Dokument & lagar (398 träffar)

Motion 1996/97:Fi95 av Johan Lönnroth m.fl. (v, s, fp, mp)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi95 av Johan Lönnroth m.fl. v, s, fp, mp med anledning av prop. 1996/97:153 Ändringar i lagen om offentlig upphandling Denna proposition är välkommen. Den kommer att underlätta för goda upphandlingar som leder till önskat resultat. Som exempel på välkomna justeringar kan nämnas att i


Utskottsberedning: -1997/98:FiU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi94 av Agne Hansson (c)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi94 av Agne Hansson c med anledning av prop. 1996/97:153 Ändringar i lagen om offentlig upphandling Lagen om offentlig upphandling reglerar att upphandlingen sker i konkurrens. Lagens utformning har också betydelse för det lokala näringslivets möjligheter att fungera för att främja sysselsättningen.


Utskottsberedning: --1997/98:FiU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi93 av Inger Lundberg (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi93 av Inger Lundberg s med anledning av prop. 1996/97:153 Ändringar i lagen om offentlig upphandling Lagen 1992:1528 om offentlig upphandling, LOU, trädde i kraft den 1 januari 1994. Lagen har ånyo varit föremål för översyn. Av den mycket kortfattade allmänna motiveringen framgår att


Utskottsberedning: -1997/98:FiU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi92 av Anne Wibble och Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi92 av Anne Wibble och Karin Pilsäter fp med anledning av skr. 1996/97:118 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Inledning Före valet 1994 sa Socialdemokraterna att uppsägningarna i offentliga sektorn skulle stoppas om de kom till makten. Verksamhet skulle prioriteras före transfereringar.


Utskottsberedning: ------1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi91 av Lars Tobisson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi91 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av skr. 1996/97:118 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Inledning Regeringens skrivelse har detta år utvecklats innehållsligt, vilket vi finner positivt eftersom vi föregående år efterlyste en mer ingående redovisning av utvecklingstendenser


Utskottsberedning: ---------------1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi90 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi90 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonominska vårproposition I vårpropositionen lägger regeringen ett antal förslag om skatteförändringar. Tobaksskatten höjs kraftigt och elskatten höjs för hushållen med en dryg miljard kronor. Förmögenhetsskatten


Utskottsberedning: ------1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi89 av Karin Falkmer m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi89 av Karin Falkmer m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Det energipolitiska omställningsprogram som regeringen föreslagit, samt de höga kostnader som detta program orsakar, är ett resultat av den extrema energipolitik som regeringens bedriver.


Utskottsberedning: ---1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi88 av Per Westerberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi88 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition I regeringens förslag till tilläggsbudget för innevarande budgetår finns få konkreta förslag för att långsiktigt förbättra förutsättningarna för goda kommunikationer i Sverige. Regeringen


Utskottsberedning: --1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi87 av Förste vice talman Anders Björck m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi87 av förste vice talman Anders Björck m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Presstödets avveckling Målsättning för presstödet har angetts vara att det skall verka för att värna mångfalden på dagstidningsmarknaden samt främja en allsidig nyhetsförmedling


Utskottsberedning: -1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi86 av Per Rosengren (v)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi86 av Per Rosengren v med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Regeringen föreslår att de i propositionen föreslagna åtgärderna ska finansieras genom en höjning av tobaksskatten med 29 Denna ändring bör enligt regeringen träda i kraft redan den 1 augusti


Utskottsberedning: --1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi85 av Marie Wilén (c)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi85 av Marie Wilén c med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition I propositionen föreslås vissa förändringar för att stärka och utveckla arbetsförmedlingsnämnderna. Detta för att öka det lokala inflytandet. Arbetsmarknadspolitiken är en del av den ekonomiska


Utskottsberedning: -1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi84 av Sivert Carlsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi84 av Sivert Carlsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Utveckling i ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle förutsätter en levande landsbygd. En levande landsbygd förutsätter ett livskraftigt jord- och skogsbruk. I början av 1990-talet


Utskottsberedning: ---1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi83 av Ingbritt Irhammar och Andre vice talman Görel Thurdin (c)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi83 av Ingbritt Irhammar och andre vice talman Görel Thurdin c med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition För många som bor på landsbygden i mindre tätorter eller i storstädernas ytterområden och som har lång väg till sina arbeten är oftast den egna bilen det


Utskottsberedning: -1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi82 av Ingbritt Irhammar och Margareta Andersson (c)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi82 av Ingbritt Irhammar och Margareta Andersson c med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Målet måste vara att det inom en snar framtid ska finnas lika många kvinnor som män som företagare. I dag utgör kvinnorna ungefär en fjärdedel. Olika insatser krävs


Utskottsberedning: --1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi81 av Ingbritt Irhammar och Andre vice talman Görel Thurdin (c)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi81 av Ingbritt Irhammar och andre vice talman Görel Thurdin c med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Regeringen föreslår under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd att biståndsramen till utvecklingsländerna ska höjas från 0,70 till 0,72 av BNI bruttonationalinkomsten


Utskottsberedning: --1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi80 av Margareta Andersson och Sivert Carlsson (c)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi80 av Margareta Andersson och Sivert Carlsson c med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Under ett tiotal år har sjöarna i stora delar av Småland kalkats. Detta beroende på det sura nedfall som kommer med regnet och som sänker pH-värdet i vattnet. I årets


Utskottsberedning: -1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi79 av Karin Israelsson (c) och Carin Lundberg (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi79 av Karin Israelsson och Carin Lundberg c, s med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Norrlandsstödet till jordbruket har bidragit till att jordbruket har kunnat bedrivas på rätt jämställda villkor i jämförelse med övriga Sverige. De särskilda förutsättningar


Utskottsberedning: -1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi78 av Kjell Ericsson (c)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi78 av Kjell Ericsson c med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition I propositionen ingår många olika politikerområden. Jag vill i detta sammanhang beröra några regionalpolitiska frågor. SCB-statistiken över befolkningsutvecklingen från senaste årskiftet visar


Utskottsberedning: -----1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi77 av Birgitta Carlsson och Eskil Erlandsson (c)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi77 av Birgitta Carlsson och Eskil Erlandsson c med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Vi är nog alla överens om att villkoren för mindre och medelstora företag skall vara goda och stabila, att de skall få utvecklas för att ge nya jobb i Sverige. Vi är också


Utskottsberedning: -1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fi76 av Erling Bager m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi76 av Erling Bager m.fl. fp med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Bostadsbidragen De av regeringen tidigare gjorda ändringarna i reglerna för att erhålla bostadsbidrag har fått svåra ekonomiska konsekvenser för många människor och familjer. Det är nödvändigt


Utskottsberedning: ----1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation