Dokument & lagar (318 träffar)

Motion 1993/94:Ub607 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub607 av Barbro Westerholm fp Läkarutbildningen Den svenska läkarutbildningen är dimensionerad för en expansion av hälso- och sjukvården. Någon expansion är det inte längre tal om utan antalet anställda inom landstingen kommer enligt en rapport från Arbetsmarknadsstyrelsen AMS att minska


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub365 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub365 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Utbildningspolitiken 1. Konkurrens och kvalitet i skolan I ett samhälle som utvecklas och förändras måste också skolan utvecklas och förändras. Skolan i ett samhälle där individer och grupper av individer är olika, har olika önskemål och förutsättningar


Utskottsberedning: -----------------1993/94:FiU19 1993/94:SfU25 1993/94:UbU10 1993/94:UbU12 1993/94:UbU16 1993/94:UbU17 1993/94:UbU7
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub351 av Alwa Wennerlund och Rose-Marie Frebran (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub351 av Alwa Wennerlund och Rose-Marie Frebran kds Grundskolan De senaste åren har flera positiva förändringar på skolans område genomförts. Elever och föräldrar har getts reella möjligheter att välja skola, och fristående skolor med olika profiler har getts likvärdiga ekonomiska villkor


Utskottsberedning: --------1993/94:BoU14 1993/94:UbU17 1993/94:UbU6 1993/94:UbU7
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub310 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub310 av Gudrun Schyman m.fl. v Grundskolan och gymnasieskolan Vänsterpartiet föreslår åtgärder för en kvalitetssäkrad utbildning i Sverige. Partiets samlade utbildningspolitik är ett av flera politiska områden som genomsyras av en rättvis fördelningspolitik. En ambition med vår utbildningspolitik


Utskottsberedning: ----------------1993/94:BoU14 1993/94:UbU17 1993/94:UbU6 1993/94:UbU7
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So610 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:So610 av Gudrun Schyman m.fl. v Familjepolitiken Framtidens familjepolitik nej till vårdnadsbidrag På 1960- och 1970-talen kämpade svenska kvinnor för rätten till offentlig barnomsorg och för rätten till arbete och en lön att leva på. En av förutsättningarna för kvinnornas snabba utträde


Utskottsberedning: ----------1993/94:AU17 1993/94:BoU16 1993/94:LU19 1993/94:SfU15 1993/94:SoU25 1993/94:SoU29 1993/94:SoU31
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So276 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:So276 av Ingvar Carlsson m.fl. s Handikappolitiska frågor Handikapp en brist i samhället, inte en svaghet hos individen Grundläggande för svensk handikappolitik har sedan länge varit erkännandet av det relativa eller miljörelaterade handikappbegreppet. Med det menar vi att en skada eller


Utskottsberedning: -----------1993/94:AU9 1993/94:BoU14 1993/94:SfU12 1993/94:SoU20 1993/94:SoU27
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So261 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:So261 av Gudrun Schyman m.fl. v Välfärden Välfärd Välfärd är något mer än tillgång till bra service och ekonomisk grundtrygghet. Det är tillgång till vacker och oförstörd natur, möjligheten att leva ett bra liv, där möjligheten att både förvärvsarbeta, ha familj och leva ett rikt liv


Utskottsberedning: -----1993/94:FiU16 1993/94:SoU20 1993/94:SoU31
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So249 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:So249 av Ingvar Carlsson m.fl. s Äldreomsorgen Gemensam finansiering offentlig styrning Vården och omsorgen om våra äldre är för oss socialdemokrater ett prioriterat område. Trygghet för de äldre och kontinuitet skall prägla verksamheten och den skall i så stor utsträckning som möjligt


Utskottsberedning: ------------1993/94:AU11 1993/94:BoU14 1993/94:SoU20 1993/94:SoU32
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So248 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:So248 av Gudrun Schyman m.fl. v Äldreomsorgen Inledning Ädelreformen har nu utvärderats av Socialstyrelsen och Kommunförbundet har gjort en snabbenkät bland kommunalpolitiker om hur ädelreformen slagit ut. Socialstyrelsens rapport är gedigen. Den innehåller 25 delrapporter och ger en


Utskottsberedning: ----1993/94:BoU14 1993/94:SoU20 1993/94:SoU32
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk352 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk352 av Gudrun Schyman m.fl. v Skattepolitiken Innehåll 1 Sammanfattning och inledning, förslag i tabellform 2 2 Skattepolitik för solidaritet 4 2.1 Skattereformen 4 2.2 Regeringen Bildt 5 2.3 Skattepolitik, arbetslöshet och budgetunderskott8 2.4 Skatt efter bärkraft 11 3 Inkomstbeskattning


Utskottsberedning: -----------------------------------------------1993/94:AU18 1993/94:AU19 1993/94:FiU19 1993/94:LU32 1993/94:SfU12 1993/94:SkU20 1993/94:SkU25 1993/94:SkU30 1993/94:SkU34 1993/94:SkU35
Riksdagsbeslut (94 yrkanden): , , 47 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf507 av Lena Öhrsvik (s) och Hans Dau (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf507 av Lena Öhrsvik och Hans Dau s, m Svenska studenter i utomlandet En hög utbildningsnivå är en kritisk framgångsfaktor för svensk konkurrenskraft i framtiden. Därom råder inga delade meningar. Ett ständigt ökande beroende av vår omvärld ställer ständigt nya krav på utbildningens


Utskottsberedning: --1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N433 av Lennart Brunander m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1993/94:N433 av Lennart Brunander m.fl. c En miljöinriktad energipolitik Sammanfattning Målet för centerns energipolitik är att varje energikälla anpassas till naturens eget energikretslopp. En långsiktigt hållbar utveckling, både i ekologisk och ekonomisk mening, förutsätter därför en omställning


Utskottsberedning: ---------1993/94:BoU22 1993/94:NU17 1993/94:SkU34
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N426 av Stina Eliasson och Tage Påhlsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:N426 av Stina Eliasson och Tage Påhlsson c Återförande av vinstmedel från vattenkraftsel Kravet på att en rimlig del av de vinstmedel som vattenkraften genererar skulle återföras till de bygder och län där vattenkraften produceras har framförts vid skilda tillfällen. Bl a i motioner till


Utskottsberedning: --1993/94:AU13 1993/94:BoU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N425 av Rolf L Nilson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:N425 av Rolf L Nilson m.fl. v Energipolitiken Energisektorn måste miljöanpassas I enlighet med Vänsterpartiets krav om ett samhälle som är bärkraftigt dvs. ekologiskt anpassat menar vi att energisektorn måste ställas om. I stället för kärnkraft vars säkerhetsproblem inte är lösta och


Utskottsberedning: ---------------1993/94:BoU22 1993/94:NU17 1993/94:SkU34
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N411 av Agne Hansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1993/94:N411 av Agne Hansson m.fl. c Sårbarhet vid elavbrott Kraftiga snöfall i kombination med vissa vädertyper och kraftig vind medför ofta att träd faller över kraftledningar och orsakar omfattande avbrott i elförsörjningen. Inte minst finns rikliga exempel på detta i Småland, Älvsborgs län


Utskottsberedning: ----1993/94:BoU22 1993/94:JoU22 1993/94:NU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N283 av Sten-Ove Sundström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:N283 av Sten-Ove Sundström m.fl. s Norrbotten Inledning Den djupa, världsomspännande konjunktursvackan som nu föreligger har drabbat länet hårt. Vid årsskiftet var nästan 25 000 personer utan arbete, 15 448 öppet och drygt 9 400 i åtgärder. Trots denna negativa bild har länet möjligheter


Utskottsberedning: ------------------------1993/94:AU11 1993/94:AU13 1993/94:AU18 1993/94:BoU11 1993/94:JoU13 1993/94:JoU26 1993/94:JoU30 1993/94:NU15 1993/94:NU16 1993/94:SfU13 1993/94:TU14 1993/94:TU15 1993/94:TU17 1993/94:TU28 1993/94:TU30 1993/94:UbU12 1993/94:UbU13 1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): , , 24 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N281 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:N281 av Gudrun Schyman m.fl. v Näringspolitiken En bra näringspolitik måste bidra till följande mål: Ekologiskt hållbar produktion Förnyelse och utveckling av olika näringar Utveckling i hela landet Arbete åt både män och kvinnor Arbete för både låg- och högutbildade. Vi kommer i anslutning


Utskottsberedning: ------------------1993/94:FiU10 1993/94:JoU30 1993/94:NU14 1993/94:NU15 1993/94:NU16 1993/94:NU18
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:L608 av Mats Hellström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:L608 av Mats Hellström m.fl. s Utveckling av EES-avtalet EES-avtalet är nu i kraft i Sverige. Efterhand kommer det att visa sig hur avtalet påverkar oss rent konkret. EES- avtalet innebär en ständigt pågående process av förhandlingar om nya EU-regler som avses tas in i EES- avtalets bilagor.


Utskottsberedning: ----1993/94:FiU10 1993/94:JoU32 1993/94:LU21 1993/94:LU22
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr519 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr519 av Åke Gustavsson m.fl. s Idrottens villkor Idrotten är med sina ca 2,5 miljoner medlemmar vårt lands största folkrörelse. Med omkring 4 miljoner aktiva utövare spelar den en viktig roll i det svenska samhället. Det sägs att delad glädje är dubbel glädje. Idrotten ger både lust


Utskottsberedning: --1993/94:BoU14 1993/94:KrU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr417 av Peter Kling och Dan Eriksson i Stockholm (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr417 av Peter Kling och Dan Eriksson i Stockholm nyd Kasinospel Många länder i världen har kasinospel med internationella regler. Andra länder såsom Danmark, Finland och Tyskland har redan sådana kasinon. Svenskar som åker utomlands spelar gärna på kasinon med internationella regler


Utskottsberedning: --1993/94:FiU24
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation