Dokument & lagar (365 träffar)

Motion 2008/09:Kr9 av Leif Pagrotsky m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr9 av Leif Pagrotsky m.fl. s med anledning av skr. 2008/09:220 Kyrkoantikvariska frågor s25004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en långsiktig hållbar förvaltning av de skyddade kyrkobyggnaderna får konsekvenser


Utskottsberedning: 2009/10:AU14 2009/10:KrU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Kr9 av Leif Pagrotsky m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2008/09:Kr8 av Christina Axelsson (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr8 av Christina Axelsson s med anledning av skr. 2008/09:220 Kyrkoantikvariska frågor s14044 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten till tjänstledighet för förtroendeuppdrag inom Svenska kyrkan. Motivering


Utskottsberedning: 2009/10:AU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Kr8 av Christina Axelsson (s) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Kr7 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr7 av Elina Linna m.fl. v med anledning av skr. 2008/09:207 Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2009/10:KrU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Kr7 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Motion 2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:195 Utveckling för oberoende och kvalitet Radio och tv i allmänhetens tjänst 20102013 s25003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 2 Lag om ändring i lagen om finansiering av radio och tv i allmänhetens


Utskottsberedning: 2009/10:KrU3
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) (doc, 78 kB)

Motion 2008/09:Kr4 av Siv Holma m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr4 av Siv Holma m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:153 Språk för alla Förslag till språklag 1 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i förslaget till språklag 13 så att den får följande lydelse: Svenskan är Sveriges officiella språk i internationella sammanhang.


Utskottsberedning: 2008/09:KrU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Kr4 av Siv Holma m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Motion 2008/09:Kr5 av Leif Pagrotsky m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr5 av Leif Pagrotsky m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:153 Språk för alla förslag till språklag s25002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd till barn med annat modersmål än svenska. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:KrU9
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:Kr5 av Leif Pagrotsky m.fl. (s) (doc, 50 kB)

Motion 2008/09:Kr3 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr3 av Gunvor G Ericson m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:126 Statens stöd till idrotten mp035 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Idrott främjar hälsa och välbefinnande 2 Idrott för alla 3 De svenska idrottsorganisationerna 4 Barn- och ungdomsverksamhet 4 Uppföljning


Utskottsberedning: 2008/09:KrU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2008/09:Kr3 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) (doc, 89 kB)

Motion 2008/09:Kr1 av Torbjörn Björlund m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr1 av Torbjörn Björlund m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:126 Statens stöd till idrotten 1 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Idrott i hela landet 2 4 De svenska idrottsorganisationerna 3 5 Barn- och ungdomsverksamhet 3 6 Uppföljning av statens stöd till


Utskottsberedning: 2008/09:KrU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2008/09:Kr1 av Torbjörn Björlund m.fl. (v) (doc, 82 kB)

Motion 2008/09:Kr2 av Margareta Israelsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr2 av Margareta Israelsson m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:126 Statens stöd till idrotten s25001 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Idrott i hela landet 2 De svenska idrottsorganisationerna 3 Barn- och ungdomsverksamhet 3 Uppföljning


Utskottsberedning: 2008/09:KrU8
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2008/09:Kr2 av Margareta Israelsson m.fl. (s) (doc, 83 kB)

Motion 2008/09:Kr360 av Kerstin Engle m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr360 av Kerstin Engle m.fl. s Kultur på arbetsplatsen s13064 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kultur på arbetsplatsen. Motivering Kulturpolitikens syfte är att ge alla medborgare möjlighet att vara delaktiga,


Utskottsberedning: 2008/09:KrU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Kr360 av Kerstin Engle m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Kr308 av Anna Tenje och Jan R Andersson (m)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr308 av Anna Tenje och Jan R Andersson m Avskaffad förhandscensur av film m2045 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa förhandscensuren av film. Motivering Redan 1911, då riksdagen instiftade myndigheten


Utskottsberedning: 2008/09:KrU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Kr308 av Anna Tenje och Jan R Andersson (m) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. mp Grön framtidsbudget två år kvar mp401 1 Sammanfattning Läget i världsekonomin försämras just nu snabbt. Den amerikanska bolånebubblan har växt till en fullskalig finansiell kris. Flera stora amerikanska banker har gått omkull. Effekterna på den reala ekonomin


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:FiU1 2008/09:KrU1 2008/09:SfU1 2008/09:SfU5 2008/09:SoU1 2008/09:UbU1 2009/10:MJU5
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 1132 kB)

Motion 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. s En ansvarsfull politik för jobb välfärd s33000 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 6 1 En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb välfärd 11 1.1 Ett allvarsamt ekonomiskt läge 11 1.1.1 Stark konjunktur gav fler jobb 11


