Dokument & lagar (130 träffar)

Motion 1993/94:Fi21 av Göran Persson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi21 av Göran Persson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:227 Frågor om offentlig upphandling I propositionen föreslås lag om ändringar i lagen 1992:1528 om offentlig upphandling. Förslaget är med vissa undantag föranlett av att tre nya direktiv beslutats inom EG. Vi accepterar denna


Utskottsberedning: -1993/94:FiU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi20 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi20 av Johan Lönnroth m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:227 Frågor om offentlig upphandling I propositionen föreslås att bestämmelser för upphandling av tjänster införs även vid upphandling inom vatten-energi-transport- och telekommunikationsområdena. Vänsterpartiet menar att det


Utskottsberedning: -1993/94:FiU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi19 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi19 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:222 Förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling Regeringen föreslår inte heller denna gång några särskilda tvingande regler om skyldighet att anordna anbudstävlingar.


Utskottsberedning: -1993/94:FiU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi18 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi18 av Johan Lönnroth m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:222 Förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling Regeringen återkommer nu med precis samma förslag utan att förebära några nya skäl som nyligen avslagits av riksdagen.


Utskottsberedning: -1993/94:FiU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi17 av Birgitta Hambraeus (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi17 av Birgitta Hambraeus c med anledning av prop. 1993/94:222 Förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling Regeringens proposition 1993/94:35 med identiskt syfte som nu föreliggande proposition har tidigare avslagits av riksdagen.


Utskottsberedning: -1993/94:FiU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi16 av Göran Persson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi16 av Göran Persson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:222 Förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling I propositionen återkommer regeringen med ett förslag till lag m.m. som riksdagen under detta riksmöte en gång tagit


Utskottsberedning: -1993/94:FiU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A40 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A40 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:147 Jämställdhetspolitiken: Delad makt delat ansvar Innehåll Inledning2 Bakslagens tid2 I skilda världar4 Kvinnors makt och inflytande5 Kvinnors arbete7 Våra mål7 Den offentliga sektorn8 Mer jämställd arbetsmarknad9 Aktivt


Utskottsberedning: ----------------------------1993/94:AU15 1993/94:AU17 1993/94:AU19 1993/94:FiU15 1993/94:KrU28 1993/94:SfU19 1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub721 av Kjell Ericsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub721 av Kjell Ericsson c Entreprenörutbildning m.m. vid Högskolan i Karlstad Regeringen har sedan tillträdet 1991 arbetat för att upprätta Sverige som en tillväxt- och företagarnation. Bl.a. har det vidtagits en rad tillväxtbefrämjande skatte- och avgiftssänkningar, en bättre riskkapitalförsörjning


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub714 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub714 av Gudrun Schyman m.fl. v Högskole- och forskningspolitik Sammanfattning I denna motion anges inriktningen på Vänsterpartiets högskole- och forskningspolitik samt våra ställningstaganden till regeringens budgetproposition, bilaga 9. Vi avvisar inriktningen på regeringens generella


Utskottsberedning: ---------------------------1993/94:AU17 1993/94:FiU20 1993/94:SfU13 1993/94:UbU12 1993/94:UbU16 1993/94:UbU8 1993/94:UU20
Riksdagsbeslut (54 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub690 av Marianne Andersson och Elving Andersson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub690 av Marianne Andersson och Elving Andersson c Yrkesteknisk högskoleutbildning i Trollhättan/Uddevalla I budgetpropositionen introduceras ett förslag om varvad utbildning i högskolan i form av så kallad traineeutbildning. Förslaget är ett utmärkt initiativ och bör i första hand genomföras


Utskottsberedning: --1993/94:FiU20 1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub688 av Karin Starrin (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub688 av Karin Starrin c Högskolan i Gävle/Sandviken Gävleborgs län har landets lägsta andel högskoleutbildade, 13,6 jämfört med rikssnittet 18,7 Dessa siffror talar ett tydligt språk att alla ansträngningar som går att vidtas måste göras för att höja utbildningsnivån. Näringsliv och offentlig


