Dokument & lagar (6 065 träffar)

Motion 2014/15:2741 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2741 av Kerstin Lundgren C Höjda åldersgränser i studiemedelssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om studiemedelssystemet. Motivering För att Sverige ska kunna möta framtida utmaningar krävs att människors vilja


Utskottsberedning: 2015/16:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2741 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2741 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:2668 av Julia Kronlid och Paula Bieler (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2668 av Julia Kronlid och Paula Bieler SD Förbättrad kvalitet på sex- och samlevnadsundervisningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ämnet samlevnad och relationer bör få större utrymme i skolans sex- och samlevnadsundervisning


Utskottsberedning: 2014/15:UbU11 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:2668 av Julia Kronlid och Paula Bieler (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2668 av Julia Kronlid och Paula Bieler (SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2014/15:2653 av Pia Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2653 av Pia Nilsson m.fl. S Stärk studie- och yrkesvägledarnas insatser på högstadieskolorna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka studie- och yrkesvägledarnas insatser på högstadieskolorna. Motivering Idag


Utskottsberedning: 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2653 av Pia Nilsson m.fl. (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2653 av Pia Nilsson m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2652 av Pia Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2652 av Pia Nilsson m.fl. S Ledighet vid förtroendeuppdrag för studerande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen om ledighet för förtroendeuppdrag. Motivering I kommunallagen 4:11 garanteras


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2652 av Pia Nilsson m.fl. (S) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2652 av Pia Nilsson m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2649 av Niklas Karlsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2649 av Niklas Karlsson S Mindre barngrupper på fritis Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anställa fritidshemspersonal. Motivering Barngrupperna på fritids har ökat de senaste åren. Alltför länge har fritidshemmen


Utskottsberedning: 2014/15:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2649 av Niklas Karlsson (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2649 av Niklas Karlsson (S) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:2624 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2624 av Kerstin Lundgren C Språk- och kulturundervisningen i Baltikum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av svenskundervisning vid universitet i Baltikum Motivering Det är med förvåning jag noterar att regeringen


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2624 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2624 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2620 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2620 av Lotta Olsson M God kompetens om adhd och dyslexi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om god kompetens inom adhd och dyslexi. Motivering Barn som har adhd eller dyslexi får inte alltid den rätta pedagogiken i


Utskottsberedning: 2014/15:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2620 av Lotta Olsson (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2620 av Lotta Olsson (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:2602 av Paula Bieler och Julia Kronlid (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2602 av Paula Bieler och Julia Kronlid SD Barnmorskans arbetsomfattning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överföra abort till en frivillig specialistkompetens inom barnmorskeyrket. Motivering År 1974 fick Sverige


Utskottsberedning: 2015/16:SoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2602 av Paula Bieler och Julia Kronlid (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2602 av Paula Bieler och Julia Kronlid (SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2576 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2576 av Krister Hammarbergh M Särskilt uppdrag till förskolorna att stötta barns språkutveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barns språkutveckling i förskolan. Motivering Under mer än 20 års tid har svensk


Utskottsberedning: 2014/15:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2576 av Krister Hammarbergh (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2576 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2572 av Per Bill och Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2572 av Per Bill och Finn Bengtsson M Forsknings- och innovationsråd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta ett forsknings- och innovationsråd i Regeringskansliet. Motivering Vid sidan av den viktiga och


Utskottsberedning: 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2572 av Per Bill och Finn Bengtsson (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2572 av Per Bill och Finn Bengtsson (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2550 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2550 av Krister Hammarbergh M En obligatorisk rektorsutbildning för förskolechefer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en obligatorisk rektorsutbildning för förskolechefer. Motivering I dag går ca 95 procent


Utskottsberedning: 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2550 av Krister Hammarbergh (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2550 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:2549 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2549 av Krister Hammarbergh M Behovet av speciallärare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se till att fler speciallärare utbildas. Motivering Elevernas resultat i skolan kan påverkas av storleken på klasserna.


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2549 av Krister Hammarbergh (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2549 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:2531 av Annika Hirvonen (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:2531 av Annika Hirvonen MP Uppvärdera modersmålskunskaper Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att värdera modersmålskunskaper lika högt som kunskaper i moderna språk i skolväsendet. Meritpoäng också för


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2531 av Annika Hirvonen (MP) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2531 av Annika Hirvonen (MP) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:2511 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2511 av Roger Hedlund SD Drogtester i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att införa drogtester i skolan. Motivering Vi ser idag ett hårdnande klimat i skolorna, en del av problemen beror på missbruk


Utskottsberedning: 2014/15:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2511 av Roger Hedlund (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2511 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:2487 av Mikael Jansson och David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2487 av Mikael Jansson och David Lång SD Låt universiteten vara öppna längre Matematik och fysik för högstadie- och gymnasieelever Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att möjliggöra för högstadie- och gymnasieelever


Utskottsberedning: 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2487 av Mikael Jansson och David Lång (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2487 av Mikael Jansson och David Lång (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2474 av Eva Lohman (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2474 av Eva Lohman M Entreprenörskap i undervisningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka lärarkunskaperna om företagande och entreprenörskap vid utformningen av all utbildning. Motivering Generellt sett


Utskottsberedning: 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2474 av Eva Lohman (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2474 av Eva Lohman (M) (pdf, 58 kB)

Motion 2014/15:2462 av Jennie Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2462 av Jennie Nilsson S Skolan som vägen till arbetslivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skolan som vägen till arbetslivet. Motivering Sedan i slutet av 80-talet har sysselsättningsgraden sjunkit i Sverige.


Utskottsberedning: 2014/15:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2462 av Jennie Nilsson (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2462 av Jennie Nilsson (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2457 av Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2457 av Ulrika Carlsson i Skövde C Utbildningspolitik Sammanfattning En skola med kreativitet och stor kunskap är viktig för ett demokratiskt samhälle. Därför behöver vi skolor av hög kvalitet i hela landet, där varje elev får förutsättningar att lyckas. Digital kompetens är nödvändig i


Utskottsberedning: 2014/15:UbU11 2014/15:UbU12 2014/15:UbU3 2015/16:UbU15 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2014/15:2457 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) (docx, 54 kB) Motion 2014/15:2457 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) (pdf, 102 kB)

Motion 2014/15:2450 av Finn Bengtsson och Amir Adan (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2450 av Finn Bengtsson och Amir Adan M Statlig satsning på förringade folksjukdomar med trolig neuroimmunologisk bakgrund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en riktad satsning på forskning om patienter som lider


Utskottsberedning: 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2450 av Finn Bengtsson och Amir Adan (M) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:2450 av Finn Bengtsson och Amir Adan (M) (pdf, 77 kB)

Motion 2014/15:2425 av Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2425 av Robert Halef KD Validering av språk och betyg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en validering av nyanlända invandrares och flyktingars utländska diplom bör gå fortare i syfte att underlätta inträdet


Utskottsberedning: 2014/15:UbU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2425 av Robert Halef (KD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2425 av Robert Halef (KD) (pdf, 62 kB)