Dokument & lagar (1 293 träffar)

Motion 2007/08:N377 av Kent Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:N377 av Kent Persson m.fl. v Rättvis energiomställning v966 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Klara mål i energipolitiken 4 4 Energieffektivisering i bostäder och lokaler 4 5 Inga oskäliga övervinster 5 6 Privata monopol under konsumenternas kontroll 5 7 Rätt


Utskottsberedning: 2007/08:FiU1 2007/08:NU10 2007/08:NU12 2007/08:NU3 2007/08:SkU21
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2007/08:N377 av Kent Persson m.fl. (v) (doc, 88 kB)

Motion 2007/08:v81 av Egon Frid m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:v81 av Egon Frid m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:162 Ändring i lagen om lägenhetsregister v081 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:162 Ändring i lagen om lägenhetsregister. Motivering Enligt lagen 2006:378 om lägenhetsregister ska fastighetsägare för


Utskottsberedning: 2008/09:FiU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:v81 av Egon Frid m.fl. (v) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Sk34 av Marie Engström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk34 av Marie Engström m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:156 En begränsad fastighetsavgift för pensionärer, m.m. v079 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:156 En begränsad fastighetsavgift för pensionärer, m.m. Riksdagen begär att regeringen


Utskottsberedning: 2008/09:SkU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Sk34 av Marie Engström m.fl. (v) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Sk33 av Helena Leander m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk33 av Helena Leander m.fl. mp med anledning av skr. 2007/08:123 Redovisning av skatteutgifter 2008 mp059 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om enkelhet och likformighet i skattesystemet. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2007/08:SkU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Sk33 av Helena Leander m.fl. (mp) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:Sk32 av Lars Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk32 av Lars Johansson m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:123 Redovisning av skatteutgifter 2008 s33201 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en restriktiv hållning till selektiva inslag i beskattningen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2007/08:SkU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Sk32 av Lars Johansson m.fl. (s) (doc, 59 kB)

Motion 2007/08:Fi15 av Tina Ehn m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi15 av Tina Ehn m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att minska anslaget 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden med 50 miljoner kronor.


Utskottsberedning: 2007/08:FiU21
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Fi15 av Tina Ehn m.fl. (mp) (doc, 49 kB)

Motion 2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 s33301 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens föreslagna användning av det under utgiftsområde 21 Energi uppförda anslaget 35:10 Stöd för konvertering från direktverkande


Utskottsberedning: 2007/08:FiU21
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 75 kB)

Motion 2007/08:Fi13 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi13 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 v072 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden i enlighet med vad som anförs i motionen och anvisar med följande ändringar av anslagen i förhållande


Utskottsberedning: 2007/08:FiU21
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:Fi13 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 64 kB)

Motion 2007/08:Fi11 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi11 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition s33300 Sammanfattning Den borgerliga regeringen hade fantastiska förutsättningar när de tillträdde hösten 2006. Under 2006 och 2007 fick Sverige 200 000 fler jobb, arbetslösheten minskade


Utskottsberedning: 2007/08:FiU20 2007/08:KU24
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2007/08:Fi11 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 476 kB)

Motion 2007/08:Fi12 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi12 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 mp056 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag enligt uppställning: Utgiftsområde Anslag Avvikelse


Utskottsberedning: 2007/08:FiU21
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:Fi12 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 62 kB)

Motion 2007/08:Fi10 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi10 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition 1 1 Sammanfattning Miljöpartiet de gröna presenterar i årets motion med anledning av den ekonomiska vårpropositionen riktlinjer för en ekologiskt långsiktigt hållbar ekonomisk politik.


Utskottsberedning: 2007/08:FiU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Fi10 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 329 kB)

Motion 2007/08:Fi9 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi9 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition v070 1 Sammanfattning Sverige behöver göra en rad kraftfulla investeringar för att möta framtidens utmaningar. Vi ser stora behov av att förstärka välfärden, bygga ut infrastrukturen och minska


Utskottsberedning: 2007/08:FiU20 2007/08:KU24
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Fi9 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 399 kB)

Motion 2007/08:Sk31 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk31 av Karin Svensson Smith m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:122 Beskattning av flygbränsle för privat ändamål mp049 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en beskattning av det kommersiella flyget är nödvändig.


Utskottsberedning: 2007/08:SkU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Sk31 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Sk30 av Helena Leander m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk30 av Helena Leander m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:121 Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter mp047 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till sänkt koldioxidskatt för bränslen


Utskottsberedning: 2007/08:SkU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Sk30 av Helena Leander m.fl. (mp) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Fi8 av Thomas Östros m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi8 av Thomas Östros m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:88 Förändringar i kostnadsutjämningen för LSS-verksamhet s33101 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om en förlängning av införandebidraget i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering I januari 2006 tillsatte


Utskottsberedning: 2007/08:FiU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fi8 av Thomas Östros m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:Sk29 av Marie Engström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk29 av Marie Engström m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:116 Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet m.m. v059 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om översyn av möjligheten att införa sekretesskydd


Utskottsberedning: 2007/08:SkU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Sk29 av Marie Engström m.fl. (v) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:Sk28 av Lars Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk28 av Lars Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:55 Nya skatteregler för pensionsförsäkring, m.m. s16308 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i kommande budgetar beakta Skatteverkets mer resurskrävande


Utskottsberedning: 2007/08:SkU24
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Sk28 av Lars Johansson m.fl. (s) (doc, 45 kB)

Motion 2007/08:Sk27 av Marie Engström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk27 av Marie Engström m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:55 Nya skatteregler för pensionsförsäkring, m.m. 1 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om resurser till Skatteverket. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2007/08:SkU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Sk27 av Marie Engström m.fl. (v) (doc, 47 kB)

Motion 2007/08:Fi7 av Ulla Andersson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi7 av Ulla Andersson m.fl. v med anledning av framst. 2007/08:RB3 Förlängning av Sveriges deltagande i Internationella valutafondens IMF Nya lånearrangemang NAB v036 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksbanken som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige


Utskottsberedning: 2007/08:FiU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fi7 av Ulla Andersson m.fl. (v) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:Sk25 av Per Bolund m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk25 av Per Bolund m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:52 Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt m.m. mp024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer med förslag till lagstiftning som gör det möjligt att ersätta trängselskatten


Utskottsberedning: 2007/08:SkU23
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:Sk25 av Per Bolund m.fl. (mp) (doc, 42 kB)