Dokument & lagar (509 träffar)

Motion 2015/16:1704 av Carl Schlyter (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:1704 av Carl Schlyter MP Tillverkningen av sedlar och mynt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att åternationalisera tillverkningen av sedlar och mynt och tillkännager detta för regeringen. Motivering I början av 2000-talet såldes Myntverket


Utskottsberedning: 2015/16:FiU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1704 av Carl Schlyter (MP) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1704 av Carl Schlyter (MP) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:1702 av Elisabeth Svantesson (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1702 av Elisabeth Svantesson M Hushållens skuldsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att noga följa utvecklingen i arbetet att minska hushållens skuldsättning samt följa upp införda åtgärder med att förbättra hushållens ekonomi och


Utskottsberedning: 2015/16:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1702 av Elisabeth Svantesson (M) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:1702 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:1678 av Margareta B Kjellin (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1678 av Margareta B Kjellin M ROT och RUT Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ROT- och RUT-avdragen inte ska försämras och tillkännager detta för regeringen. Motivering ROT och RUT infördes 2007 av alliansregeringen och har efter det


Utskottsberedning: 2015/16:FiU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1678 av Margareta B Kjellin (M) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1678 av Margareta B Kjellin (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:1672 av Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1672 av Finn Bengtsson M Ett individuellt ekonomiskt överskottsmål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stöd för ett individuellt ekonomiskt överskottsmål som kan ersätta ett statligt dito under förutsättning att en sund inställning till stabilitet


Utskottsberedning: 2015/16:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1672 av Finn Bengtsson (M) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:1672 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2015/16:1627 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:1627 av Dennis Dioukarev SD Amorteringskrav Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstifta om amorteringskrav och tillkännager detta för regeringen. Motivering De svenska hushållens skuldkvot är bland de högsta i världen. År 2003 låg


Utskottsberedning: 2015/16:FiU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1627 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1627 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 61 kB)

Motion 2015/16:1623 av Olle Felten m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:1623 av Olle Felten m.fl. SD Sedlar och mynt som betalningsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa en långsiktigt hållbar och samhällsfinansierad kontanthantering och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksbankslagen,


Utskottsberedning: 2015/16:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1623 av Olle Felten m.fl. (SD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:1623 av Olle Felten m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

RUT

Motion 2015/16:1564 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1564 av Cecilie Tenfjord-Toftby M RUT Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bibehållen nivå för RUT-avdraget och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa läx-RUT inom


Utskottsberedning: 2015/16:FiU1 2015/16:SkU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:1564 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1564 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2015/16:1529 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S)

Motion till riksdagen 2015/16:1529 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson båda S Sparbankernas möjligheter att konkurrera på samma villkor som andra banker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sparbankernas möjligheter att konkurrera på samma villkor som andra banker och


Utskottsberedning: 2015/16:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1529 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1529 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S) (pdf, 61 kB)

Motion 2015/16:1528 av Leif Pettersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1528 av Leif Pettersson m.fl. S Kontanthantering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en fungerande kontanthantering i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett allt större problem är


Utskottsberedning: 2015/16:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1528 av Leif Pettersson m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1528 av Leif Pettersson m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:1461 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1461 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Kvinnors företagande inom välfärdssektorn och tjänstesektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillvarata en mångfald av utövare inom välfärdssektorn och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:FiU26 2015/16:SkU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:1461 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1461 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:1388 av Åsa Lindestam (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1388 av Åsa Lindestam S Kontantkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett kontantkort för de grupper som inte kan få ett vanligt betalkort och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag använder


Utskottsberedning: 2015/16:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1388 av Åsa Lindestam (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1388 av Åsa Lindestam (S) (pdf, 59 kB)

Motion 2015/16:1334 av Margareta Cederfelt och Amir Adan (båda M)

Motion till riksdagen 2015/16:1334 av Margareta Cederfelt och Amir Adan båda M Företagsvänlig offentlig upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en mer företagsvänlig offentlig upphandling och tillkännager detta för regeringen. Motivering Lagen om offentlig upphandling,


Utskottsberedning: 2015/16:FiU39
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1334 av Margareta Cederfelt och Amir Adan (båda M) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1334 av Margareta Cederfelt och Amir Adan (båda M) (pdf, 59 kB)

Motion 2015/16:1326 av Sotiris Delis (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1326 av Sotiris Delis M En överskuldsättningskommission Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att inrätta en överskuldsättningskommission beträffande de svenska hushållens skulder och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1326 av Sotiris Delis (M) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1326 av Sotiris Delis (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2015/16:1322 av Sotiris Delis (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1322 av Sotiris Delis M Försäljning av statens innehav i SBAB Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att statens innehav i SBAB ska avyttras i sin helhet eller i form av en majoritetspost och tillkännager detta för regeringen. Motivering SBAB


Utskottsberedning: 2015/16:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1322 av Sotiris Delis (M) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1322 av Sotiris Delis (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2015/16:1282 av Olle Felten (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:1282 av Olle Felten SD Ändrade principer för avgiftsuttag för vissa myndighetstjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändrade principer för avgiftsuttag för vissa myndighetstjänster och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:FiU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1282 av Olle Felten (SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:1282 av Olle Felten (SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2015/16:1279 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1279 av Jan Ericson M Kommunala tillsynsavgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en kommun inte får ta ut tillsynsavgifter annat än i samband med tillsynsbesök och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kommunerna finansierar


Utskottsberedning: 2015/16:FiU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1279 av Jan Ericson (M) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1279 av Jan Ericson (M) (pdf, 55 kB)

Motion 2015/16:1255 av Anette Åkesson (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1255 av Anette Åkesson M Det offentliga kommunala åtagandet i framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att se över det offentliga kommunala åtagandet inför kommande utmaningar gällande befolkningsutveckling


Utskottsberedning: 2015/16:FiU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1255 av Anette Åkesson (M) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1255 av Anette Åkesson (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2015/16:1199 av Tina Ghasemi m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1199 av Tina Ghasemi m.fl. M Löneskatten för äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte höja den särskilda löneskatten för äldre och tillkännager detta för regeringen. Motivering Statistiken talar sitt tydliga språk: lägre kostnader


Utskottsberedning: 2015/16:FiU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1199 av Tina Ghasemi m.fl. (M) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:1199 av Tina Ghasemi m.fl. (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2015/16:1164 av Marta Obminska (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1164 av Marta Obminska M Sjukvårdens framtida personalförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga möjligheten att anställda inom sjukvården som är över 67 år i högre grad bör erbjudas att arbeta kvar och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:SoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1164 av Marta Obminska (M) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:1164 av Marta Obminska (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2015/16:1071 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1071 av Betty Malmberg M ROT-avdraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte försämra ROT-avdraget och tillkännager detta för regeringen. Motivering Regeringen har aviserat att de planerar att försämra villkoren för ROT-avdraget. Arbetskostnaden


Utskottsberedning: 2015/16:FiU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1071 av Betty Malmberg (M) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1071 av Betty Malmberg (M) (pdf, 65 kB)