Dokument & lagar (130 träffar)

Motion 1993/94:Fi301 av Axel Andersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi301 av Axel Andersson m.fl. s Skatten på fritidshus I Sverige finns drygt 585 000 fritidshus, med ett totalt taxeringsvärde på 94 miljarder kronor enligt 1993 års särskilda fastighetstaxeringEn betydande del av fritidshusen återfinns i skärgården, fjällvärlden och i annan glesbygd.


Utskottsberedning: -1993/94:FiU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi210 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi210 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Den ekonomiska politiken Innehåll 1. Ny demokratis filosofi och åtgärder i sammanfattning4 2. Minska statens utgifter5 3. Gå på offensiven och skapa riktiga jobb6 4. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder7 5. Kreditsystemet den senaste bankkrisen7 6. Den


Utskottsberedning: -----------1993/94:AU11 1993/94:AU19 1993/94:FiU10 1993/94:FiU16
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi209 av John Bouvin (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi209 av John Bouvin nyd Kriskommission När skall riksdagen inse att den inte klarar av att föra Sverige ur den svåra ekonomiska men framförallt den moraliska kris vi befinner oss i Fler och fler av riksdagens uppdragsgivare, väljarna, har insett detta, vilket bl.a. tar sig uttryck i


Utskottsberedning: -1993/94:FiU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi208 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi208 av Ingvar Carlsson m.fl. s Framtid för Sverige Socialdemokraternas ekonomiska politik för arbete, rättvisa och framtidsbyggande Innehåll 1. Återförena Sverige2 2. De förlorade åren3 2.1 Sverige har halkat efter negativ tillväxt3 2.2 Tvåsiffrig arbetslöshet8 2.3 Växande offentliga


Utskottsberedning: --1993/94:FiU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi207 av Kristina Persson och Ines Uusmann (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi207 av Kristina Persson och Ines Uusmann s En parlamentarisk framtidsgrupp om ekonomi m.m. Sverige kör med expressfart in i det tudelade samhället. Exportöverskottet slår världsrekord samtidigt som budgetunderskottet är ett av den industrialiserade världens största. I budgetpropositionen


Utskottsberedning: -1993/94:FiU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi206 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi206 av Gudrun Schyman m.fl. v Den ekonomiska politiken Sammanfattning Vänsterpartiets ekonomiska politik har som övergripande mål att återgå till full sysselsättning, ställa om produktion och konsumtion i en för natur- och kulturmiljö hållbar riktning, åstadkomma en rättvisare fördelning


Utskottsberedning: ----------1993/94:AU18 1993/94:FiU10 1993/94:FiU19 1993/94:SfU12 1993/94:SfU16
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi205 av Ingvar Svensson och Harry Staaf (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi205 av Ingvar Svensson och Harry Staaf kds Långsiktig ekonomisk utveckling Enligt vårt synsätt förutsätter ett gott samhälle en väl fungerande samhällsekonomi i balans. Utgångspunkten för det ekonomiska livet är en effektiv marknadsekonomi. Det visar den historiska erfarenheten. Marknadsekonomin


Utskottsberedning: -1993/94:FiU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi204 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi204 av Gudrun Schyman m.fl. v Företagsanknutna löntagarfonder Utvärderingar som gjorts av den ekonomiska utvecklingen i bl.a. USA, Tyskland och Japan har visat att ekonomisk demokrati är samhällsekonomiskt lönsamt. När de anställda har lite att säga till om så är produktiviteten lägre.


Utskottsberedning: -1993/94:FiU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi203 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi203 av Gudrun Schyman m.fl. v Det internationella betalsystemet De senaste årens finans- och valutakriser har lett till en omfattande internationell debatt om vad som skulle kunna göras för att minska mängden av kortsiktiga och spekulativt inriktade transaktioner på de internationella


Utskottsberedning: -1993/94:FiU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi202 av Berndt Ekholm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi202 av Berndt Ekholm m.fl. s Åtgärder för att bromsa löneskillnader Bakgrund Som bakgrund till skattereformen hävdades bl.a. att de höga marginalskatterna i praktiken lett till att löneförhandlingar alltmer kommit att präglas av att nettotänkandeförhandlingsresultat uppmättes i uppnådda


Utskottsberedning: -1993/94:FiU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi201 av Bengt-Ola Ryttar (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi201 av Bengt-Ola Ryttar s Den ekonomiska politiken Läget Den enda vägenhar inneburit ett fullständigt fiasko för de nyliberala idéerna. Resultatet har blivit en arbetslöshet på för Sverige tidigare helt okänd nivå och ett galopperande budgetunderskott i statens finanser. För Dalarna


Utskottsberedning: -1993/94:FiU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A816 av Margareta Winberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A816 av Margareta Winberg m.fl. s En kvinnlig ekonomi Backlash i Sverige eller Vi var på god väg.Män och kvinnor ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter attha ett arbete som ger ekonomiskt oberoendevårda barn och hemdelta i politiska, fackliga och andra aktiviteter i samhälletvara


Utskottsberedning: -------1993/94:AU17 1993/94:FiU15 1993/94:KrU28 1993/94:SoU20 1993/94:UU15
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A456 av Mats Hellström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A456 av Mats Hellström m.fl. s Stockholmsregionens näringsliv I motion 1992/93:A440 av Mats Hellström m.fl. s Stockholmsregionens näringslivtog vi upp frågor av största betydelse för Stockholmsregionens och Sveriges framtid. De rörde i första hand de stora strukturförändringarna i regionens


Utskottsberedning: ------------1993/94:AU13 1993/94:FiU19 1993/94:NU15 1993/94:TU16 1993/94:TU36 1993/94:UbU12 1993/94:UU20 1993/94:UU22
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A455 av Ylva Annerstedt m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:A455 av Ylva Annerstedt m.fl. fp Arbetsmarknad och infrastruktur i Stockholms län Huvudstadsregionen Utveckling och förändring är grunden för ett bättre samhälle. I Stockholmsregionen finns unika förutsättningar för både utveckling och förändring. Här bor en femtedel av landets befolkning.


Utskottsberedning: --------------1993/94:AU13 1993/94:FiU19 1993/94:SkU22 1993/94:SkU30 1993/94:TU15 1993/94:TU24 1993/94:TU26 1993/94:TU36 1993/94:UbU12 1993/94:UbU17
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A449 av Birthe Sörestedt m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A449 av Birthe Sörestedt m.fl. s Åtgärder för sysselsättning och utbildning för kvinnor i Skåne Ska kvinnor och män ha lika möjligheter när det gäller försörjning, service, utbildning, makt och inflytande samt fördelning av samhällets resurser är det nödvändigt att särskilt uppmärksamma


Utskottsberedning: -----1993/94:AU13 1993/94:FiU15 1993/94:FiU19
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi15 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi15 av Johan Lönnroth m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:78 Frågor om offentlig upphandling Syftet med propositionen är att åstadkomma en ordning som innebär att all offentlig upphandling regleras i ett regelverk. Därmed kommer även upphandling avseende varor och tjänster under de


Utskottsberedning: -1993/94:FiU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi14 av Birgitta Hambraeus och Pär Granstedt (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi14 av Birgitta Hambraeus och Pär Granstedt c med anledning av prop. 1993/94:78 Frågor om offentlig upphandling Innebär denna lag obligatoriska anbudstävlingar I PM om Anbudsupphandling vid offentlig produktion Ds 1992:121 lämnades förslag om obligatoriska anbudstävlingar och om möjlighet


Utskottsberedning: ---1993/94:FiU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi13 av Bo G Jenevall (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi13 av Bo G Jenevall nyd med anledning av prop. 1993/94:25 Inriktningen av den ekonomiska politiken Bygg-moms Som en följd av den ekonomiska politiken och den kraftiga lågkonjunkturen, men framför allt genom den bristande nationella efterfrågan, har byggbranschen kommit i en katastrofsituation.


Utskottsberedning: -1993/94:FiU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi12 av Peter Kling (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi12 av Peter Kling nyd med anledning av prop. 1993/94:25 Inriktningen av den ekonomiska politiken Propositionen innehåller förslag till ändring i 10 lagen om allmän energiskatt. I motionen förslås ett tillägg till paragrafen. Sedan den 1 oktober 1993 tas dieseloljeskatt ut för oljeprodukter


Utskottsberedning: -1993/94:FiU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi11 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi11 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:25 Inriktningen av den ekonomiska politiken och händelse av större vikt Inledning Motionen väcks dels med anledning av rubricerade proposition och dels med anledning av en händelse av större vikt dvs. den förvärrade situation


Utskottsberedning: -------1993/94:FiU1
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation