Dokument & lagar (43 träffar)

Motion 2007/08:v81 av Egon Frid m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:v81 av Egon Frid m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:162 Ändring i lagen om lägenhetsregister v081 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:162 Ändring i lagen om lägenhetsregister. Motivering Enligt lagen 2006:378 om lägenhetsregister ska fastighetsägare för


Utskottsberedning: 2008/09:FiU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:v81 av Egon Frid m.fl. (v) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Fi15 av Tina Ehn m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi15 av Tina Ehn m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att minska anslaget 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden med 50 miljoner kronor.


Utskottsberedning: 2007/08:FiU21
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Fi15 av Tina Ehn m.fl. (mp) (doc, 49 kB)

Motion 2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 s33301 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens föreslagna användning av det under utgiftsområde 21 Energi uppförda anslaget 35:10 Stöd för konvertering från direktverkande


Utskottsberedning: 2007/08:FiU21
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 75 kB)

Motion 2007/08:Fi13 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi13 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 v072 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden i enlighet med vad som anförs i motionen och anvisar med följande ändringar av anslagen i förhållande


Utskottsberedning: 2007/08:FiU21
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:Fi13 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 64 kB)

Motion 2007/08:Fi11 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi11 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition s33300 Sammanfattning Den borgerliga regeringen hade fantastiska förutsättningar när de tillträdde hösten 2006. Under 2006 och 2007 fick Sverige 200 000 fler jobb, arbetslösheten minskade


Utskottsberedning: 2007/08:FiU20 2007/08:KU24
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2007/08:Fi11 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 476 kB)

Motion 2007/08:Fi12 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi12 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 mp056 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag enligt uppställning: Utgiftsområde Anslag Avvikelse


Utskottsberedning: 2007/08:FiU21
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:Fi12 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 62 kB)

Motion 2007/08:Fi10 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi10 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition 1 1 Sammanfattning Miljöpartiet de gröna presenterar i årets motion med anledning av den ekonomiska vårpropositionen riktlinjer för en ekologiskt långsiktigt hållbar ekonomisk politik.


Utskottsberedning: 2007/08:FiU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Fi10 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 329 kB)

Motion 2007/08:Fi9 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi9 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition v070 1 Sammanfattning Sverige behöver göra en rad kraftfulla investeringar för att möta framtidens utmaningar. Vi ser stora behov av att förstärka välfärden, bygga ut infrastrukturen och minska


Utskottsberedning: 2007/08:FiU20 2007/08:KU24
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Fi9 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 399 kB)

Motion 2007/08:Fi8 av Thomas Östros m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi8 av Thomas Östros m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:88 Förändringar i kostnadsutjämningen för LSS-verksamhet s33101 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om en förlängning av införandebidraget i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering I januari 2006 tillsatte


Utskottsberedning: 2007/08:FiU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fi8 av Thomas Östros m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:Fi7 av Ulla Andersson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi7 av Ulla Andersson m.fl. v med anledning av framst. 2007/08:RB3 Förlängning av Sveriges deltagande i Internationella valutafondens IMF Nya lånearrangemang NAB v036 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksbanken som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige


Utskottsberedning: 2007/08:FiU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fi7 av Ulla Andersson m.fl. (v) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:Fi6 av Ulla Andersson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi6 av Ulla Andersson m.fl. v med anledning av redog. 2007/08:RRS18 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående regeringens redovisning av utgiftstaket m.m. Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2007/08:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fi6 av Ulla Andersson m.fl. (v) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Fi5 av Ulla Andersson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi5 av Ulla Andersson m.fl. v med anledning av redog. 2007/08:RRS17 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående finanspolitikens långsiktiga hållbarhet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2007/08:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Fi5 av Ulla Andersson m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:Fi4 av Pär Nuder m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi4 av Pär Nuder m.fl. s med anledning av prop. 2006/07:128 Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster s16100 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2007/08:FiU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:Fi4 av Pär Nuder m.fl. (s) (doc, 47 kB)

Motion 2007/08:Fi3 av Christina Axelsson och Krister Örnfjäder (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi3 av Christina Axelsson och Krister Örnfjäder s med anledning av prop. 2006/07:128 Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster s82004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2007/08:FiU7
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2007/08:Fi3 av Christina Axelsson och Krister Örnfjäder (s) (doc, 49 kB)

Motion 2007/08:Fi1 av Ulla Andersson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi1 av Ulla Andersson m.fl. v med anledning av prop. 2006/07:128 Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster v001 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Sammanfattning 2 4 En problematisk lagstiftningsprocess 3


Utskottsberedning: 2007/08:FiU7
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2007/08:Fi1 av Ulla Andersson m.fl. (v) (doc, 68 kB)

Motion 2007/08:Fi2 av Christina Axelsson och Marie Nordén (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi2 av Christina Axelsson och Marie Nordén s med anledning av prop. 2006/07:128 Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster s82005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2007/08:FiU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fi2 av Christina Axelsson och Marie Nordén (s) (doc, 43 kB)

Motion 2004/05:Fi29 av Roger Tiefensee m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:Fi29 av Roger Tiefensee m.fl. c med anledning av prop. 2004/05:171 En ny lag om lägenhetsregister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar avslå proposition 2004/05:171. Riksdagen beslutar avskaffa lagen 1995:1537 om bostadsregister. Motivering Regeringen föreslår i sin proposition


Utskottsberedning: 2005/06:FiU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2004/05:Fi27 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:Fi27 av Mikael Odenberg m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:171 En ny lag om lägenhetsregister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2004/05:171. Bakgrund I Sverige har folkräkningar genomförts alltsedan mitten av 1700-talet. Sedan 1930 har folkräkningar


Utskottsberedning: 2005/06:FiU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:Fi26 av Sten Lundström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2004/05:Fi26 av Sten Lundström m.fl. v med anledning av prop. 2004/05:171 En ny lag om lägenhetsregister 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ändamålet för registret även skall omfatta möjligheten att kontrollera svarthandel


Utskottsberedning: 2005/06:FiU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2004/05:Fi28 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:Fi28 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:171 En ny lag om lägenhetsregister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå proposition 2004/05:171. Sammanfattning Folkpartiet finner att den framlagda propositionen innehåller stora svagheter i fråga om skyddet


Utskottsberedning: 2005/06:FiU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Paginering