Dokument & lagar (318 träffar)

Motion 1993/94:Ub608 av Leif Carlson och Maud Ekendahl (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub608 av Leif Carlson och Maud Ekendahl m Intagningen till läkarutbildning Den svenska läkarutbildningen har hitills varit dimensionerad för en expansion av hälso- och sjukvården. Trots att tecken på kommande överskott under 90-talet uppmärksammades redan i mitten på 80-talet så vidtogs


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub607 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub607 av Barbro Westerholm fp Läkarutbildningen Den svenska läkarutbildningen är dimensionerad för en expansion av hälso- och sjukvården. Någon expansion är det inte längre tal om utan antalet anställda inom landstingen kommer enligt en rapport från Arbetsmarknadsstyrelsen AMS att minska


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So610 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:So610 av Gudrun Schyman m.fl. v Familjepolitiken Framtidens familjepolitik nej till vårdnadsbidrag På 1960- och 1970-talen kämpade svenska kvinnor för rätten till offentlig barnomsorg och för rätten till arbete och en lön att leva på. En av förutsättningarna för kvinnornas snabba utträde


Utskottsberedning: ----------1993/94:AU17 1993/94:BoU16 1993/94:LU19 1993/94:SfU15 1993/94:SoU25 1993/94:SoU29 1993/94:SoU31
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:L608 av Mats Hellström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:L608 av Mats Hellström m.fl. s Utveckling av EES-avtalet EES-avtalet är nu i kraft i Sverige. Efterhand kommer det att visa sig hur avtalet påverkar oss rent konkret. EES- avtalet innebär en ständigt pågående process av förhandlingar om nya EU-regler som avses tas in i EES- avtalets bilagor.


Utskottsberedning: ----1993/94:FiU10 1993/94:JoU32 1993/94:LU21 1993/94:LU22
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi606 av Elvy Söderström (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi606 av Elvy Söderström s Redovisning av statens upplåningskostnader Regeringens viktigaste uppgift med budgeten måste vara att förelägga riksdagen ett sådant material att ekonomiskt riktiga och i sak välgrundade beslut kan fattas av det organ som har att fatta besluten riksdagen. Tyvärr


Utskottsberedning: -1993/94:FiU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi605 av Inga-Britt Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi605 av Inga-Britt Johansson m.fl. s Statsförvaltningen I dag finns knappast någon anställd i statsförvaltningen, eller i verken och bolagen, som saknar insikt om att det är nödvändigt att förbättra och förändra statlig verksamhet eller vikten av att utvecklas för att trygga sin framtid.


Utskottsberedning: -1993/94:FiU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi604 av Magnus Persson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi604 av Magnus Persson s Fallskärmsavtal De senaste årens avslöjanden om de mycket förmånliga avtal som utbetalats till avskedade personer inom både den privata och offentliga sektorn har upprört många människor. Det är många förmånliga avtal som gjorts upp i slutna rum utan större


Utskottsberedning: -1993/94:AU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi603 av Roland Larsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi603 av Roland Larsson c Skatterabatt på ungdomssparande Svenska hushåll sparar nu mer än på mycket länge. Det har bl a sin förklaring i skatteomläggningen, övergången från höginflationsekonomi till låginflationsekonomi, realränteutvecklingen och en allmän ekonomisk försiktighet inför


Utskottsberedning: -1993/94:FiU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi602 av Agne Hansson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi602 av Agne Hansson c Statsbudgeten Regeringen bör närmare utreda förutsättningarna för en uppdelning av statsbudgeten i en kapital- och en driftsbilaga för att utöka det politiska handlingsutrymmet att kunna avreglera och förenkla bl.a. på bostadspolitikens område. Till skillnad från


Utskottsberedning: -1993/94:FiU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi601 av Bertil Persson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi601 av Bertil Persson m Myntreform Lägsta gångbara mynt i Sverige är nu femtioöringen. Snart är det enkronan. Kronan har sista året ytterligare deprecierats. Överallt sysslar man med att skriva ut stora mängder onödiga nollor. Det torde vara hög tid att avskaffa de sista två nollorna


Utskottsberedning: -1993/94:FiU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo613 av Leif Marklund och Bruno Poromaa (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo613 av Leif Marklund och Bruno Poromaa s Vägförbindelse till Talma sameby Talma sameby inom Kiruna kommun i Norrbottens län med centralviste i Kattuvuoma, öster om Torneträsk, har sedan årtionden strävat efter att erhålla vägförbindelse. För nämnda samebys överlevnad är tillkomsten av


Utskottsberedning: -1993/94:BoU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo612 av Ingela Mårtensson (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo612 av Ingela Mårtensson fp Rennäringen Anslaget för främjande av rennäringen används även för underhåll av riksgränsstängsel med anledning av bl.a. 1972 års svensk-norska renbeteskonvention, som reglerar renbetningen i gränsområdet mellan de båda länderna. Avtalet går ut år 2002 men


Utskottsberedning: ---1993/94:BoU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo611 av Magnus Persson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo611 av Magnus Persson s Skogssamernas rättsliga ställning I samband med att riksdagen i december 1992 behandlade den s.k. samepropositionen 1992/93:BoU8 efterlyste vi socialdemokrater ytterligare klarlägganden om skogssamernas rättsliga ställning. Enighet rådde om att sådana överväganden


Utskottsberedning: --1993/94:BoU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo610 av Leo Persson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo610 av Leo Persson s Prisstöd till rennäringen Under jordbruksdepartementets titel Prisstödet till rennäringen aktualiseras en fråga som i högsta grad berör renskötseln och dess framtid. I propositionen berörs konsekvenserna av ett eventuellt medlemskap i EU beträffande prisstödet.


Utskottsberedning: -1993/94:BoU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo608 av Olle Lindström (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo608 av Olle Lindström m Vägförbindelse till Talma sameby En vägförbindelse till Talma Sameby inom Kiruna kommun i Norrbottens län har eftersträvats under lång tid och prövats av riksdagen tidigare. Vid plangenomförande i mitten av 1980-talet tillstyrkte alla remissinstanser utom naturvårdsverket.


Utskottsberedning: -1993/94:BoU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo607 av Berith Eriksson (v) och Hans Göran Franck (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo607 av Berith Eriksson och Hans Göran Franck v, s Rennäringen Främjande av rennäringen Inom renbetesområdet hävdas i olika sammanhang att det finns för många renar. Renantalet är en viktig fråga inte minst för samerna, men även en viktig fråga för andra intressenter i området. För


Utskottsberedning: ---1993/94:BoU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo606 av Rolf Dahlberg (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo606 av Rolf Dahlberg m Cesiumhalter i vilt Det radioaktiva nedfallet efter Tjernobylolyckan drabbade begränsade delar av vårt land. De kommuner som i dag har problem kvar är dessbättre få, men där problemen finns drabbas befolkningen hårt på olika sätt. Gävle kommun är hårdast drabbad


Utskottsberedning: -1993/94:BoU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo605 av Sven-Olof Petersson och Ingrid Skeppstedt (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo605 av Sven-Olof Petersson och Ingrid Skeppstedt c Frilevande vildsvin Grupper av frilevande vildsvin har under de senaste åren blivit allt vanligare på skilda håll i landet. Dessa grupper eller stammar har sin härkomst från djur som rymt ur vilthägn och det kan således inte anses att


Utskottsberedning: -1993/94:JoU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo604 av Magnus Persson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo604 av Magnus Persson s Överläggningar om rennäringen Efter uttalande från riksdagen om värdet av kontakter mellan staten och näringen beträffande olika insatser inom rennäringen har årliga överläggningar hållits mellan staten företrädd av tidigare lantbruksstyrelsen numera Statens


Utskottsberedning: -1993/94:BoU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo603 av Magnus Persson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo603 av Magnus Persson s Renbetesinventeringar Framtagande av underlag för renbetesinventeringar är en lång följetong som år efter år återkommit till riksdagen. Arbetet sker i nära samarbete med forskare och företrädare för berörda intressen. Ett framtagande av underlagsmaterialet skulle


Utskottsberedning: --1993/94:BoU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation