Dokument & lagar (900 träffar)

Motion 2014/15:2994 av Karin Enström m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2994 av Karin Enström m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverige ska vara en stark röst för fred, frihet


Utskottsberedning: 2014/15:UU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:2994 av Karin Enström m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 50 kB) Motion 2014/15:2994 av Karin Enström m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 85 kB)

Motion 2014/15:2993 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2993 av Karin Enström m.fl. M Frihet och utveckling i världen Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering 1.Inledning Sverige tar ansvar i en orolig värld 2.Demokrati, folkrätt och mänskliga rättigheter Grunden för vår utrikespolitik 2.1Våra värderingar


Utskottsberedning: 2014/15:JuU14 2014/15:NU13 2014/15:SfU11 2014/15:UFöU5 2014/15:UU10 2014/15:UU11 2014/15:UU15 2014/15:UU2 2014/15:UU9 2016/17:UU5
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 29 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2993 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 78 kB) Motion 2014/15:2993 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 179 kB)

Motion 2014/15:2975 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2975 av Julia Kronlid m.fl. SD Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 a i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med


Utskottsberedning: 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2975 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2014/15:2975 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 126 kB)

Motion 2014/15:2962 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2962 av Björn Söder m.fl. SD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk


Utskottsberedning: 2014/15:UU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2962 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2962 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2014/15:2936 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2936 av Julia Kronlid m.fl. SD De kristnas och övriga minoriteters situation i inbördeskrigens Irak och Syrien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ytterligare bör verka för att uppmärksamma de humanitära


Utskottsberedning: 2014/15:JuU14 2014/15:UU2 2015/16:UU12
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2014/15:2936 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 51 kB) Motion 2014/15:2936 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 91 kB)

Motion 2014/15:2924 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2924 av Julia Kronlid m.fl. SD Myanmar Burma Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige och omvärlden inte bör vara för naiva i bedömningen av situationen i Myanmar BurmaRiksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2015/16:UU15
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2014/15:2924 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2924 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 88 kB)

Motion 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. SD Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i arbetet med mänskliga rättigheter i utvecklingsländer i högre grad prioritera de sociala och ekonomiska


Utskottsberedning: 2014/15:UU15
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2014/15:2826 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2826 av Thomas Strand m.fl. S Biståndsanslaget ska bekämpa fattigdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att slå vakt om det svenska enprocentsmålet och om att biståndsanslaget ska fokusera på fattigdomsbekämpning.


Utskottsberedning: 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2826 av Thomas Strand m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2826 av Thomas Strand m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:2818 av Åsa Westlund (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2818 av Åsa Westlund S Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att erkänna staten Västsahara. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge tullmyndigheterna i uppgift


Utskottsberedning: 2014/15:SkU1 2015/16:UU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:2818 av Åsa Westlund (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2818 av Åsa Westlund (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:2797 av Lawen Redar m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2797 av Lawen Redar m.fl. S Erkännande av det kurdiska folkets rätt till självbestämmande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska erkänna det kurdiska folket rätt till självbestämmande. Kurder och Kurdistan


Utskottsberedning: 2015/16:UU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2797 av Lawen Redar m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2014/15:2797 av Lawen Redar m.fl. (S) (pdf, 100 kB)

Motion 2014/15:2772 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2772 av Kristina Yngwe C Stärk böndernas status och lantbruket i det svenska biståndet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att prioritera lantbruket högre i biståndsarbetet. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2772 av Kristina Yngwe (C) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2772 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2766 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2766 av Julia Kronlid m.fl. SD Situationen för kristna i världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör visa sitt tydliga stöd för kristna kopter i Egypten och verka för att FN och EU ställer tydliga


Utskottsberedning: 2015/16:UU12 2015/16:UU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2766 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2766 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2014/15:2745 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2745 av Julia Kronlid m.fl. SD Fredsprocessen i Mellanöstern Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör återkalla sitt erkännande av Palestina och förklara det ogiltigt. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:UU2 2015/16:UU12
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2014/15:2745 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2745 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2014/15:2743 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2743 av Julia Kronlid m.fl. SD Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör genomföra beslutet om att erkänna Västsahara med anledning av riksdagens betänkande 2012/13:UU8. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:UU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:2743 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2743 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:2636 av Finn Bengtsson och Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2636 av Finn Bengtsson och Betty Malmberg M Förenta nationernas millenniemål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige aktivt ska bidra till att FN:s millenniemål uppfylls. Motivering Förenta nationernas generalsekreterare


Utskottsberedning: 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2636 av Finn Bengtsson och Betty Malmberg (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2636 av Finn Bengtsson och Betty Malmberg (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2563 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:2563 av Annika Lillemets m.fl. MP Fristad för visselblåsare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör bli en fristad för visselblåsare. Motivering Så kallade visselblåsare whistleblowers spelar en ovärderlig


Utskottsberedning: 2014/15:SfU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2563 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2563 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:2503 av Eva Lohman och Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2503 av Eva Lohman och Boriana Åberg M Olagliga organtransplantationer i Kina Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ofrivilliga och olagliga organtransplantationer i Kina. Motivering I Europarådets konvention mot handel


Utskottsberedning: 2015/16:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2503 av Eva Lohman och Boriana Åberg (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2503 av Eva Lohman och Boriana Åberg (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2464 av Susanne Eberstein (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2464 av Susanne Eberstein S Svenska initiativ för att få till stånd en nedrustning av kärnvapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska delta aktivt i förberedelserna inför översynskonferensen för icke-spridningsfördraget


Utskottsberedning: 2017/18:UU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2464 av Susanne Eberstein (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2464 av Susanne Eberstein (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2451 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, FP, KD, C)

Motion till riksdagen 2014/15:2451 av Cecilia Magnusson m.fl. M, V, FP, KD, C Frigivande av Dawit Isaak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den svenske journalisten och medborgaren Dawit Isaak som sitter fängslad i Eritrea sedan mer än 13 år men


Utskottsberedning: 2015/16:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2451 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, FP, KD, C) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2451 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, FP, KD, C) (pdf, 88 kB)

Motion 2014/15:2443 av Désirée Pethrus (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2443 av Désirée Pethrus KD Post 2015 millenniemålen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det svenska utvecklingssamarbetet även i fortsättningen bör ha främjandet av de mänskliga fri- och rättigheterna som både


Utskottsberedning: 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2014/15:2443 av Désirée Pethrus (KD) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2443 av Désirée Pethrus (KD) (pdf, 83 kB)