Dokument & lagar (349 träffar)

Motion 2013/14:Kr19 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr19 av Esabelle Dingizian m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:191 Med fokus på unga en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2013/14:KrU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:Kr19 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Kr18 av Margareta Larsson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr18 av Margareta Larsson SD med anledning av prop. 2013/14:191 Med fokus på unga en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Kr18 av Margareta Larsson (SD) (doc, 46 kB)

Motion 2013/14:Kr16 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr16 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:191 Med fokus på unga en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande Sammanfattning Sammanfattning Drygt 1,55 miljoner personer, ca 16 procent av Sveriges befolkning, är ungdomar mellan 13 och 25 år.


Utskottsberedning: 2013/14:KrU9
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2013/14:Kr16 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) (doc, 106 kB)

Motion 2013/14:Kr15 av Tina Ehn (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr15 av Tina Ehn MP med anledning av prop. 2013/14:134 Lättare att läsa Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda framtiden för tidningen 8 sidor med


Utskottsberedning: 2013/14:KrU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:Kr15 av Tina Ehn (MP) (doc, 43 kB)

Motion 2013/14:Kr14 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr14 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:134 Lättare att läsa Sammanfattning Sammanfattning I propositionen föreslår regeringen att statens stöd till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur Centrum för lättläst ska avvecklas samt


Utskottsberedning: 2013/14:KrU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:Kr14 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Kr17 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr17 av Lars Ohly m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:191 Med fokus på unga en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:KrU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:Kr17 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 69 kB)

Motion 2013/14:Kr13 av Bengt Berg m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr13 av Bengt Berg m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:134 Lättare att läsa V056 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2013/14:134 Lättare att läsa. 2 Inledning Goda språkliga kunskaper är en förutsättning för den personliga utvecklingen, den sociala


Utskottsberedning: 2013/14:KrU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Kr13 av Bengt Berg m.fl. (V) (doc, 67 kB)

Motion 2013/14:Kr12 av Margareta Larsson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr12 av Margareta Larsson SD med anledning av skr. 2013/14:152 Den kyrkoantikvariska ersättningen SD467 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den fördjupade utvärderingen av den kyrkoantikvariska ersättningen. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Kr12 av Margareta Larsson (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Kr11 av Tina Ehn (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr11 av Tina Ehn MP med anledning av prop. 2013/14:172 Allas kunskap allas bildning MP031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ytterligare ett tillägg i syftena med statsbidraget till folkbildningen bör göras


Utskottsberedning: 2013/14:KrU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:Kr11 av Tina Ehn (MP) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Kr9 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr9 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:172 Allas kunskap allas bildning S24004 Sammanfattning Vi föreslår i denna motion att staten ska genomföra årliga överläggningar med Sveriges Kommuner och Landsting om bidragen till folkbildningen. Vi föreslår


Utskottsberedning: 2013/14:KrU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:Kr9 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) (doc, 86 kB)

Motion 2013/14:Kr10 av Margareta Larsson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr10 av Margareta Larsson SD med anledning av prop. 2013/14:172 Allas kunskap allas bildning SD389 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om folkbildningens fyra syften. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2013/14:KrU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:Kr10 av Margareta Larsson (SD) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:Kr8 av Tina Ehn och Agneta Börjesson (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr8 av Tina Ehn och Agneta Börjesson MP med anledning av prop. 2013/14:3 Läsa för livet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fler yrkesgrupper ska få ta del av fortbildningsinsatser


Utskottsberedning: 2013/14:KrU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:Kr8 av Tina Ehn och Agneta Börjesson (MP) (doc, 73 kB)

Motion 2013/14:Kr7 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr7 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:3 Läsa för livet S24003 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 3 Litteraturen och läsandet en inledning 3 Läsning och lärande 5 Nationella mål för litteratur-


Utskottsberedning: 2013/14:KrU4
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2013/14:Kr7 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) (doc, 112 kB)

Motion 2013/14:Kr6 av Margareta Larsson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr6 av Margareta Larsson SD med anledning av prop. 2013/14:3 Läsa för livet SD130 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att nationella mål för litteratur- och läsfrämjande ska följas upp och utvärderas av en parlamentarisk


Utskottsberedning: 2013/14:KrU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2013/14:Kr6 av Margareta Larsson (SD) (doc, 65 kB)

Motion 2013/14:Kr5 av Bengt Berg m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr5 av Bengt Berg m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:3 Läsa för livet V007 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att inleda en försöksverksamhet


Utskottsberedning: 2013/14:KrU4
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2013/14:Kr5 av Bengt Berg m.fl. (V) (doc, 79 kB)

Motion 2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund, fritid, idrott, civilsamhälle, folkrörelser, folkbildning S24002 Sammanfattning Förslag med anslagsförändringar Den socialdemokratiska budgeten på kulturområdet präglas av att vi vill skapa


Utskottsberedning: 2013/14:AU2 2013/14:JuU14 2013/14:KrU1 2013/14:KrU10 2013/14:KrU3 2013/14:KrU4 2013/14:KrU5 2013/14:KrU7 2013/14:KrU8 2013/14:KrU9 2013/14:KU1 2013/14:KU24 2013/14:KU28 2013/14:NU1 2013/14:SkU16 2013/14:SkU18 2013/14:UbU11 2013/14:UbU12 2013/14:UbU13
Riksdagsbeslut (53 yrkanden): 52 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) (doc, 282 kB)

Motion 2013/14:Kr338 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr338 av Tina Ehn m.fl. MP Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid MP1037 1 Sammanfattning För Miljöpartiet de gröna är ett rikt och mångfacetterat kulturliv en nyckel till mänsklig livskraft. Kulturen ökar människors livskvalitet. Kulturen utmanar, utvecklar och skapar


Utskottsberedning: 2013/14:KrU1 2013/14:KrU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:Kr338 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 143 kB)

Motion 2013/14:Kr321 av Per-Ingvar Johnsson (C)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr321 av Per-Ingvar Johnsson C Avskaffande av radio- och tv-avgift C469 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa radio- och tv-avgiften, som bör ersättas med en public service-avgift på skattsedeln. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:KrU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Kr321 av Per-Ingvar Johnsson (C) (doc, 53 kB)

Motion 2013/14:Kr320 av Per-Ingvar Johnsson (C)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr320 av Per-Ingvar Johnsson C Åland vill kunna se SVT Play C365 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör få i uppdrag att utreda förutsättningarna för att Åland ska kunna ta del av utbudet i SVT Play.


Utskottsberedning: 2013/14:KrU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Kr320 av Per-Ingvar Johnsson (C) (doc, 53 kB)

Motion 2013/14:Kr319 av Yvonne Andersson (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr319 av Yvonne Andersson KD Det kyrkliga kulturarvet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att uppmärksamma betydelsen av det kristna kulturarvet i form av sångskatten och kyrkliga


Utskottsberedning: 2013/14:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Kr319 av Yvonne Andersson (KD) (doc, 55 kB)