Dokument & lagar (290 träffar)

Motion 2008/09:Fi30 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi30 av Mikaela Valtersson m.fl. mp med anledning av skr. 2008/09:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2008 Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att snarast återkomma till


Utskottsberedning: 2009/10:FiU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Fi30 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp) (doc, 51 kB)

Motion 2008/09:Fi29 av Thomas Östros m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi29 av Thomas Östros m.fl. s med anledning av skr. 2008/09:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2008 s33025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om AP-fondernas långsiktiga förvaltning. Motivering Förvaltningen


Utskottsberedning: 2009/10:FiU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fi29 av Thomas Östros m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:Fi28 av Ulla Andersson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi28 av Ulla Andersson m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:186 Ändring av täckningsbeloppet för insättningsgarantin Förslag till riksdagesbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska överväga


Utskottsberedning: 2008/09:FiU35
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fi28 av Ulla Andersson m.fl. (v) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:Fi26 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi26 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition v063 1 Sammanfattning Fler jobb, bättre jobb Investera Sverige ur krisen Världen står i dag inför två stora utmaningar: en djup ekonomisk kris och oroande klimatförändringar. Vänsterpartiet


Utskottsberedning: 2008/09:FiU20
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 8 avslag, 8 saknar beslutsinformation

Motion 2008/09:Fi26 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 795 kB)

Motion 2008/09:Fi25 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi25 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition s33300 1 Sammanfattning Vi socialdemokrater insåg tidigt det allvarliga ekonomiska läget. Redan i november 2008 lade vi förslag i riksdagen om ett stimulanspaket för att ta Sverige ur krisen.


Utskottsberedning: 2008/09:FiU20
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2008/09:Fi25 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 933 kB)

Motion 2008/09:Fi21 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi21 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget s33301 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om att bemyndiga regeringen att under 2009 besluta om att avyttra samtliga aktier i Nord Pool ASA eller avveckla bolaget.


Utskottsberedning: 2008/09:FiU21
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 5 avslag, 5 saknar beslutsinformation

Motion 2008/09:Fi21 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 76 kB)

Motion 2008/09:Fi23 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi23 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget v062 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 4 4 Stoppa uppsägningarna i kommunerna 4 5 Tidigarelägg infrastrukturprojekt 5 5.1 Konkreta banprojekt med byggstart


Utskottsberedning: 2008/09:FiU21
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2008/09:Fi23 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 185 kB)

Motion 2008/09:Fi27 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi27 av Peter Eriksson m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition mp053 1 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 2 Grön omställning är en väg ut ur krisen 4 3 Dystra konjunkturutsikter men med några ljus i tunneln 5 3.1 Omvärlden 5 3.2 Sverige 6


Utskottsberedning: 2008/09:FiU20
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2008/09:Fi27 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 435 kB)

Motion 2008/09:Fi24 av Thomas Östros m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi24 av Thomas Östros m.fl. s med anledning av skr. 2008/09:101 Årsredovisning för staten 2008 s33024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regeringens skrivelse 2008/09:101 Årsredovisning för staten 2008. Motivering


Utskottsberedning: 2008/09:FiU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fi24 av Thomas Östros m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:Fi22 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi22 av Peter Eriksson m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget mp054 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag enligt uppställning: Enhet tusental kronor Utgiftsområde


Utskottsberedning: 2008/09:FiU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2008/09:Fi22 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 67 kB)

Motion 2008/09:Fi20 av Thomas Östros m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi20 av Thomas Östros m.fl. s med anledning av skr. 2008/09:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn s33023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utvecklingen inom den kommunala sektorn. Motivering I skrivelsen


Utskottsberedning: 2008/09:FiU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2008/09:Fi20 av Thomas Östros m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:Fi19 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi19 av Mikaela Valtersson m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:124 Nyemission i SAS AB publ Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sälja SAS. Riksdagen avslår regeringens begäran att


Utskottsberedning: 2008/09:FiU40
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2008/09:Fi19 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:Fi18 av Thomas Östros m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi18 av Thomas Östros m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:104 Utvidgning av uppdrag för Sveriges Bostadsaktiebolag, SBAB publ s33016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regeringens planerade försäljning av SBAB.


Utskottsberedning: 2008/09:FiU39
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fi18 av Thomas Östros m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:Fi17 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi17 av Peter Eriksson m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:97 Åtgärder för jobb och omställning mp030 Sammanfattning Sverige och världen befinner sig i allvarliga ekonomiska problem. Den globala finansiella krisen är långt ifrån över, och dess verkningar kommer att påverka vardagen


Utskottsberedning: 2008/09:FiU18
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2008/09:Fi17 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 112 kB)

Motion 2008/09:Fi15 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi15 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:97 Åtgärder för jobb och omställning s33015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområden enligt uppställningen: Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:FiU18
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2008/09:Fi15 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 201 kB)

Motion 2008/09:Fi16 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi16 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:97 Åtgärder för jobb och omställning v038 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Otillräckliga åtgärder 3 4 Uppsägningar i välfärden förvärrar kriser 4 5 Investeringsstöd till kommunerna 6 6 Dags för offentliga


Utskottsberedning: 2008/09:FiU18
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2008/09:Fi16 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 98 kB)

Motion 2008/09:Fi14 av Ulla Andersson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi14 av Ulla Andersson m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:106 Kredit till Island Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 besluta om kredit till Island på maximalt 6,5 miljarder kronor, en kredit som är frikopplad från IMF


Utskottsberedning: 2008/09:FiU34
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Fi14 av Ulla Andersson m.fl. (v) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:Fi13 av Thomas Östros m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi13 av Thomas Östros m.fl. s, v, mp med anledning av redog. 2008/09:RRS12 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Avveckling av myndigheter s33013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Riksrevisionens granskning


Utskottsberedning: 2008/09:FiU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fi13 av Thomas Östros m.fl. (s, v, mp) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:Fi12 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi12 av Mikaela Valtersson m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:95 Staten som huvudman för bolag med verksamhet avseende forskning och utveckling och annan verksamhet inom fordonsklustret m.m. mp025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2008/09:FiU19
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 2 avslag, 3 bifall,

Motion 2008/09:Fi12 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp) (doc, 51 kB)

Motion 2008/09:Fi11 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi11 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:95 Staten som huvudman för bolag med verksamhet avseende forskning och utveckling och annan verksamhet inom fordonsklustret m.m. 1 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag


Utskottsberedning: 2008/09:FiU19
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 5 avslag, 4 bifall,

Motion 2008/09:Fi11 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 52 kB)