Dokument & lagar (317 träffar)

Motion 2010/11:Kr338 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr338 av Tina Ehn m.fl. MP Kulturpolitik MP1613 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Kreativa SverigeRiksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återstarta Accessprogrammet.


Utskottsberedning: 2010/11:KrU1 2010/11:KrU10 2010/11:KrU8 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2010/11:Kr338 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:Kr337 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr337 av Tina Ehn m.fl. MP Definition av begreppet Kulturtidsskrift MP1615 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att definitionen av kulturtidskrifter ändras till den tidigare formuleringen. Motivering Den 15 augusti


Utskottsberedning: 2010/11:KrU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr337 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Kr331 av Bengt Berg m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr331 av Bengt Berg m.fl. V Kreativa Sverige ett kulturlyft v543 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga ett återinförande av Accessprogrammet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2010/11:KrU1 2010/11:KrU10 2010/11:KrU8 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2010/11:Kr331 av Bengt Berg m.fl. (V) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:Kr329 av Staffan Danielsson och Erik A Eriksson (C)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr329 av Staffan Danielsson och Erik A Eriksson C Tv-avgiften c338 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att SVT ska betalas genom skatten via en public service-avgiftlika för alla. Motivering Radiotjänst grundades


Utskottsberedning: 2010/11:KrU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr329 av Staffan Danielsson och Erik A Eriksson (C) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Kr328 av Gustav Fridolin (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr328 av Gustav Fridolin MP Svensk slavhandel MP2101 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bearbetande av Sveriges deltagande i den transatlantiska slavhandeln. Motivering Sveriges deltagande i den transatlantiska


Utskottsberedning: 2010/11:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr328 av Gustav Fridolin (MP) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Kr327 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr327 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Frivillig tv-avgift m1496 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en frivillig tv-avgift. Motivering I dag måste alla som innehar tv betala tv-avgift enligt 1 lagen 1989:41. Tv-avgiften


Utskottsberedning: 2010/11:KrU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr327 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Kr326 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr326 av Lars-Axel Nordell m.fl. KD Regelförenkling för den ideella sektorn kd716 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förenkla regelverket för den ideella sektorn. Motivering I Kristdemokraternas Sverige är


Utskottsberedning: 2010/11:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr326 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Kr315 av Åsa Lindestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr315 av Åsa Lindestam m.fl. S Folkhögskoleutbildning för alla s6054 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ungdomar mellan 16 och 19 år att studera på folkhögskola i förhållande till


Utskottsberedning: 2010/11:KrU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr315 av Åsa Lindestam m.fl. (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Kr295 av Anita Brodén m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr295 av Anita Brodén m.fl. FP Fortsatt uppvärdering av friluftsrörelsen fp1062 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om värdet av att ambitionen, i samband med Idrottslyftet, om en ökad samverkan mellan idrottsrörelsen


Utskottsberedning: 2010/11:KrU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2010/11:Kr295 av Anita Brodén m.fl. (FP) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:Kr336 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr336 av Per Åsling C Vinter-OS i Sverige c464 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nationell samling bakom en svensk ansökan om att få arrangera olympiska vinterspel i Sverige år 2022. Motivering Regeringen aviserade


Utskottsberedning: 2010/11:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr336 av Per Åsling (C) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Kr324 av Karin Åström och Sven-Erik Bucht (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr324 av Karin Åström och Sven-Erik Bucht S Hänsyn till resekostnader på idrottsanslagen s71049 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ställa krav på att ta hänsyn till resekostnader när idrottsanslagen fördelas.


Utskottsberedning: 2010/11:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr324 av Karin Åström och Sven-Erik Bucht (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Kr323 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr323 av Hannah Bergstedt m.fl. S Hbt och kultur s71054 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det i de olika kulturmyndigheternas och kulturinstitutionernas regleringsbrev bör framgå att dessa ska arbeta med kulturuttryck


Utskottsberedning: 2010/11:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr323 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:Kr317 av Sten Bergheden och Eliza Roszkowska Öberg (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr317 av Sten Bergheden och Eliza Roszkowska Öberg M Museijärnvägar m1167 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ge kulturstöd även till Sveriges museijärnvägar. Motivering Det är de många


Utskottsberedning: 2010/11:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr317 av Sten Bergheden och Eliza Roszkowska Öberg (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Kr314 av Erik Bengtzboe och Staffan Anger (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr314 av Erik Bengtzboe och Staffan Anger M Proffsboxning i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om professionell boxning i Sverige. Motivering Lagen 1969:612 om förbud mot professionell


Utskottsberedning: 2010/11:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr314 av Erik Bengtzboe och Staffan Anger (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Kr313 av Erik Bengtzboe och Staffan Anger (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr313 av Erik Bengtzboe och Staffan Anger M Amatörboxning i Sverige m1214 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om amatörboxning i Sverige. Motivering Begreppet amatörboxning är vilseledande, eftersom en amatörboxare


Utskottsberedning: 2010/11:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr313 av Erik Bengtzboe och Staffan Anger (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Kr310 av Mattias Karlsson och Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr310 av Mattias Karlsson och Josef Fransson SD Införandet av en svensk kulturkanon sd100 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta fram en svensk kulturkanon. Motivering 2005 beslutade den borgerliga danska regeringen


Utskottsberedning: 2010/11:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr310 av Mattias Karlsson och Josef Fransson (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Kr308 av Sven-Erik Österberg (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr308 av Sven-Erik Österberg S Ekomuseum i Bergslagen s16028 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Ekomuseum Bergslagen. Motivering Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen har alltsedan 1986, dvs. i 24 år, varit verksam i


Utskottsberedning: 2010/11:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr308 av Sven-Erik Österberg (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Kr303 av Carina Moberg och Tommy Waidelich (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr303 av Carina Moberg och Tommy Waidelich S Riktlinjer för föreningslivet s32052 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utforma nationella riktlinjer för bidrag till föreningsliv i syfte att stötta en bred rekrytering


Utskottsberedning: 2010/11:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr303 av Carina Moberg och Tommy Waidelich (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Kr301 av Berit Högman m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr301 av Berit Högman m.fl. S, MP, V Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid V417 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställning:


Utskottsberedning: 2010/11:KrU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:Kr301 av Berit Högman m.fl. (S, MP, V) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:Kr298 av Fredrick Federley (C)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr298 av Fredrick Federley C Public service c367 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur en förändring av det svenska public service-systemet ska göras. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2010/11:KrU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:Kr298 av Fredrick Federley (C) (doc, 51 kB)