Dokument & lagar (130 träffar)

Motion 1993/94:Fi41 av Ulla Orring (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi41 av Ulla Orring fp med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Redan i budgetpropositionen aviserade regeringen att det läkaröverskott man börjat skönja nu beräknas bli större till följd av


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi40 av Mats Lindberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi40 av Mats Lindberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Läkarutbildningen i Umeå Regeringen föreslår i proposition 1993/94:150 en minskning av utbildningsuppdraget för det medicinska


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi39 av Mats Lindberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi39 av Mats Lindberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsdbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Anslaget till grundutbildningen av tandläkare i Umeå I regeringens proposition 1993/94:150 föreslås drastiska minskningar


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi38 av Jarl Lander m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi38 av Jarl Lander m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Utvecklingen i Värmland under 1980-talet och början av 1990-talet visar på en omfattande avindustrialisering. Nya arbetstillfällen


Utskottsberedning: ---1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi37 av Stig Bertilsson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi37 av Stig Bertilsson m med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Regeringen lägger i kompletteringspropositionen fram flera förslag som syftar till sysselsättning och tillväxt. Bland annat


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi36 av Sinikka Bohlin och Britt Bohlin (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi36 av Sinikka Bohlin och Britt Bohlin s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Arbetslivsutveckling ALU har funnits sedan den 1 januari 1993 och har nått en mycket stor omfattning. ALU får


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi35 av Lars Sundin och Elver Jonsson (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi35 av Lars Sundin och Elver Jonsson fp med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m kompletteringsproposition I propositionen föreslår regeringen i bilaga 6 Kommunikationsdepartementet att ytterligare 1,6 miljarder kronor


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi34 av Lennart Fremling (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi34 av Lennart Fremling fp med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringspropositionen Äldre arbetslösas situation I propositionen föreslår regeringen att sammanlagt 25,8 miljarder kronor skall anvisas till


Utskottsberedning: --1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi33 av Ulla Orring (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi33 av Ulla Orring fp med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition I regeringens budgetproposition framfördes synpunkter om att det nu finns mycket som tyder på ett överskott av tandläkare. Slutsatsen


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi32 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi32 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutgiltig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Vänsterpartiets reviderade finansplan Sammanfattning För Vänsterpartiet är minskad arbetslöshet det överordnade målet


Utskottsberedning: ---------------------------------------------------------------1993/94:AU19 1993/94:FiU19 1993/94:FiU20 1993/94:SfU26 1994/95:AU9
Riksdagsbeslut (127 yrkanden): , , 63 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi31 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi31 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Sammanfattning Sverige är i en akut kris, med hög arbetslöshet, statsfinanserna i obalans och en galopperande statsskuld.


Utskottsberedning: ----------------------------------------------1993/94:FiU20 1993/94:JuU33
Riksdagsbeslut (92 yrkanden): , , 46 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi30 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi30 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringspropositionen En ny ekonomisk politik Innehåll 1. Sveriges väg ur krisen2 2. De förlorade åren4 3. Hur hamnade Sverige i krisen6


Utskottsberedning: --1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi29 av Göthe Knutson och Gullan Lindblad (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi29 av Göthe Knutson och Gullan Lindblad m med anledning av prop. 1993/94:243 Försäljning av AB Tipstjänst till svenskt föreningsliv m.m. I propositionen föreslås bl.a. slopande av skatten på bingospel men ges även ett negativt besked. Regeringen lägger inte nu fram något förslag i syfte


Utskottsberedning: -1993/94:FiU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi28 av Göran Persson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi28 av Göran Persson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:243 Försäljning av AB Tipstjänst till svenskt föreningsliv m.m. I Lotteriutredningens betänkande Vinna eller försvinnaföreslog utredningen att folkrörelserna skulle få möjlighet att anordna s.k. automatspel. Enligt utredningen


Utskottsberedning: ---1993/94:FiU24
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi27 av Elisabeth Persson (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi27 av Elisabeth Persson v med anledning av prop. 1993/94:243 Försäljning av AB Tipstjänst till svenskt föreningsliv m.m. I propositionen behandlas förutom försäljningen av AB Tipstjänst till svenskt föreningsliv också frågan om att tillåta kasinospel av internationellt slag i Sverige.


Utskottsberedning: -1993/94:FiU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi26 av Elisabeth Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi26 av Elisabeth Persson m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:243 Försäljning av AB Tipstjänst till svenskt föreningsliv m.m. I proposition 1993/94:243 Försäljning av AB Tipstjänst till svenskt föreningsliv föreslås att AB Tipstjänst överlåts till föreningslivet. Syftet är att ge föreningslivet/


Utskottsberedning: ----1993/94:FiU24
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi25 av Sten Andersson i Malmö (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi25 av Sten Andersson i Malmö m med anledning av prop. 1993/94:243 Försäljning av AB Tipstjänst till svenskt föreningsliv m.m. Kasino enligt internationella regler Undertecknad har under flera år i riksdagen motionerat om möjligheten att tillåta kasinospel enligt internationella regler


Utskottsberedning: -1993/94:FiU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi24 av Karin Pilsäter och Lotta Edholm (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi24 av Karin Pilsäter och Lotta Edholm fp med anledning av prop. 1993/94:243 Försäljning av AB Tipstjänst till svenskt föreningsliv m.m. I propositionen föreslås att svenskt föreningsliv skall erbjudas att förvärva AB Tipstjänst. I propositionen föreslås också att bingoskatten avskaffas


Utskottsberedning: --1993/94:FiU24
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi23 av Bo Forslund (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi23 av Bo Forslund s med anledning av prop. 1993/94:243 Försäljning av AB Tipstjänst till svenskt föreningsliv m.m. I ifrågavarande proposition har regeringen föreslagit att ett privatiserat Tipstjänst skall befrias från lotteriskatt. Regeringen anger sidan 14 i propositionen att risken


Utskottsberedning: -1993/94:FiU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi22 av Birgitta Hambraeus (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi22 av Birgitta Hambraeus c med anledning av prop. 1993/94:227 Frågor om offentlig upphandling Propositionen ger svenska företag konkurrensnackdelar Kommerskollegium, Industriförbundet, Sydkraft, Svenska kommunförbundet, Hudiksvalls kommun och socialdemokraterna i Stockholms läns landsting


Utskottsberedning: --1993/94:FiU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation