Dokument & lagar (318 träffar)

Motion 1993/94:Ub721 av Kjell Ericsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub721 av Kjell Ericsson c Entreprenörutbildning m.m. vid Högskolan i Karlstad Regeringen har sedan tillträdet 1991 arbetat för att upprätta Sverige som en tillväxt- och företagarnation. Bl.a. har det vidtagits en rad tillväxtbefrämjande skatte- och avgiftssänkningar, en bättre riskkapitalförsörjning


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub714 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub714 av Gudrun Schyman m.fl. v Högskole- och forskningspolitik Sammanfattning I denna motion anges inriktningen på Vänsterpartiets högskole- och forskningspolitik samt våra ställningstaganden till regeringens budgetproposition, bilaga 9. Vi avvisar inriktningen på regeringens generella


Utskottsberedning: ---------------------------1993/94:AU17 1993/94:FiU20 1993/94:SfU13 1993/94:UbU12 1993/94:UbU16 1993/94:UbU8 1993/94:UU20
Riksdagsbeslut (54 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub690 av Marianne Andersson och Elving Andersson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub690 av Marianne Andersson och Elving Andersson c Yrkesteknisk högskoleutbildning i Trollhättan/Uddevalla I budgetpropositionen introduceras ett förslag om varvad utbildning i högskolan i form av så kallad traineeutbildning. Förslaget är ett utmärkt initiativ och bör i första hand genomföras


Utskottsberedning: --1993/94:FiU20 1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub688 av Karin Starrin (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub688 av Karin Starrin c Högskolan i Gävle/Sandviken Gävleborgs län har landets lägsta andel högskoleutbildade, 13,6 jämfört med rikssnittet 18,7 Dessa siffror talar ett tydligt språk att alla ansträngningar som går att vidtas måste göras för att höja utbildningsnivån. Näringsliv och offentlig


Utskottsberedning: -----1993/94:FiU20 1993/94:UbU16 1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub679 av Bertil Måbrink (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub679 av Bertil Måbrink v Sommaruniversitet vid Högskolan Gävle/Sandviken I regeringens prop. l993/94:100 bil. 9 kap. 5, Nya utbildningsinitiativ, beskrivs tre nya utbildningsformer som bedöms kunna bidra till ökad kompetens på kort sikt i dagens arbetsmarknadsläge men som också förväntas


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub677 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub677 av Sinikka Bohlin m.fl. s Högskolan Gävle/Sandviken Lokalkostnader I årets budgetproposition upptas ett reservationsanslag för Högskolan Gävle/Sandviken med 123 318 000 kronor. I detta anslag ingår också lokalkostnader som fördelas som påslag på studentpengarna med olika nivåer


Utskottsberedning: ----1993/94:FiU20 1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub676 av Kristina Svensson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub676 av Kristina Svensson s Dimensioneringen av läkarutbildningen Den svenska läkarutbildningen är dimensionerad för en expansion av hälso- och sjukvården. Sedan 1989 har nybörjarplatserna på läkarlinjen ökat från 845 till 925. Enligt det nya systemet för resurstilldelning till högskolorna


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub608 av Leif Carlson och Maud Ekendahl (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub608 av Leif Carlson och Maud Ekendahl m Intagningen till läkarutbildning Den svenska läkarutbildningen har hitills varit dimensionerad för en expansion av hälso- och sjukvården. Trots att tecken på kommande överskott under 90-talet uppmärksammades redan i mitten på 80-talet så vidtogs


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub607 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub607 av Barbro Westerholm fp Läkarutbildningen Den svenska läkarutbildningen är dimensionerad för en expansion av hälso- och sjukvården. Någon expansion är det inte längre tal om utan antalet anställda inom landstingen kommer enligt en rapport från Arbetsmarknadsstyrelsen AMS att minska


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub365 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub365 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Utbildningspolitiken 1. Konkurrens och kvalitet i skolan I ett samhälle som utvecklas och förändras måste också skolan utvecklas och förändras. Skolan i ett samhälle där individer och grupper av individer är olika, har olika önskemål och förutsättningar


Utskottsberedning: -----------------1993/94:FiU19 1993/94:SfU25 1993/94:UbU10 1993/94:UbU12 1993/94:UbU16 1993/94:UbU17 1993/94:UbU7
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub351 av Alwa Wennerlund och Rose-Marie Frebran (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub351 av Alwa Wennerlund och Rose-Marie Frebran kds Grundskolan De senaste åren har flera positiva förändringar på skolans område genomförts. Elever och föräldrar har getts reella möjligheter att välja skola, och fristående skolor med olika profiler har getts likvärdiga ekonomiska villkor


Utskottsberedning: --------1993/94:BoU14 1993/94:UbU17 1993/94:UbU6 1993/94:UbU7
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub310 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub310 av Gudrun Schyman m.fl. v Grundskolan och gymnasieskolan Vänsterpartiet föreslår åtgärder för en kvalitetssäkrad utbildning i Sverige. Partiets samlade utbildningspolitik är ett av flera politiska områden som genomsyras av en rättvis fördelningspolitik. En ambition med vår utbildningspolitik


Utskottsberedning: ----------------1993/94:BoU14 1993/94:UbU17 1993/94:UbU6 1993/94:UbU7
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So610 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:So610 av Gudrun Schyman m.fl. v Familjepolitiken Framtidens familjepolitik nej till vårdnadsbidrag På 1960- och 1970-talen kämpade svenska kvinnor för rätten till offentlig barnomsorg och för rätten till arbete och en lön att leva på. En av förutsättningarna för kvinnornas snabba utträde


Utskottsberedning: ----------1993/94:AU17 1993/94:BoU16 1993/94:LU19 1993/94:SfU15 1993/94:SoU25 1993/94:SoU29 1993/94:SoU31
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So276 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:So276 av Ingvar Carlsson m.fl. s Handikappolitiska frågor Handikapp en brist i samhället, inte en svaghet hos individen Grundläggande för svensk handikappolitik har sedan länge varit erkännandet av det relativa eller miljörelaterade handikappbegreppet. Med det menar vi att en skada eller


Utskottsberedning: -----------1993/94:AU9 1993/94:BoU14 1993/94:SfU12 1993/94:SoU20 1993/94:SoU27
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So261 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:So261 av Gudrun Schyman m.fl. v Välfärden Välfärd Välfärd är något mer än tillgång till bra service och ekonomisk grundtrygghet. Det är tillgång till vacker och oförstörd natur, möjligheten att leva ett bra liv, där möjligheten att både förvärvsarbeta, ha familj och leva ett rikt liv


Utskottsberedning: -----1993/94:FiU16 1993/94:SoU20 1993/94:SoU31
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So249 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:So249 av Ingvar Carlsson m.fl. s Äldreomsorgen Gemensam finansiering offentlig styrning Vården och omsorgen om våra äldre är för oss socialdemokrater ett prioriterat område. Trygghet för de äldre och kontinuitet skall prägla verksamheten och den skall i så stor utsträckning som möjligt


Utskottsberedning: ------------1993/94:AU11 1993/94:BoU14 1993/94:SoU20 1993/94:SoU32
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So248 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:So248 av Gudrun Schyman m.fl. v Äldreomsorgen Inledning Ädelreformen har nu utvärderats av Socialstyrelsen och Kommunförbundet har gjort en snabbenkät bland kommunalpolitiker om hur ädelreformen slagit ut. Socialstyrelsens rapport är gedigen. Den innehåller 25 delrapporter och ger en


Utskottsberedning: ----1993/94:BoU14 1993/94:SoU20 1993/94:SoU32
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk352 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk352 av Gudrun Schyman m.fl. v Skattepolitiken Innehåll 1 Sammanfattning och inledning, förslag i tabellform 2 2 Skattepolitik för solidaritet 4 2.1 Skattereformen 4 2.2 Regeringen Bildt 5 2.3 Skattepolitik, arbetslöshet och budgetunderskott8 2.4 Skatt efter bärkraft 11 3 Inkomstbeskattning


Utskottsberedning: -----------------------------------------------1993/94:AU18 1993/94:AU19 1993/94:FiU19 1993/94:LU32 1993/94:SfU12 1993/94:SkU20 1993/94:SkU25 1993/94:SkU30 1993/94:SkU34 1993/94:SkU35
Riksdagsbeslut (94 yrkanden): , , 47 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf507 av Lena Öhrsvik (s) och Hans Dau (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf507 av Lena Öhrsvik och Hans Dau s, m Svenska studenter i utomlandet En hög utbildningsnivå är en kritisk framgångsfaktor för svensk konkurrenskraft i framtiden. Därom råder inga delade meningar. Ett ständigt ökande beroende av vår omvärld ställer ständigt nya krav på utbildningens


Utskottsberedning: --1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N433 av Lennart Brunander m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1993/94:N433 av Lennart Brunander m.fl. c En miljöinriktad energipolitik Sammanfattning Målet för centerns energipolitik är att varje energikälla anpassas till naturens eget energikretslopp. En långsiktigt hållbar utveckling, både i ekologisk och ekonomisk mening, förutsätter därför en omställning


Utskottsberedning: ---------1993/94:BoU22 1993/94:NU17 1993/94:SkU34
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation