Dokument & lagar (6 065 träffar)

Motion 2014/15:2874 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2874 av Fredrik Schulte M Utvecklande av valfriheten och mångfalden i välfärden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att överväga nationella regler för vårdval. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2014/15:FiU26 2014/15:SoU11 2014/15:SoU7 2014/15:UbU10 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2014/15:2874 av Fredrik Schulte (M) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2874 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 87 kB)

Motion 2014/15:2860 av Carina Ohlsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2860 av Carina Ohlsson S Utbildning i ekonomi och konsumentfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör överväga hur man på bästa sätt ska öka kunskaperna i ekonomi och konsumentfrågor för alla elever


Utskottsberedning: 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2860 av Carina Ohlsson (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2860 av Carina Ohlsson (S) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:2859 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2859 av Carina Ohlsson m.fl. S Forskningsanslag till Högskolan i Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om medel till forskning vid Högskolan i Skövde. Motivering Under 198090-talet gjordes en stor utbyggnad av


Utskottsberedning: 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2859 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2859 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2858 av Carina Ohlsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2858 av Carina Ohlsson S Ett långsiktigt och genusmedvetet förändringsarbete kring maskulinitet och våld behövs Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett långsiktigt och genusmedvetet förändringsarbete kring maskulinitet


Utskottsberedning: 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2858 av Carina Ohlsson (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2858 av Carina Ohlsson (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:2840 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2840 av Tomas Tobé m.fl. M, FP, C, KD Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fördubblad


Utskottsberedning: 2014/15:UbU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , 5 bifall,

Motion 2014/15:2840 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (docx, 50 kB) Motion 2014/15:2840 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (pdf, 135 kB)

Motion 2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. M, FP, C, KD Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:UbU1 2014/15:UbU10 2014/15:UbU11 2014/15:UbU6 2014/15:UbU9 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): 18 avslag, 28 bifall,

Motion 2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (docx, 88 kB) Motion 2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (pdf, 151 kB)

Motion 2014/15:2838 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2838 av Tomas Tobé m.fl. M, FP, C, KD Rätt att välja skola skärpt kvalitetskontroll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla det fria skolvalet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2014/15:2838 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2838 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:2837 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2837 av Tomas Tobé m.fl. M, FP, C, KD Lugn och ro i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skolor ska kunna ge elever på gymnasiet och högstadiet ett skriftligt ordningsomdöme. Ordningsomdömet ska inte ingå


Utskottsberedning: 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:2837 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2837 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. M, FP, C, KD Mer kunskap i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en tioårig grundskola samt att regeringen ska återkomma med förslag på åtgärder senast augusti 2015. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:UbU11 2014/15:UbU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (docx, 50 kB) Motion 2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (pdf, 114 kB)

Motion 2014/15:2823 av Suzanne Svensson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2823 av Suzanne Svensson m.fl. S Yrkeshögskoleutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av fler platser i yrkeshögskoleutbildning. Motivering Reformen som startade med kvalificerad yrkesutbildning och


Utskottsberedning: 2014/15:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2823 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2823 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2801 av Fredrik Lundh Sammeli och Hannah Bergstedt (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2801 av Fredrik Lundh Sammeli och Hannah Bergstedt S Utöka registerkontrollen till att omfatta gymnasiet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att utreda att utöka lagen om registerkontroll av personal


Utskottsberedning: 2014/15:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2801 av Fredrik Lundh Sammeli och Hannah Bergstedt (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2801 av Fredrik Lundh Sammeli och Hannah Bergstedt (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:2796 av Anna Wallén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2796 av Anna Wallén m.fl. S Mälardalens högskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av resursfördelningssystem som gynnar forskningskvaliteten och slår vakt om forskning och forskningsbaserad högre utbildning


Utskottsberedning: 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2796 av Anna Wallén m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2796 av Anna Wallén m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2014/15:2764 av Linus Bylund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2764 av Linus Bylund m.fl. SD Nattis Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka de statliga bidragen för barnomsorg under obekväma arbetstider. Motivering Sedan 2005 har antalet barn på s.k. nattis ökat varje år.


Utskottsberedning: 2014/15:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2764 av Linus Bylund m.fl. (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2764 av Linus Bylund m.fl. (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:2761 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2761 av Tomas Tobé m.fl. M, FP, C, KD Mer matematik i högstadiet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa fler matematiklektioner i högstadiet. Motivering Alliansen vill se mer kunskap i skolan, så att alla


Utskottsberedning: 2014/15:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:2761 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2761 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:2760 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2760 av Tomas Tobé m.fl. M, FP, C, KD Nationella prov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla antalet nationella prov vid det nuvarande antalet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2760 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2760 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:2759 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2759 av Tomas Tobé m.fl. M, FP, C, KD Obligatorisk gymnasieskola och krav på högskolebehörighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att gymnasiestudier ska vara frivilliga. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2014/15:UbU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2014/15:2759 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2759 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (pdf, 88 kB)

Motion 2014/15:2758 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2758 av Tomas Tobé m.fl. M, FP, C, KD Mer idrott i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utöka undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa i grundskolan med 100 timmar, vilket motsvarar en ökning av ämnet


Utskottsberedning: 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2758 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (docx, 99 kB) Motion 2014/15:2758 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (pdf, 121 kB)

Motion 2014/15:2757 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2757 av Tomas Tobé m.fl. M, FP, C, KD Karriärvägar för lärare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förstärka Alliansens karriärtjänstreform. Motivering En av de viktigaste faktorerna för elevernas studieresultat


Utskottsberedning: 2014/15:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:2757 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2757 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2014/15:2750 av Pia Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2750 av Pia Nilsson m.fl. S Alla elevers rätt till höskolebehörighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla gymnasieprogram återigen ska ge grundläggande behörighet till högskolestudier. Motivering Sedan den


Utskottsberedning: 2014/15:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2750 av Pia Nilsson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2014/15:2750 av Pia Nilsson m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2744 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2744 av Richard Jomshof m.fl. SD En svensk skola i världsklass Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att svensk grundskola, gymnasieskola och komvux ska få ett statligt huvudmannaskap samt att regeringen skyndsamt ska


Utskottsberedning: 2014/15:CU1 2014/15:UbU1 2014/15:UbU10 2014/15:UbU11 2014/15:UbU13 2014/15:UbU9 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 30 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2744 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2014/15:2744 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 128 kB)