Utskottsberedning: -----1993/94:FiU20 1993/94:UbU16 1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub679 av Bertil Måbrink (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub679 av Bertil Måbrink v Sommaruniversitet vid Högskolan Gävle/Sandviken I regeringens prop. l993/94:100 bil. 9 kap. 5, Nya utbildningsinitiativ, beskrivs tre nya utbildningsformer som bedöms kunna bidra till ökad kompetens på kort sikt i dagens arbetsmarknadsläge men som också förväntas


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub677 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub677 av Sinikka Bohlin m.fl. s Högskolan Gävle/Sandviken Lokalkostnader I årets budgetproposition upptas ett reservationsanslag för Högskolan Gävle/Sandviken med 123 318 000 kronor. I detta anslag ingår också lokalkostnader som fördelas som påslag på studentpengarna med olika nivåer


Utskottsberedning: ----1993/94:FiU20 1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub676 av Kristina Svensson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub676 av Kristina Svensson s Dimensioneringen av läkarutbildningen Den svenska läkarutbildningen är dimensionerad för en expansion av hälso- och sjukvården. Sedan 1989 har nybörjarplatserna på läkarlinjen ökat från 845 till 925. Enligt det nya systemet för resurstilldelning till högskolorna


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub608 av Leif Carlson och Maud Ekendahl (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub608 av Leif Carlson och Maud Ekendahl m Intagningen till läkarutbildning Den svenska läkarutbildningen har hitills varit dimensionerad för en expansion av hälso- och sjukvården. Trots att tecken på kommande överskott under 90-talet uppmärksammades redan i mitten på 80-talet så vidtogs


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub607 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub607 av Barbro Westerholm fp Läkarutbildningen Den svenska läkarutbildningen är dimensionerad för en expansion av hälso- och sjukvården. Någon expansion är det inte längre tal om utan antalet anställda inom landstingen kommer enligt en rapport från Arbetsmarknadsstyrelsen AMS att minska


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub365 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub365 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Utbildningspolitiken 1. Konkurrens och kvalitet i skolan I ett samhälle som utvecklas och förändras måste också skolan utvecklas och förändras. Skolan i ett samhälle där individer och grupper av individer är olika, har olika önskemål och förutsättningar


Utskottsberedning: -----------------1993/94:FiU19 1993/94:SfU25 1993/94:UbU10 1993/94:UbU12 1993/94:UbU16 1993/94:UbU17 1993/94:UbU7
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So261 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:So261 av Gudrun Schyman m.fl. v Välfärden Välfärd Välfärd är något mer än tillgång till bra service och ekonomisk grundtrygghet. Det är tillgång till vacker och oförstörd natur, möjligheten att leva ett bra liv, där möjligheten att både förvärvsarbeta, ha familj och leva ett rikt liv


Utskottsberedning: -----1993/94:FiU16 1993/94:SoU20 1993/94:SoU31
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk352 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk352 av Gudrun Schyman m.fl. v Skattepolitiken Innehåll 1 Sammanfattning och inledning, förslag i tabellform 2 2 Skattepolitik för solidaritet 4 2.1 Skattereformen 4 2.2 Regeringen Bildt 5 2.3 Skattepolitik, arbetslöshet och budgetunderskott8 2.4 Skatt efter bärkraft 11 3 Inkomstbeskattning


Utskottsberedning: -----------------------------------------------1993/94:AU18 1993/94:AU19 1993/94:FiU19 1993/94:LU32 1993/94:SfU12 1993/94:SkU20 1993/94:SkU25 1993/94:SkU30 1993/94:SkU34 1993/94:SkU35
Riksdagsbeslut (94 yrkanden): , , 47 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf507 av Lena Öhrsvik (s) och Hans Dau (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf507 av Lena Öhrsvik och Hans Dau s, m Svenska studenter i utomlandet En hög utbildningsnivå är en kritisk framgångsfaktor för svensk konkurrenskraft i framtiden. Därom råder inga delade meningar. Ett ständigt ökande beroende av vår omvärld ställer ständigt nya krav på utbildningens


Utskottsberedning: --1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation