Dokument & lagar (299 träffar)

Motion 1993/94:Ub906 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub906 av Ingvar Carlsson m.fl. s Kunskaps- och kompetensutveckling i samhället 1.1 Starka förändringar kräver ny kompetens Det svenska samhället har under många decennier varit mycket beroende av utvecklingen i vår omvärld. De starka förändringar som nu sker där kommer att påverka oss


Utskottsberedning: -------------------------1993/94:AU19 1993/94:KrU13 1993/94:SfU13 1993/94:UbU12 1993/94:UbU14 1993/94:UbU7 1993/94:UbU8 1995/96:AU6
Riksdagsbeslut (51 yrkanden): , , 25 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub905 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub905 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s Grundskolan Vår syn på grundskolan Utvecklingen på många områden inom den svenska skolan inger stor oro. De försämringar som nu möter barn och ungdomar försöker regeringen skyla över med sitt tal om att skapa Europas bästa skola. Sanningen är i stället


Utskottsberedning: ----------------------------------1993/94:KrU19 1993/94:UbU11 1993/94:UbU16 1993/94:UbU17 1993/94:UbU6 1993/94:UbU7
Riksdagsbeslut (68 yrkanden): , , 34 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub721 av Kjell Ericsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub721 av Kjell Ericsson c Entreprenörutbildning m.m. vid Högskolan i Karlstad Regeringen har sedan tillträdet 1991 arbetat för att upprätta Sverige som en tillväxt- och företagarnation. Bl.a. har det vidtagits en rad tillväxtbefrämjande skatte- och avgiftssänkningar, en bättre riskkapitalförsörjning


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub714 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub714 av Gudrun Schyman m.fl. v Högskole- och forskningspolitik Sammanfattning I denna motion anges inriktningen på Vänsterpartiets högskole- och forskningspolitik samt våra ställningstaganden till regeringens budgetproposition, bilaga 9. Vi avvisar inriktningen på regeringens generella


Utskottsberedning: ---------------------------1993/94:AU17 1993/94:FiU20 1993/94:SfU13 1993/94:UbU12 1993/94:UbU16 1993/94:UbU8 1993/94:UU20
Riksdagsbeslut (54 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub690 av Marianne Andersson och Elving Andersson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub690 av Marianne Andersson och Elving Andersson c Yrkesteknisk högskoleutbildning i Trollhättan/Uddevalla I budgetpropositionen introduceras ett förslag om varvad utbildning i högskolan i form av så kallad traineeutbildning. Förslaget är ett utmärkt initiativ och bör i första hand genomföras


Utskottsberedning: --1993/94:FiU20 1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub688 av Karin Starrin (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub688 av Karin Starrin c Högskolan i Gävle/Sandviken Gävleborgs län har landets lägsta andel högskoleutbildade, 13,6 jämfört med rikssnittet 18,7 Dessa siffror talar ett tydligt språk att alla ansträngningar som går att vidtas måste göras för att höja utbildningsnivån. Näringsliv och offentlig


Utskottsberedning: -----1993/94:FiU20 1993/94:UbU16 1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub679 av Bertil Måbrink (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub679 av Bertil Måbrink v Sommaruniversitet vid Högskolan Gävle/Sandviken I regeringens prop. l993/94:100 bil. 9 kap. 5, Nya utbildningsinitiativ, beskrivs tre nya utbildningsformer som bedöms kunna bidra till ökad kompetens på kort sikt i dagens arbetsmarknadsläge men som också förväntas


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub677 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub677 av Sinikka Bohlin m.fl. s Högskolan Gävle/Sandviken Lokalkostnader I årets budgetproposition upptas ett reservationsanslag för Högskolan Gävle/Sandviken med 123 318 000 kronor. I detta anslag ingår också lokalkostnader som fördelas som påslag på studentpengarna med olika nivåer


Utskottsberedning: ----1993/94:FiU20 1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub676 av Kristina Svensson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub676 av Kristina Svensson s Dimensioneringen av läkarutbildningen Den svenska läkarutbildningen är dimensionerad för en expansion av hälso- och sjukvården. Sedan 1989 har nybörjarplatserna på läkarlinjen ökat från 845 till 925. Enligt det nya systemet för resurstilldelning till högskolorna


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub608 av Leif Carlson och Maud Ekendahl (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub608 av Leif Carlson och Maud Ekendahl m Intagningen till läkarutbildning Den svenska läkarutbildningen har hitills varit dimensionerad för en expansion av hälso- och sjukvården. Trots att tecken på kommande överskott under 90-talet uppmärksammades redan i mitten på 80-talet så vidtogs


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub607 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub607 av Barbro Westerholm fp Läkarutbildningen Den svenska läkarutbildningen är dimensionerad för en expansion av hälso- och sjukvården. Någon expansion är det inte längre tal om utan antalet anställda inom landstingen kommer enligt en rapport från Arbetsmarknadsstyrelsen AMS att minska


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub365 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub365 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Utbildningspolitiken 1. Konkurrens och kvalitet i skolan I ett samhälle som utvecklas och förändras måste också skolan utvecklas och förändras. Skolan i ett samhälle där individer och grupper av individer är olika, har olika önskemål och förutsättningar


Utskottsberedning: -----------------1993/94:FiU19 1993/94:SfU25 1993/94:UbU10 1993/94:UbU12 1993/94:UbU16 1993/94:UbU17 1993/94:UbU7
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So261 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:So261 av Gudrun Schyman m.fl. v Välfärden Välfärd Välfärd är något mer än tillgång till bra service och ekonomisk grundtrygghet. Det är tillgång till vacker och oförstörd natur, möjligheten att leva ett bra liv, där möjligheten att både förvärvsarbeta, ha familj och leva ett rikt liv


Utskottsberedning: -----1993/94:FiU16 1993/94:SoU20 1993/94:SoU31
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk628 av Dan Ericsson i Kolmården (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk628 av Dan Ericsson i Kolmården kds Kolmårdens djurpark Kolmårdens djurpark är en av de svenska djurparker som idag är ett företag med sviktande lönsamhet. En klar försämring av djurparkernas konkurrenssituation inträffade när tillämpningsreglerna för den utvidgade mervärdesskatten


Utskottsberedning: --1993/94:KrU26 1993/94:SkU30
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk352 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk352 av Gudrun Schyman m.fl. v Skattepolitiken Innehåll 1 Sammanfattning och inledning, förslag i tabellform 2 2 Skattepolitik för solidaritet 4 2.1 Skattereformen 4 2.2 Regeringen Bildt 5 2.3 Skattepolitik, arbetslöshet och budgetunderskott8 2.4 Skatt efter bärkraft 11 3 Inkomstbeskattning


Utskottsberedning: -----------------------------------------------1993/94:AU18 1993/94:AU19 1993/94:FiU19 1993/94:LU32 1993/94:SfU12 1993/94:SkU20 1993/94:SkU25 1993/94:SkU30 1993/94:SkU34 1993/94:SkU35
Riksdagsbeslut (94 yrkanden): , , 47 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf636 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf636 av Hans Göran Franck m.fl. s Invandrar- och flyktingpolitiken Sverige har en internationell förpliktelse att föra och utveckla en aktiv och solidarisk flykting- och invandrarpolitik. Rasism och främlingsfientlighet Undervisningen om rasism och främlingshat behöver förstärkas kraftigt


Utskottsberedning: -----------1993/94:KrU19 1993/94:SfU11 1993/94:SfU14 1993/94:SoU32 1993/94:UbU7
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf507 av Lena Öhrsvik (s) och Hans Dau (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf507 av Lena Öhrsvik och Hans Dau s, m Svenska studenter i utomlandet En hög utbildningsnivå är en kritisk framgångsfaktor för svensk konkurrenskraft i framtiden. Därom råder inga delade meningar. Ett ständigt ökande beroende av vår omvärld ställer ständigt nya krav på utbildningens


Utskottsberedning: --1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N281 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:N281 av Gudrun Schyman m.fl. v Näringspolitiken En bra näringspolitik måste bidra till följande mål: Ekologiskt hållbar produktion Förnyelse och utveckling av olika näringar Utveckling i hela landet Arbete åt både män och kvinnor Arbete för både låg- och högutbildade. Vi kommer i anslutning


Utskottsberedning: ------------------1993/94:FiU10 1993/94:JoU30 1993/94:NU14 1993/94:NU15 1993/94:NU16 1993/94:NU18
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:L608 av Mats Hellström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:L608 av Mats Hellström m.fl. s Utveckling av EES-avtalet EES-avtalet är nu i kraft i Sverige. Efterhand kommer det att visa sig hur avtalet påverkar oss rent konkret. EES- avtalet innebär en ständigt pågående process av förhandlingar om nya EU-regler som avses tas in i EES- avtalets bilagor.


Utskottsberedning: ----1993/94:FiU10 1993/94:JoU32 1993/94:LU21 1993/94:LU22
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr519 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr519 av Åke Gustavsson m.fl. s Idrottens villkor Idrotten är med sina ca 2,5 miljoner medlemmar vårt lands största folkrörelse. Med omkring 4 miljoner aktiva utövare spelar den en viktig roll i det svenska samhället. Det sägs att delad glädje är dubbel glädje. Idrotten ger både lust


Utskottsberedning: --1993/94:BoU14 1993/94:KrU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation