Dokument & lagar (5 träffar)

Motion 2014/15:3082 av Rickard Nordin m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2014/15:3082 av Rickard Nordin m.fl. C med anledning av prop. 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att godkänna avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket


Utskottsberedning: NU

Motion 2014/15:3082 av Rickard Nordin m.fl. (C) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:3082 av Rickard Nordin m.fl. (C) (pdf, 77 kB)

Motion 2014/15:3080 av Lars Hjälmered m.fl. (M, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:3080 av Lars Hjälmered m.fl. M, FP, KD med anledning av prop. 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2014/15:110. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: NU

Motion 2014/15:3080 av Lars Hjälmered m.fl. (M, FP, KD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:3080 av Lars Hjälmered m.fl. (M, FP, KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:3077 av Birger Lahti m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:3077 av Birger Lahti m.fl. V med anledning av prop. 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma


Utskottsberedning: NU

Motion 2014/15:3077 av Birger Lahti m.fl. (V) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:3077 av Birger Lahti m.fl. (V) (pdf, 80 kB)

Motion 2004/05:T464 av Elizabeth Nyström m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:T464 av Elizabeth Nyström m.fl. m Vägar för ny kommunikationspolitik 1 Våra förslag i korthet Alla prognoser tyder på att trafiken på våra vägar kommer att fortsätta att öka kraftigt. De svenska vägarna är i ett mycket dåligt skick på grund av nedskuret och försummat underhåll de senaste


Utskottsberedning: -2004/05:FiU1 2004/05:NU4 2004/05:SkU20 2004/05:TU1 2004/05:TU10 2004/05:TU11 2004/05:TU2 2004/05:TU4 2004/05:TU7 2004/05:TU9 2005/06:TU1 2005/06:TU12 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 25 avslag, 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2004/05:MJ506 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 innehållsförteckning 946 2 förslag till riksdagsbeslut 948 3 inledning 950 4 djurhållning inom jordbruket 950 4.1 djurskyddet inom eu 950 4.2 djurtransporter 950 4.2.1 mobila och gårdsnära slakterier 950 4.2.2 subventioner och beskattning 951 4.2.3 investeringsstöd 952 4.2.4 eu:s djurtransportdirektiv 952


Utskottsberedning: -2004/05:MJU10 2004/05:MJU14 2004/05:MJU6 2004/05:SoU10 2005/06:MJU5 2005/06:MJU8
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 26 avslag, 1 saknar beslutsinformation