Dokument & lagar (467 träffar)

Motion 2014/15:3081 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:3081 av Per Åsling m.fl. C, M, FP, KD med anledning av skr. 2014/15:98 Redovisning av skatteutgifter 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i kommande skrivelser med redovisning av skatteutgifter


Utskottsberedning: 2014/15:SkU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:3081 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:3081 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:3033 av Lena Ek och Anders Åkesson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:3033 av Lena Ek och Anders Åkesson C med anledning av prop. 2014/15:40 Beskattning av flygbränsle och fartygsbränsle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast, och innan förslaget träder i kraft,


Utskottsberedning: 2014/15:SkU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:3033 av Lena Ek och Anders Åkesson (C) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:3033 av Lena Ek och Anders Åkesson (C) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:3026 av Olle Felten m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3026 av Olle Felten m.fl. SD med anledning av prop. 2014/15:41 Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:SkU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:3026 av Olle Felten m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:3026 av Olle Felten m.fl. (SD) (pdf, 86 kB)

Motion 2014/15:3010 av David Lång m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3010 av David Lång m.fl. SD med anledning av prop. 2014/15:5 Ny instansordning för inrättande av exportbutik på flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förenklad administration vid inrättande av exportbutiker


Utskottsberedning: 2014/15:SkU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:3010 av David Lång m.fl. (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:3010 av David Lång m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl. SD Ökade befogenheter för rättsväsendet Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Ökad säkerhet i domstol Ljudupptagning vid hemlig kameraövervakning tillåts Överskottsinformation vid hemlig rumsavlyssning Sänkta krav för användning av hemliga tvångsmedel


Utskottsberedning: 2014/15:JuU1 2014/15:JuU10 2014/15:JuU15 2014/15:JuU16 2014/15:KU15 2014/15:SkU1
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) (docx, 75 kB) Motion 2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) (pdf, 185 kB)

Motion 2014/15:2818 av Åsa Westlund (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2818 av Åsa Westlund S Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att erkänna staten Västsahara. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge tullmyndigheterna i uppgift


Utskottsberedning: 2014/15:SkU1 2015/16:UU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:2818 av Åsa Westlund (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2818 av Åsa Westlund (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:2321 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2321 av Kerstin Lundgren C En hållbar värld Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att fullfölja stödet till Ukraina och av det östliga partnerskapet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2014/15:SkU20 2014/15:SoU12 2014/15:UU10 2014/15:UU15 2014/15:UU2 2015/16:UU15 2015/16:UU8 2015/16:UU9 2017/18:UU11
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2321 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 53 kB) Motion 2014/15:2321 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 97 kB)

Motion 2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. M Hållbara och pålitliga kommunikationer i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckling och vidmakthållande av statens infrastruktur bör utgå från beslut om åtgärdsplanering


Utskottsberedning: 2014/15:SkU17 2014/15:SkU18 2014/15:TU1 2014/15:TU10 2014/15:TU12 2014/15:TU13 2014/15:TU5 2014/15:TU6 2014/15:TU7 2014/15:TU8 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 10 avslag, 11 bifall,

Motion 2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 55 kB) Motion 2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 115 kB)

Motion 2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 22 Kommunikationer Sammanfattning Alliansen vill genom Sverigebygget göra historiskt stora och långsiktiga satsningar på infrastrukturen och bostadsbyggande. Vi vill förbättra möjligheterna för arbetspendling och godstransporter genom


Utskottsberedning: 2014/15:SkU18 2014/15:TU1 2014/15:TU10 2014/15:TU12 2014/15:TU6 2014/15:TU7 2014/15:TU9 2014/15:UbU1
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 10 avslag, 9 bifall,

Motion 2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 59 kB) Motion 2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 117 kB)

Motion 2014/15:2127 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2127 av Markus Wiechel SD Främjande av elfordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en statlig satsning på infrastruktur för elbilar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2014/15:SkU18 2014/15:TU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2127 av Markus Wiechel (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2127 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2453 av Anders W Jonsson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2453 av Anders W Jonsson C Antibiotika Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en global kriskommission för antibiotika. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2014/15:FiU27 2014/15:MJU10 2014/15:MJU2 2014/15:SkU1 2014/15:SoU12 2014/15:UU9 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2014/15:2453 av Anders W Jonsson (C) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:2453 av Anders W Jonsson (C) (pdf, 84 kB)

Motion 2014/15:1909 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1909 av Göran Hägglund m.fl. KD Välbefinnande och värdighet för äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att äldre kan bestämma själva. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2014/15:SkU16 2014/15:SoU1 2014/15:SoU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 4 avslag, 2 bifall,

Motion 2014/15:1909 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1909 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2014/15:2964 av Anna Hagwall m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2964 av Anna Hagwall m.fl. SD Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti


Utskottsberedning: 2014/15:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2964 av Anna Hagwall m.fl. (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2964 av Anna Hagwall m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2014/15:2916 av Hanna Wigh (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2916 av Hanna Wigh SD Utred momsen på djursjukhus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en utredning bör tillsättas för att utreda och utvärdera effekten av moms på djursjukvård och lämna förslag på lämplig nivå


Utskottsberedning: 2014/15:SkU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2916 av Hanna Wigh (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2916 av Hanna Wigh (SD) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:2913 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2913 av Mikael Jansson SD Skatteavdrag för bilar som körs lite Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att befria bilägare som kör mindre än 500 mil per år från halva vägtrafikskatten. Motivering I skattelagstiftningen


Utskottsberedning: 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2913 av Mikael Jansson (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2913 av Mikael Jansson (SD) (pdf, 57 kB)

Motion 2014/15:2880 av Finn Bengtsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2880 av Finn Bengtsson m.fl. M Enklare kassahantering i särskilda fall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av effekter på näringsverksamhet inom kontanthandeln som konsekvens av den nya kassalagen som trädde


Utskottsberedning: 2014/15:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2880 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2880 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:2786 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2786 av Anders Forsberg m.fl. SD Skatt på svenskt jord- och skogsbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om höjd återbetalning av koldioxidskatten för jord- och skogsbruksmaskiner. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:FiU1 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2786 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2786 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2014/15:2776 av Ola Johansson och Per Lodenius (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2776 av Ola Johansson och Per Lodenius C ROT-avdag för kulturhistoriska byggnader Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att möjligheten att utvidga det nuvarande ROT-avdraget ses över så att byggnader som är kulturellt


Utskottsberedning: 2014/15:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2776 av Ola Johansson och Per Lodenius (C) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2776 av Ola Johansson och Per Lodenius (C) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2773 av Johan Hedin (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2773 av Johan Hedin C Gör det lättare att använda tjänstebil för privata ärenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda ett system med schablonskatt för privat användning av tjänstebilar. Motivering För den


Utskottsberedning: 2014/15:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2773 av Johan Hedin (C) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2773 av Johan Hedin (C) (pdf, 58 kB)

Motion 2014/15:2660 av Finn Bengtsson och Amir Adan (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2660 av Finn Bengtsson och Amir Adan M Individuell redovisning av skatter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om individuell redovisning av skatter och förändringar av skatter. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2014/15:SkU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2660 av Finn Bengtsson och Amir Adan (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2660 av Finn Bengtsson och Amir Adan (M) (pdf, 64 kB)