Dokument & lagar (292 träffar)

Motion 2014/15:2490 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2490 av Markus Wiechel och Richard Jomshof SD Deklaration om djurs välfärd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbeta för att få en deklaration om djurs välfärd erkänd internationellt och av FN. Motivering FN:s


Utskottsberedning: 2014/15:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2490 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2490 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2476 av Eva Lohman och Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2476 av Eva Lohman och Saila Quicklund M Jakt på skarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa jakt på skarv. Motivering Skarven har under de senaste åren brett ut sig över Sverige och har idag uppnått över


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2476 av Eva Lohman och Saila Quicklund (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2476 av Eva Lohman och Saila Quicklund (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2468 av Per Bill (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2468 av Per Bill M Rökta matprodukter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rökta matprodukter. Motivering Enligt besked från Livsmedelsverket kommer den tillåtna halten av PAH i rökta animaliska matprodukter att sänkas


Utskottsberedning: 2014/15:MJU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2468 av Per Bill (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2468 av Per Bill (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:2467 av Per Bill (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2467 av Per Bill M Bekämpning av mygg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna till bekämpning av mygg. Motivering Jag ser mycket positivt på att förra regeringen avsatte medel inför årets sommar


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2467 av Per Bill (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2467 av Per Bill (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2461 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2461 av Annie Lööf m.fl. C Mer förnybart bättre miljö Sammanfattning Centerpartiet har i alliansregeringen åstadkommit historiska resultat för det förnybara och för miljön. Vi är stolta över att klimatutsläppen har sjunkit och att den förnybara energin har vuxit under Alliansregeringen.


Utskottsberedning: 2014/15:MJU1 2014/15:MJU13 2014/15:NU12 2014/15:NU3 2014/15:NU9 2014/15:SkU16 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 11 avslag, 3 bifall,

Motion 2014/15:2461 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 51 kB) Motion 2014/15:2461 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 105 kB)

Motion 2014/15:2460 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2460 av Annie Lööf m.fl. C Giftfri vardag Sammanfattning För att tillverka ett kilo textil används i genomsnitt fyra kilo kemikalier. På 50 års tid har kemikalieproduktionen ökat från 10 miljoner ton årligen till över 400 miljoner ton per år, utan att kontrollsystemen har hunnit med i samma


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12 2014/15:MJU4 2014/15:MJU7 2014/15:MJU8 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2460 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 55 kB) Motion 2014/15:2460 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 109 kB)

Motion 2014/15:2455 av Johan Hedin (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2455 av Johan Hedin C Krafttag mot miljöbrott Sammanfattning Miljöbrott kan skada miljön och ekosystemtjänster som människan är beroende av. De kan också vara skadliga för människors hälsa. Miljöbrott kan röra sig om stort eller smått, från att slänga läkemedel i hushållssoporna till att


Utskottsberedning: 2014/15:JuU1 2014/15:JuU16 2014/15:MJU12 2014/15:MJU8 2015/16:CU15
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2014/15:2455 av Johan Hedin (C) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2455 av Johan Hedin (C) (pdf, 79 kB)

Motion 2014/15:2414 av Finn Bengtsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2414 av Finn Bengtsson m.fl. M Strandskyddsreglerna i Östergötland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen att ändra gällande strandskyddsregler som avser Östergötland. Motivering I och med förändringen av strandskyddsreglerna


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2414 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2414 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:2410 av Finn Bengtsson och Michael Svensson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2410 av Finn Bengtsson och Michael Svensson M Ansvar för nedmontering av gamla vindkraftverk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag till lagändringar för att säkrare ekonomiskt


Utskottsberedning: 2014/15:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2410 av Finn Bengtsson och Michael Svensson (M) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2410 av Finn Bengtsson och Michael Svensson (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:2409 av Finn Bengtsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2409 av Finn Bengtsson m.fl. M Jakt som en rättighet också för personer med funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att göra det enklare för personer med funktionsnedsättning att få jaga.


Utskottsberedning: 2014/15:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2409 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2409 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:2386 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2386 av Mikael Oscarsson KD Ny bekämpningsmetod i kampen mot översvämningsmygg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta en nationell organisation för myggbekämpning. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2386 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:2386 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 75 kB)

Motion 2014/15:2383 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2383 av Saila Quicklund M Tillgänglighet när det gäller statlig mark Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att statliga myndigheter inte ska kunna ta ut avgifter för nyttjande av dess mark som sker inom allemansrättens


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2383 av Saila Quicklund (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2383 av Saila Quicklund (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:2382 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2382 av Saila Quicklund M Ursprungsmärkning av mat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tydligare ursprungsmärkning av mat. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en tydlig


Utskottsberedning: 2014/15:MJU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2382 av Saila Quicklund (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2382 av Saila Quicklund (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:2378 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2378 av Saila Quicklund M Fjälljakten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en framflyttning av jaktpremiären för ripjakt. Motivering Att jaga ripa i de jämtländska fjällen är mycket populärt. Jakten lockar


Utskottsberedning: 2014/15:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2378 av Saila Quicklund (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2378 av Saila Quicklund (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:2357 av Daniel Bäckström och Lena Ek (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2357 av Daniel Bäckström och Lena Ek C Den nordsvenska brukshästen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den nordsvenska brukshästens gynnsamma bevarandestatus och nationella åtgärder som säkerställer dess fortlevnad


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2357 av Daniel Bäckström och Lena Ek (C) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2357 av Daniel Bäckström och Lena Ek (C) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2334 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2334 av Saila Quicklund M Förutsättningar för mathantverk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att länsstyrelser och regioner bör ges ett tydligare uppdrag att stötta svenskt mathantverk. Motivering Jämtlands län


Utskottsberedning: 2014/15:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2334 av Saila Quicklund (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2334 av Saila Quicklund (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:2330 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2330 av Saila Quicklund M Småviltsjakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tydligare krav på länsstyrelserna att inte höja prisnivåerna för jakt på statens marker mer än kostnadsprisindex. Motivering Jakt är både


Utskottsberedning: 2014/15:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2330 av Saila Quicklund (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2330 av Saila Quicklund (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:2299 av Emilia Töyrä m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2299 av Emilia Töyrä m.fl. S Snöskoterns betydelse för friluftsliv och besöksnäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om snöskoterns betydelse för friluftslivet och besöksnäringen. Motivering Det finns ca 275 000


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2299 av Emilia Töyrä m.fl. (S) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2299 av Emilia Töyrä m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2014/15:2263 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2263 av Ida Karkiainen m.fl. S Strandskyddslagens tillämpningsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att strandskyddslagens tillämpningsområden bör klargöras. Motivering Att få bygga och bo i vackra och strandnära


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2263 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2263 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:2254 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2254 av Jan R Andersson M Förenklat nationellt regelverk för svenskt yrkesfiske Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förenklat nationellt regelverk för svenskt yrkesfiske. Motivering Den regelmassa som svenska


Utskottsberedning: 2014/15:MJU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2254 av Jan R Andersson (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2254 av Jan R Andersson (M) (pdf, 56 kB)