion 2006/07:N294 av Anita Brodén och Nina Larsson (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:N294 av Anita Brodén och Nina Larsson fp Utvecklingen för Dalsland och Värmland Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 3 Utbildning 3 Vägar 3 Övrig infrastruktur 4 Samarbete över gränserna 5 Småföretag 5 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2006/07:SfU1 2006/07:SkU10 2006/07:TU1 2006/07:UbU10 2007/08:NU2 2007/08:NU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2006/07:N294 av Anita Brodén och Nina Larsson (fp) (doc, 52 kB)

Motion 2006/07:MJ391 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ391 av Peter Eriksson m.fl. mp Klimatpolitiken 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning: Klimat en solidaritetsfråga 7 4 Mål 8 4.1 Konstruktion av nationellt mål 8 4.2 Långsiktigt mål 8 4.3 Rättvist miljöutrymme 8 4.4 Kontinuerlig


Utskottsberedning: 2006/07:CU18 2006/07:FiU1 2006/07:FiU16 2006/07:FöU4 2006/07:MJU1 2006/07:MJU5 2006/07:MJU8 2006/07:NU11 2006/07:NU3 2006/07:NU4 2006/07:NU9 2006/07:SkU12 2006/07:TU1 2006/07:TU12 2006/07:TU4 2006/07:TU6 2006/07:TU7 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (51 yrkanden): 51 avslag

Motion 2006/07:MJ391 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 299 kB)

Motion 2006/07:MJ390 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ390 av Lars Ohly m.fl. v Havspolitik 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Tillståndet i haven längs den svenska kusten 8 3.1 De svenska miljömålen och den nationella strategin för havsmiljön 9 4 Internationella åtgärder 10 4.1 Ny havsplanering och förvaltning 10


Utskottsberedning: 2006/07:FiU1 2006/07:MJU1 2006/07:MJU11 2006/07:MJU12 2006/07:MJU14 2006/07:MJU17 2006/07:MJU2 2006/07:MJU5 2006/07:MJU7 2006/07:MJU8 2006/07:MJU9 2006/07:NU11 2006/07:SkU11 2006/07:SkU12 2006/07:SoU8 2006/07:TU9 2006/07:UU10
Riksdagsbeslut (53 yrkanden): 53 avslag

Motion 2006/07:MJ390 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 170 kB)

Motion 2006/07:MJ335 av Tina Ehn (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ335 av Tina Ehn mp Höjda återvinningsambitioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda möjligheterna att förbättra förutsättningarna för att få den fastighetsnära insamlingen att utvecklas snabbare. Riksdagen


Utskottsberedning: 2006/07:MJU8 2006/07:SkU12
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2006/07:MJ335 av Tina Ehn (mp) (doc, 52 kB)

Motion 2006/07:MJ268 av Lars Tysklind m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ268 av Lars Tysklind m.fl. fp Västkustens fiske Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förutsättningar för ett långsiktigt hållbart fiske. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lokal


Utskottsberedning: 2006/07:MJU11 2006/07:MJU14 2006/07:SkU11
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:MJ268 av Lars Tysklind m.fl. (fp) (doc, 47 kB)

Motion 2006/07:K351 av Monica Green (s)

Motion till riksdagen 2006/07:K351 av Monica Green s E-förvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av IT-politisk samordning inom Regeringskansliet och mellan regering och riksdag. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2006/07:FiU12 2006/07:KU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:K351 av Monica Green (s) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:Ju361 av Sylvia Lindgren och Christina Axelsson (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ju361 av Sylvia Lindgren och Christina Axelsson s Ekonomisk brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ekonomisk brottslighet. Motivering Det är viktigt att såväl allmänheten som näringslivet informeras och får


Utskottsberedning: 2006/07:JuU1 2006/07:SkU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Ju361 av Sylvia Lindgren och Christina Axelsson (s) (doc, 46 kB)

Motion 2006/07:Ju311 av Torkild Strandberg (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ju311 av Torkild Strandberg fp Kampen mot narkotika Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inrätta ett svensk-danskt kommando Öresund. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att


Utskottsberedning: 2006/07:JuU6 2006/07:JuU9 2006/07:SkU1 2006/07:SoU6 2007/08:JuU16 2007/08:JuU3
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2006/07:Ju311 av Torkild Strandberg (fp) (doc, 61 kB)

Motion 2006/07:Fi273 av Bosse Ringholm och Mikael Damberg (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi273 av Bosse Ringholm och Mikael Damberg s Ändringar i systemet för trängselskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändringar i systemet för trängselskatt. Motivering Erfarenheterna av Stockholmsförsöket visar att


Utskottsberedning: 2006/07:FiU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Fi273 av Bosse Ringholm och Mikael Damberg (s) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:Fi272 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi272 av Mikaela Valtersson m.fl. mp Utgiftsområdena 2 och 25 Finansförvaltning och bidrag till kommunerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt


Utskottsberedning: 2006/07:FiU2 2006/07:FiU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Fi272 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp) (doc, 55 kB)