Dokument & lagar (324 träffar)

Motion 2006/07:Kr3 av Esabelle Reshdouni m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Kr3 av Esabelle Reshdouni m.fl. mp Radio och TV i allmänhetens tjänst överlåtelse av rättigheter till offentligt framförande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2006/07:16. Motivering Regeringen vill nu genom några mindre ändringar i radio- och tv-lagen samt i anslagsvillkoren


Utskottsberedning: 2006/07:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Kr3 av Esabelle Reshdouni m.fl. (mp) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Kr2 av Margareta Israelsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Kr2 av Margareta Israelsson m.fl. s Radio och TV i allmänhetens tjänst överlåtelse av rättigheter till offentligt framförande Sammanfattning Regeringen föreslår i proposition 2006/07:16 Radio och TV i allmänhetens tjänst överlåtelse av rättigheter till offentligt framförande att inga formella


Utskottsberedning: 2006/07:KrU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Kr2 av Margareta Israelsson m.fl. (s) (doc, 46 kB)

Motion 2006/07:Kr1 av Siv Holma m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Kr1 av Siv Holma m.fl. v Radio och TV i allmänhetens tjänst överlåtelse av rättigheter till offentligt framförande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2006/07:16 Radio och TV i allmänhetens tjänst överlåtelse av rättigheter till offentligt framförande. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2006/07:KrU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Kr1 av Siv Holma m.fl. (v) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. mp Folkhälsa Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 2 Inledning 7 3 Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen det övergripande målet 7 3.1 Lokalt folkhälsoarbete 7 4 Delaktighet och inflytande


Utskottsberedning: 2006/07:AU7 2006/07:CU19 2006/07:FiU16 2006/07:FöU5 2006/07:KrU1 2006/07:KrU5 2006/07:KrU8 2006/07:MJU6 2006/07:SkU12 2006/07:SoU1 2006/07:SoU5 2006/07:SoU6 2006/07:SoU7 2006/07:SoU8 2006/07:TU6 2006/07:TU7 2006/07:UbU5 2006/07:UbU8 2006/07:UbU9 2007/08:CU21 2007/08:SkU25
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 48 avslag

Motion 2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 171 kB)

Motion 2006/07:So463 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:So463 av Maria Wetterstrand m.fl. mp HBT-frågor Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 2 Inledning 5 3 Äktenskap 6 4 Attityder och bemötanden 6 4.1 Vården 7 4.2 Smittskyddslagen 8 4.3 Skolan 8 4.4 Andra offentliga instanser 9 5 Diskriminering och hatbrott 10 6 Våld


Utskottsberedning: 2006/07:AU11 2006/07:AU5 2006/07:CU16 2006/07:CU7 2006/07:CU8 2006/07:JuU1 2006/07:JuU9 2006/07:KrU5 2006/07:SfU8 2006/07:SoU1 2006/07:SoU10 2006/07:SoU6 2006/07:SoU7 2006/07:SoU8 2006/07:UbU4 2006/07:UbU8 2007/08:KU17 2007/08:SoU14 2007/08:UU2 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2006/07:So463 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 128 kB)

Motion 2006/07:N343 av Yvonne Andersson (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:N343 av Yvonne Andersson kd Hemslöjden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hantverket i Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att hantverket och den praktiska


Utskottsberedning: 2006/07:KrU9 2006/07:UbU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:N343 av Yvonne Andersson (kd) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:Kr325 av Lena Hallengren (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Kr325 av Lena Hallengren s Kulturmiljöpedagogik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om delaktighet och upplevelse av kulturmiljöer samt ett kulturmiljöpedagogiskt centrum i Kalmar län. Motivering Kulturmiljön är den bästa


Utskottsberedning: 2006/07:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Kr325 av Lena Hallengren (s) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:Kr324 av Christian Holm och Jan-Evert Rådhström (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Kr324 av Christian Holm och Jan-Evert Rådhström m Det statliga spelmonopolet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om det statliga spelmonopolet. Motivering Allting har sin tid, så även lagstiftningen på spelmarknaden. På


Utskottsberedning: 2006/07:KrU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Kr324 av Christian Holm och Jan-Evert Rådhström (m) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Kr323 av Kerstin Lundgren och Solveig Ternström (c)

Motion till riksdagen 2006/07:Kr323 av Kerstin Lundgren och Solveig Ternström c Kultur i vården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att stimulera institutionsteatrar, fria teatrar och musikgrupper, museer m.fl. att stärka kulturen i vård


Utskottsberedning: 2006/07:KrU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Kr323 av Kerstin Lundgren och Solveig Ternström (c) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:Kr301 av Anita Brodén och Karin Granbom (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Kr301 av Anita Brodén och Karin Granbom fp Textning av tv-program Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fler textade program i SVT. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att samhället


Utskottsberedning: 2006/07:KrU1 2006/07:KrU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:Kr301 av Anita Brodén och Karin Granbom (fp) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:Kr291 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Kr291 av Ulf Nilsson m.fl. fp Dag Hammarskjölds Backåkra Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att rädda Dag Hammarskjölds Backåkra. Motivering Dag Hammarskjöld är en historiskt betydelsefull person i Sverige


Utskottsberedning: 2006/07:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Kr291 av Ulf Nilsson m.fl. (fp) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:Kr290 av Ulf Nilsson och Maria Lundqvist-Brömster (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Kr290 av Ulf Nilsson och Maria Lundqvist-Brömster fp Svensk dialektordbok Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av arbetet med ordbok över Sveriges dialekter OSDMotivering Att leva utan kunskap om sin historia


Utskottsberedning: 2006/07:KrU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Kr290 av Ulf Nilsson och Maria Lundqvist-Brömster (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Kr289 av Johan Pehrson och Torkild Strandberg (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Kr289 av Johan Pehrson och Torkild Strandberg fp Illegalt spel på gatorna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om illegalt spel på gatorna. Motivering Mitt i centrala Stockholm på Drottninggatan, i turistvimlet, i dagsljus,


Utskottsberedning: 2006/07:KrU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Kr289 av Johan Pehrson och Torkild Strandberg (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Kr286 av Cecilia Widegren (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Kr286 av Cecilia Widegren m Spelmonopolet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om spelmarknaden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verka för målsättningen att det avsätts 1


Utskottsberedning: 2006/07:KrU8 2006/07:SoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Kr286 av Cecilia Widegren (m) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:K350 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:K350 av Lars Ohly m.fl. v Nationella minoriteter 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett tilläggdirektiv till Grundlagsutredningen om att utforma ett grundlagsskydd för de nationella minoriteterna samer, sverigefinnar,


Utskottsberedning: 2006/07:KrU1 2007/08:KU1 2007/08:KU13
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2006/07:K350 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 60 kB)

Motion 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. s Den ekonomiska politiken 1 Alla ska med inte bara några För att ett litet land ska kunna hävda sig i hård internationell konkurrens måste alla vara med och känna ansvar och trygghet. Vi har helt enkelt inte råd med att någon lämnas efter. Klyftor


Utskottsberedning: 2006/07:AU14 2006/07:AU4 2006/07:AU5 2006/07:AU9 2006/07:CU1 2006/07:FiU1 2006/07:FiU3 2006/07:KrU1 2006/07:KU1 2006/07:MJU1 2006/07:MJU2 2006/07:NU1 2006/07:NU3 2006/07:NU4 2006/07:NU9 2006/07:SfU1 2006/07:SfU10 2006/07:SfU2 2006/07:SfU3 2006/07:SoU6 2006/07:SoU8 2006/07:TU1 2006/07:UbU1 2006/07:UbU11 2006/07:UbU2 2006/07:UbU3 2006/07:UbU6 2006/07:UbU7 2006/07:UbU8 2007/08:JuU1 2007/08:SoU5 2008/09:JuU4
Riksdagsbeslut (104 yrkanden): 103 avslag, 1 bifall,

Motion 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) (doc, 662 kB)

Motion 2006/07:U294 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:U294 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp Homo-bi- och transpersoners rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en gemensam äktenskapsbalk för alla par oavsett sexuell läggning.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2006/07:CU7 2006/07:JuU1 2006/07:JuU10 2006/07:JuU9 2006/07:KrU5 2006/07:KU14 2006/07:SfU8 2006/07:SoU1 2006/07:SoU6 2006/07:SoU8 2006/07:UbU8 2006/07:UU2 2007/08:KU11 2007/08:KU15 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 31 avslag

Motion 2006/07:U294 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) (doc, 93 kB)

Motion 2006/07:Kr315 av Esabelle Reshdouni m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Kr315 av Esabelle Reshdouni m.fl. mp Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 1 Sammanfattning En grundtanke i den gröna ideologin är att ge varje människa möjlighet att utveckla sina förmågor och att få uttrycka sig fritt. För Miljöpartiet de gröna är ett rikt och mångfasetterat


Utskottsberedning: 2006/07:KrU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2006/07:Kr315 av Esabelle Reshdouni m.fl. (mp) (doc, 73 kB)

Motion 2006/07:Kr311 av Kurt Kvarnström och Marita Ulvskog (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Kr311 av Kurt Kvarnström och Marita Ulvskog s Barnkultur för barnens skull Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att fortsätta att prioritera barns och ungdomars kulturskapande och kulturupplevelser. Motivering Kultur


Utskottsberedning: 2006/07:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Kr311 av Kurt Kvarnström och Marita Ulvskog (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Kr309 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Kr309 av Sinikka Bohlin m.fl. s Sexualpolitiska organisationer inom ramen för folkrörelsebegreppet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sexualpolitiska organisationer som folkrörelser. Bakgrund Varje dag diskrimineras


Utskottsberedning: 2006/07:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Kr309 av Sinikka Bohlin m.fl. (s) (doc, 43 kB)