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:AU2 2008/09:CU1 2008/09:FiU1 2008/09:FiU3 2008/09:FiU33 2008/09:FöU1 2008/09:FöU10 2008/09:JuU1 2008/09:KrU1 2008/09:KU1 2008/09:MJU1 2008/09:MJU2 2008/09:NU1 2008/09:NU3 2008/09:SfU1 2008/09:SfU2 2008/09:SkU1 2008/09:SoU1 2008/09:TU1 2008/09:UbU1 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU2 2008/09:UbU4 2008/09:UU1 2008/09:UU2
Riksdagsbeslut (95 yrkanden): 95 avslag

Motion 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 1597 kB)

Motion 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. mp En grön politik för lika rättigheter mp601 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Inledning 8 3.1 Ett samhälle för alla på riktigt 8 3.2 En politik för lika rättigheter 9 4 Åtgärder mot diskriminering 10


Utskottsberedning: -2008/09:AU1 2008/09:AU6 2008/09:CU10 2008/09:CU12 2008/09:CU30 2008/09:FiU29 2008/09:FiU33 2008/09:JuU1 2008/09:JuU20 2008/09:JuU21 2008/09:KrU6 2008/09:KrU8 2008/09:KU23 2008/09:KU9 2008/09:NU16 2008/09:SfU2 2008/09:SkU22 2008/09:SoU10 2008/09:SoU13 2008/09:TU13 2008/09:UbU10 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU7 2009/10:AU8 2009/10:JuU7
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 47 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 192 kB)

Motion 2008/09:A395 av Esabelle Dingizian m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:A395 av Esabelle Dingizian m.fl. mp Ett jämställt samhälle mp315 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Mäns våld mot kvinnor ett samhällsproblem som kräver en könsmaktsförståelse 6 4.1 Myndighetssamverkan spelar en central roll 7


Utskottsberedning: 2008/09:CU14 2008/09:CU30 2008/09:CU34 2008/09:JuU1 2008/09:JuU21 2008/09:KrU6 2008/09:SoU1 2008/09:SoU14 2008/09:TU2 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU4 2009/10:AU6 2009/10:JuU21 2009/10:TU12
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2008/09:A395 av Esabelle Dingizian m.fl. (mp) (doc, 179 kB)

Motion 2008/09:U323 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2008/09:U323 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation fp1164 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett snart införande av en könsneutral äktenskapsbalk för alla par oavsett sexuell


Utskottsberedning: 2008/09:CU12 2008/09:CU19 2008/09:JuU1 2008/09:JuU21 2008/09:KrU8 2008/09:KU18 2008/09:KU9 2008/09:SfU8 2008/09:SoU1 2008/09:SoU13 2008/09:SoU17 2008/09:SoU8 2008/09:UbU17 2008/09:UU10 2008/09:UU15 2008/09:UU2 2009/10:AU8 2009/10:JuU7 2009/10:UU6
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2008/09:U323 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) (doc, 95 kB)

Motion 2008/09:N431 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:N431 av Tomas Eneroth m.fl. s Besöksnäringen s81004 Sammanfattning Besöksnäringen utgör en betydande del av tjänstesektorn och exportvärdet är numera större än Sveriges export av personbilar. Momsintäkterna är betydande. Antalet nya företag ökar och jobben blir alltfler. Den utländska


Utskottsberedning: 2008/09:KrU8 2008/09:MJU12 2008/09:NU16 2008/09:SkU22
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2008/09:N431 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 261 kB)

Motion 2008/09:Kr369 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr369 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid v550 1 Sammanfattning Årets budgetmotion från Vänsterpartiet för området kultur, medier, trossamfund och fritid omfattar 20 olika poster. Vi satsar totalt drygt 1 miljard kronor för att stärka och utveckla


Utskottsberedning: 2008/09:KrU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Kr369 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 94 kB)

Motion 2008/09:Kr361 av Christina Oskarsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr361 av Christina Oskarsson m.fl. s Kulturpolitik s80058 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den västsvenska kulturen. Motivering Kulturpolitiken och därmed kulturlivet ska ha både bredd och djup. För ett levande


Utskottsberedning: 2008/09:KrU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Kr361 av Christina Oskarsson m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:Kr352 av Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr352 av Karin Pilsäter fp Lika behandling av religiösa och icke-religiösa samfund fp1389 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om likabehandling av religiösa och icke-religiösa samfund för livsåskådning. Motivering


Utskottsberedning: 2008/09:KrU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Kr352 av Karin Pilsäter (fp) (doc, 38 kB)