Dokument & lagar (130 träffar)

Motion 1993/94:Fi10 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi10 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:25 Inriktningen av den ekonomiska politiken och händelse av större vikt Innehållsförteckning Inledning2 1. En ny politik för Sverige2 2. Det ekonomiska läget5 2.1 Den internationella bilden5 2.2 Den svenska ekonomin nuläge


Utskottsberedning: -----------1993/94:FiU1 1993/94:SkU16
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , 1 bifall, 11 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi9 av Karin Israelsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi9 av Karin Israelsson c med anledning av prop. 1993/94:25 Inriktningen av den ekonomiska politiken Enligt propositionen framförs förslaget om indexering av punktskatter. Skattesatserna för bl a alkoholdrycker skall justeras med reellt inflationsbelopp året efter nästkommande år. Vi


Utskottsberedning: -1993/94:FiU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi8 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi8 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:25 Inriktningen av den ekonomiska politiken Vänsterpartiets riktlinjer i sammanfattning Det allt överskuggande problemet i svensk ekonomi är idag arbetslösheten. Enligt regeringens egna gissningar kommer den öppna arbetslösheten


Utskottsberedning: ---1993/94:FiU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi7 av John Andersson (-)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi7 av John Andersson med anledning av prop. 1993/94:25 Inriktningen av den ekonomiska politiken Utöver att propositionen redovisar regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken så läggs förslag om indexering av vissa punktskatter. Två av de föreslagna indexeringarna avser bensin-


Utskottsberedning: ---1993/94:FiU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , 2 bifall, 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi6 av Stina Eliasson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi6 av Stina Eliasson c med anledning av redog. 1993/94:RR1 Riksdagens revisorers verksamhetsberättelse för budgetåret 1992/93 Riksdagens revisorer har granskat den statliga kulturadministrationen och i rapport 1992/93:3 bl a ägnat sig åt Museerna och den svenska historien. Revisorerna


Utskottsberedning: -1993/94:FiU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi5 av Göran Persson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi5 av Göran Persson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:35 Ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling I prop. 1993/94:35 läggs fram förslag till en lag om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling. Lagen föreslås gälla otillbörliga


Utskottsberedning: --1993/94:FiU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi4 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi4 av Johan Lönnroth m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:35 Ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling I propositionen föreslår regeringen bl.a en lag om ingripande mot vad man kallar otillbörligt beteende vid offentlig upphandling. Regeringens förslag är ett


Utskottsberedning: -1993/94:FiU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi3 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi3 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:35 Ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling Propositionen innehåller ett förslag till lag om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling. Regeringen föreslår dock inte några


Utskottsberedning: --1993/94:FiU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi2 av Birgitta Hambraeus (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi2 av Birgitta Hambraeus c med anledning av prop. 1993/94:35 Ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling Inskränk inte kommunernas rätt Enligt propositionen ska statliga, kommunala och andra myndigheter, beslutande församlingar i kommuner, landsting och kyrkliga


Utskottsberedning: -1993/94:FiU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi1 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi1 av Johan Lönnroth m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:29 Vissa ekonomiska regleringar år 1994 mellan staten och kommunsektorn Bakgrund 1990 införde den dåvarande socialdemokratiska regeringen skattestoppet för kommunerna. Detta var ett led i skatteomläggningen. Den socialdemokratiska


Utskottsberedning: -1993/94:FiU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation