Dokument & lagar (428 träffar)

Motion 2007/08:N377 av Kent Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:N377 av Kent Persson m.fl. v Rättvis energiomställning v966 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Klara mål i energipolitiken 4 4 Energieffektivisering i bostäder och lokaler 4 5 Inga oskäliga övervinster 5 6 Privata monopol under konsumenternas kontroll 5 7 Rätt


Utskottsberedning: 2007/08:FiU1 2007/08:NU10 2007/08:NU12 2007/08:NU3 2007/08:SkU21
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2007/08:N377 av Kent Persson m.fl. (v) (doc, 88 kB)

Motion 2007/08:v81 av Egon Frid m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:v81 av Egon Frid m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:162 Ändring i lagen om lägenhetsregister v081 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:162 Ändring i lagen om lägenhetsregister. Motivering Enligt lagen 2006:378 om lägenhetsregister ska fastighetsägare för


Utskottsberedning: 2008/09:FiU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:v81 av Egon Frid m.fl. (v) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Fi15 av Tina Ehn m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi15 av Tina Ehn m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att minska anslaget 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden med 50 miljoner kronor.


Utskottsberedning: 2007/08:FiU21
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Fi15 av Tina Ehn m.fl. (mp) (doc, 49 kB)

Motion 2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 s33301 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens föreslagna användning av det under utgiftsområde 21 Energi uppförda anslaget 35:10 Stöd för konvertering från direktverkande


Utskottsberedning: 2007/08:FiU21
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 75 kB)

Motion 2007/08:Fi13 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi13 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 v072 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden i enlighet med vad som anförs i motionen och anvisar med följande ändringar av anslagen i förhållande


Utskottsberedning: 2007/08:FiU21
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:Fi13 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 64 kB)

Motion 2007/08:Fi11 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi11 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition s33300 Sammanfattning Den borgerliga regeringen hade fantastiska förutsättningar när de tillträdde hösten 2006. Under 2006 och 2007 fick Sverige 200 000 fler jobb, arbetslösheten minskade


Utskottsberedning: 2007/08:FiU20 2007/08:KU24
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2007/08:Fi11 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 476 kB)

Motion 2007/08:Fi12 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi12 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 mp056 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag enligt uppställning: Utgiftsområde Anslag Avvikelse


Utskottsberedning: 2007/08:FiU21
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:Fi12 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 62 kB)

Motion 2007/08:Fi10 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi10 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition 1 1 Sammanfattning Miljöpartiet de gröna presenterar i årets motion med anledning av den ekonomiska vårpropositionen riktlinjer för en ekologiskt långsiktigt hållbar ekonomisk politik.


Utskottsberedning: 2007/08:FiU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Fi10 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 329 kB)

Motion 2007/08:Fi9 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi9 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition v070 1 Sammanfattning Sverige behöver göra en rad kraftfulla investeringar för att möta framtidens utmaningar. Vi ser stora behov av att förstärka välfärden, bygga ut infrastrukturen och minska


Utskottsberedning: 2007/08:FiU20 2007/08:KU24
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Fi9 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 399 kB)

Motion 2007/08:Fi8 av Thomas Östros m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi8 av Thomas Östros m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:88 Förändringar i kostnadsutjämningen för LSS-verksamhet s33101 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om en förlängning av införandebidraget i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering I januari 2006 tillsatte


Utskottsberedning: 2007/08:FiU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fi8 av Thomas Östros m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:Fi7 av Ulla Andersson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi7 av Ulla Andersson m.fl. v med anledning av framst. 2007/08:RB3 Förlängning av Sveriges deltagande i Internationella valutafondens IMF Nya lånearrangemang NAB v036 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksbanken som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige


Utskottsberedning: 2007/08:FiU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fi7 av Ulla Andersson m.fl. (v) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:Fi6 av Ulla Andersson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi6 av Ulla Andersson m.fl. v med anledning av redog. 2007/08:RRS18 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående regeringens redovisning av utgiftstaket m.m. Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2007/08:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fi6 av Ulla Andersson m.fl. (v) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Fi5 av Ulla Andersson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi5 av Ulla Andersson m.fl. v med anledning av redog. 2007/08:RRS17 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående finanspolitikens långsiktiga hållbarhet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2007/08:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Fi5 av Ulla Andersson m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:N385 av Karla López (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:N385 av Karla López mp De lokala ekonomierna och miljön mp413 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utredning kring ett ramverk som förmår skydda och främja lokala självorganiserade ekonomier i Sverige. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2007/08:FiU23 2007/08:NU2 2007/08:SkU19 2007/08:SkU21
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:N385 av Karla López (mp) (doc, 48 kB)

Motion 2007/08:MJ465 av Per Bolund m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ465 av Per Bolund m.fl. mp Biogas mp525 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 4 Gödsel från problem till resurs 4 Biogasanvändning ger dubbel klimateffekt 6 Biogas gör störst nytta som drivmedel 6 Biogas Generation 2 7 Tre källor för biogas 8 Fordonen 8


Utskottsberedning: 2007/08:FiU7 2007/08:MJU15 2007/08:MJU2 2007/08:MJU7 2007/08:MJU9 2007/08:NU10 2007/08:NU3 2007/08:SkU18 2007/08:SkU21 2007/08:TU10
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2007/08:MJ465 av Per Bolund m.fl. (mp) (doc, 82 kB)

Motion 2007/08:Fi278 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi278 av Peter Eriksson m.fl. mp Grön budget för en ny tid mp401 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Inledning 6 4 Den ekonomiska politiken 7 4.1 Det ekonomiska läget 7 4.2 Regeringens ekonomiska politik 9 5 Budgetpolitiska mål och förslag till utgiftsramar 15


Utskottsberedning: 2007/08:FiU1 2007/08:FiU11 2007/08:SfU4
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 33 avslag

Motion 2007/08:Fi278 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 928 kB)

Motion 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. s Sverige tjänar på rättvisa s16000 Sammanfattning Det går bra för Sverige. Sysselsättningen stiger och arbetslösheten faller. Skatteintäkterna ökar i både staten och kommunsektorn. Fortfarande ger högkonjunkturen goda effekter. Ändå biter sig långtidsarbetslösheten


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:CU1 2007/08:CU18 2007/08:FiU1 2007/08:FiU2 2007/08:FiU3 2007/08:FöU1 2007/08:FöU12 2007/08:FöU3 2007/08:JuU1 2007/08:KrU1 2007/08:KU1 2007/08:KU14 2007/08:KU24 2007/08:MJU1 2007/08:MJU2 2007/08:NU1 2007/08:NU2 2007/08:NU3 2007/08:SfU1 2007/08:SkU1 2007/08:SoU1 2007/08:TU1 2007/08:UbU1 2007/08:UU1 2007/08:UU2 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (123 yrkanden): 123 avslag

Motion 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 7233 kB)

Motion 2007/08:Fi275 av Margareta Cederfelt (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi275 av Margareta Cederfelt m Byggnaders miljöpåverkan m1548 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om byggnaders miljöpåverkan. Motivering En av de största källorna till utsläpp av växthusgaser är våra byggnader. Det


Utskottsberedning: 2007/08:FiU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Fi275 av Margareta Cederfelt (m) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:Fi273 av Ulf Holm (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi273 av Ulf Holm mp Fonder för lokal och regional utveckling mp327 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fördelen med tillkomsten av regionutvecklingsfonder. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2007/08:FiU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:Fi273 av Ulf Holm (mp) (doc, 52 kB)

Motion 2007/08:Fi272 av Ulf Holm och Max Andersson (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi272 av Ulf Holm och Max Andersson mp Undantag från tredje steget i EMU mp408 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inleda förhandlingar i EU om införandet av ett svenskt juridiskt undantag från det tredje steget


Utskottsberedning: 2007/08:FiU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Fi272 av Ulf Holm och Max Andersson (mp) (doc, 40 kB)