Dokument & lagar (111 träffar)

Motion 2014/15:3075 av Karin Enström m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:3075 av Karin Enström m.fl. M, C, KD med anledning av prop. 2014/15:104 Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en folkrättslig grund för insatsen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:UFöU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:3075 av Karin Enström m.fl. (M, C, KD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:3075 av Karin Enström m.fl. (M, C, KD) (pdf, 69 kB)

Motion 2014/15:3073 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3073 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2014/15:104 Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i sina kommande budgetförslag


Utskottsberedning: 2014/15:UFöU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:3073 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:3073 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2014/15:3056 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:3056 av Allan Widman m.fl. FP, M, C, KD med anledning av prop. 2014/15:68 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ta de initiativ


Utskottsberedning: 2014/15:UFöU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:3056 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:3056 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:3011 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3011 av Mattias Karlsson m.fl. SD Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka satsningarna på humanitärt bistånd. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2014/15:3011 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (docx, 57 kB) Motion 2014/15:3011 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (pdf, 117 kB)

Motion 2014/15:3008 av Björn Söder och Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3008 av Björn Söder och Mikael Jansson SD med anledning av prop. 2014/15:13 Svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission RSM i Afghanistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om ett svenskt deltagande i Natos utbildnings- och


Utskottsberedning: 2014/15:UFöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:3008 av Björn Söder och Mikael Jansson (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:3008 av Björn Söder och Mikael Jansson (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:2995 av Karin Enström m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2995 av Karin Enström m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 1. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. 2. Sammanfattning Svensk utrikespolitik ska främja demokrati,


Utskottsberedning: 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:2995 av Karin Enström m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:2995 av Karin Enström m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 94 kB)

Motion 2014/15:2994 av Karin Enström m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2994 av Karin Enström m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverige ska vara en stark röst för fred, frihet


Utskottsberedning: 2014/15:UU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:2994 av Karin Enström m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 50 kB) Motion 2014/15:2994 av Karin Enström m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 85 kB)

Motion 2014/15:2975 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2975 av Julia Kronlid m.fl. SD Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 a i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med


Utskottsberedning: 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2975 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2014/15:2975 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 126 kB)

Motion 2014/15:2962 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2962 av Björn Söder m.fl. SD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk


Utskottsberedning: 2014/15:UU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2962 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2962 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2014/15:2936 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2936 av Julia Kronlid m.fl. SD De kristnas och övriga minoriteters situation i inbördeskrigens Irak och Syrien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ytterligare bör verka för att uppmärksamma de humanitära


Utskottsberedning: 2014/15:JuU14 2014/15:UU2 2015/16:UU12
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2014/15:2936 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 51 kB) Motion 2014/15:2936 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 91 kB)

Motion 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. SD Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i arbetet med mänskliga rättigheter i utvecklingsländer i högre grad prioritera de sociala och ekonomiska


Utskottsberedning: 2014/15:UU15
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2014/15:2745 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2745 av Julia Kronlid m.fl. SD Fredsprocessen i Mellanöstern Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör återkalla sitt erkännande av Palestina och förklara det ogiltigt. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:UU2 2015/16:UU12
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2014/15:2745 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2745 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2014/15:2451 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, FP, KD, C)

Motion till riksdagen 2014/15:2451 av Cecilia Magnusson m.fl. M, V, FP, KD, C Frigivande av Dawit Isaak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den svenske journalisten och medborgaren Dawit Isaak som sitter fängslad i Eritrea sedan mer än 13 år men


Utskottsberedning: 2015/16:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2451 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, FP, KD, C) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2451 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, FP, KD, C) (pdf, 88 kB)

Motion 2014/15:1884 av Maria Weimer m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:1884 av Maria Weimer m.fl. FP En offensiv svensk Europapolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att EU-samarbetet ska utvecklas inom de områden som nämns i motionen. Motivering Europas historia är grunden för


Utskottsberedning: 2014/15:UU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1884 av Maria Weimer m.fl. (FP) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1884 av Maria Weimer m.fl. (FP) (pdf, 73 kB)

Motion 2014/15:1878 av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:1878 av Jan Björklund m.fl. FP En tydlig linje mot Ryssland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skärpta sanktioner mot Ryssland. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd


Utskottsberedning: 2014/15:UU10 2015/16:UU15 2017/18:UU10 2017/18:UU11
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:1878 av Jan Björklund m.fl. (FP) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1878 av Jan Björklund m.fl. (FP) (pdf, 73 kB)

Motion 2014/15:1876 av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:1876 av Jan Björklund m.fl. FP Svenskt medlemskap i Nato Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige under den innevarande mandatperioden bör söka medlemskap i Nato. Motivering Åter syns stridsvagnar på Europas


Utskottsberedning: 2014/15:UFöU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1876 av Jan Björklund m.fl. (FP) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1876 av Jan Björklund m.fl. (FP) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:2519 av Mikael Jansson och David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2519 av Mikael Jansson och David Lång SD Kaj för lyxkryssningsfartyg i Klippan, intill Älvsborgsbron Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en kaj för lyxkryssningsfartyg i Klippan, intill Älvsborgsbron, bör kostnadsberäknas.


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2519 av Mikael Jansson och David Lång (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2519 av Mikael Jansson och David Lång (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:2486 av Mikael Jansson och David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2486 av Mikael Jansson och David Lång SD En ny Götaälvbro med kabinbanor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att snarast utreda en ny alternativ Götaälvbro med kompletterande kabinbanor. Motivering Götaälvbron mår


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2486 av Mikael Jansson och David Lång (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2486 av Mikael Jansson och David Lång (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 22 Kommunikationer Sammanfattning Alliansen vill genom Sverigebygget göra historiskt stora och långsiktiga satsningar på infrastrukturen och bostadsbyggande. Vi vill förbättra möjligheterna för arbetspendling och godstransporter genom


Utskottsberedning: 2014/15:SkU18 2014/15:TU1 2014/15:TU10 2014/15:TU12 2014/15:TU6 2014/15:TU7 2014/15:TU9 2014/15:UbU1
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 10 avslag, 9 bifall,

Motion 2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 59 kB) Motion 2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 117 kB)

Motion 2014/15:2155 av Annicka Engblom m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2155 av Annicka Engblom m.fl. M Utbyggnad av E22 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utbyggnad av E22. E22 av strategisk betydelse Det nationella delmålet för transportpolitiken är att transportsystemet ska främja


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2155 av Annicka Engblom m.fl. (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2155 av Annicka Engblom m.fl. (M) (pdf, 78 kB)