Dokument & lagar (318 träffar)

Motion 1993/94:Fi402 av Leif Marklund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi402 av Leif Marklund m.fl. s Statens marker ovan odlingsgränsen Vid bolagiseringen av Domänverket överfördes huvuddelen av den produktiva skogsmarken, sammanlagt 3,4 miljoner hektar, till Domän AB. All övrig mark blev kvar i statens ägo, totalt 7,22 miljoner hektar. Denna övriga mark


Utskottsberedning: -1993/94:FiU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi401 av Fredrik Reinfeldt (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi401 av Fredrik Reinfeldt m Generationsräkenskaper De riksdagsbeslut som fattats från mitten av 1970-talet fram till i dag har medfört högre utgifter än vad vi haft råd med. Det märks i det enorma underskott som byggts upp i statsbudgten och som de senaste åren accelererat. De senaste


Utskottsberedning: -1993/94:FiU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi307 av Arne Jansson och Laila Strid-Jansson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi307 av Arne Jansson och Laila Strid-Jansson nyd Marknadsstyrda löner i stat och kommun Ledande chefer i stat, landsting och kommuner har ofta mycket höga löner vilka dessutom är förknippade med olika former av fallskärmsavtalI vissa arter av förvaltningar, landsting och kommuner kan


Utskottsberedning: --1993/94:AU16 1993/94:FiU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi306 av Sören Norrby (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi306 av Sören Norrby fp Fritidshusavgift Genom skattereformen 1988 fråntogs värdkommuner för fritidsbebyggelse den fastighetsskatt de tidigare hade uppburit. Övergångsvis utgick viss kompensation. Numera har kommunerna bara kvar kostnaderna för fritidsfastigheterna. Även fastighetsägare


Utskottsberedning: -1993/94:FiU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi305 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi305 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s Storstädernas ekonomi I Sveriges tre storstadsregioner bor 30 av landets befolkning. Storstadsområdena har stor betydelse för hela Sveriges utveckling. Tillbakagång och stagnation i dessa områden får allvarliga konsekvenser för utvecklingen i hela landet.


Utskottsberedning: -1993/94:FiU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi304 av Bengt Kindbom och Birgitta Carlsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi304 av Bengt Kindbom och Birgitta Carlsson c Kommunal ekonomi Under de senaste åren av omorganisation av den offentliga verksamheten har ett antal huvudmannaskiften skett. Ett annat drag som karaktäriserat omorganisationen är de olika ekonomiska reformerna med samlade statsbidrag till


Utskottsberedning: -1993/94:FiU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi303 av Inga-Britt Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi303 av Inga-Britt Johansson m.fl. s Göteborgs kommunala ekonomi Det pågår ett systemskifte i Sverige, regisserat av Moderaterna och med stöd från övriga borgerliga partier i riksdagen. Genom att successivt försämra den offentliga sektorns ekonomi rycks grunden för den generella välfärdspolitiken


Utskottsberedning: -1993/94:FiU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi302 av Åke Carnerö (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi302 av Åke Carnerö kds Kommunala investeringar för fritidshusbebyggelse Våra kustkommuner har stora kostnader för att kunna upprätthålla en acceptabel service för sina invånare. Orsaken är att de måste dimensionera sin service för sommaren då de fritidsboende flyttar ut till sina fritidshus.


Utskottsberedning: -1993/94:FiU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi301 av Axel Andersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi301 av Axel Andersson m.fl. s Skatten på fritidshus I Sverige finns drygt 585 000 fritidshus, med ett totalt taxeringsvärde på 94 miljarder kronor enligt 1993 års särskilda fastighetstaxeringEn betydande del av fritidshusen återfinns i skärgården, fjällvärlden och i annan glesbygd.


Utskottsberedning: -1993/94:FiU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi210 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi210 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Den ekonomiska politiken Innehåll 1. Ny demokratis filosofi och åtgärder i sammanfattning4 2. Minska statens utgifter5 3. Gå på offensiven och skapa riktiga jobb6 4. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder7 5. Kreditsystemet den senaste bankkrisen7 6. Den


Utskottsberedning: -----------1993/94:AU11 1993/94:AU19 1993/94:FiU10 1993/94:FiU16
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi209 av John Bouvin (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi209 av John Bouvin nyd Kriskommission När skall riksdagen inse att den inte klarar av att föra Sverige ur den svåra ekonomiska men framförallt den moraliska kris vi befinner oss i Fler och fler av riksdagens uppdragsgivare, väljarna, har insett detta, vilket bl.a. tar sig uttryck i


Utskottsberedning: -1993/94:FiU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi208 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi208 av Ingvar Carlsson m.fl. s Framtid för Sverige Socialdemokraternas ekonomiska politik för arbete, rättvisa och framtidsbyggande Innehåll 1. Återförena Sverige2 2. De förlorade åren3 2.1 Sverige har halkat efter negativ tillväxt3 2.2 Tvåsiffrig arbetslöshet8 2.3 Växande offentliga


Utskottsberedning: --1993/94:FiU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi207 av Kristina Persson och Ines Uusmann (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi207 av Kristina Persson och Ines Uusmann s En parlamentarisk framtidsgrupp om ekonomi m.m. Sverige kör med expressfart in i det tudelade samhället. Exportöverskottet slår världsrekord samtidigt som budgetunderskottet är ett av den industrialiserade världens största. I budgetpropositionen


Utskottsberedning: -1993/94:FiU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi206 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi206 av Gudrun Schyman m.fl. v Den ekonomiska politiken Sammanfattning Vänsterpartiets ekonomiska politik har som övergripande mål att återgå till full sysselsättning, ställa om produktion och konsumtion i en för natur- och kulturmiljö hållbar riktning, åstadkomma en rättvisare fördelning


Utskottsberedning: ----------1993/94:AU18 1993/94:FiU10 1993/94:FiU19 1993/94:SfU12 1993/94:SfU16
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi205 av Ingvar Svensson och Harry Staaf (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi205 av Ingvar Svensson och Harry Staaf kds Långsiktig ekonomisk utveckling Enligt vårt synsätt förutsätter ett gott samhälle en väl fungerande samhällsekonomi i balans. Utgångspunkten för det ekonomiska livet är en effektiv marknadsekonomi. Det visar den historiska erfarenheten. Marknadsekonomin


Utskottsberedning: -1993/94:FiU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi204 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi204 av Gudrun Schyman m.fl. v Företagsanknutna löntagarfonder Utvärderingar som gjorts av den ekonomiska utvecklingen i bl.a. USA, Tyskland och Japan har visat att ekonomisk demokrati är samhällsekonomiskt lönsamt. När de anställda har lite att säga till om så är produktiviteten lägre.


Utskottsberedning: -1993/94:FiU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi203 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi203 av Gudrun Schyman m.fl. v Det internationella betalsystemet De senaste årens finans- och valutakriser har lett till en omfattande internationell debatt om vad som skulle kunna göras för att minska mängden av kortsiktiga och spekulativt inriktade transaktioner på de internationella


Utskottsberedning: -1993/94:FiU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi202 av Berndt Ekholm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi202 av Berndt Ekholm m.fl. s Åtgärder för att bromsa löneskillnader Bakgrund Som bakgrund till skattereformen hävdades bl.a. att de höga marginalskatterna i praktiken lett till att löneförhandlingar alltmer kommit att präglas av att nettotänkandeförhandlingsresultat uppmättes i uppnådda


Utskottsberedning: -1993/94:FiU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi201 av Bengt-Ola Ryttar (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi201 av Bengt-Ola Ryttar s Den ekonomiska politiken Läget Den enda vägenhar inneburit ett fullständigt fiasko för de nyliberala idéerna. Resultatet har blivit en arbetslöshet på för Sverige tidigare helt okänd nivå och ett galopperande budgetunderskott i statens finanser. För Dalarna


Utskottsberedning: -1993/94:FiU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo614 av Jan Erik Ågren (kds) och Tage Påhlsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo614 av Jan-Erik Ågren och Tage Påhlsson kds, c Rennäringen I budgetpropositionen anges från jordbruksverket att framtagandet av underlag för renbetesinventeringen fortsätter. Bostadsutskottet har tidigare understrukit vikten av att betesinventeringar genomförs och får ligga till grund


Utskottsberedning: --1993/94:BoU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation