Dokument & lagar (17 träffar)

Motion 1993/94:Kr12 av Elver Jonsson (fp) och Anders Svärd (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr12 av Elver Jonsson och Anders Svärd fp, c med anledning av prop. 1993/94:182 Ny lotterilag Folkrörelserna har sedan början av 70-talet förlorat ungefär hälften av sina andelar av spel- och lotterimarknaden medan de statliga spelbolagen och ATG vunnit andelar i motsvarande grad. Även


Utskottsberedning: -1993/94:KrU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr416 av Elver Jonsson (fp) och Rune Thorén (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr416 av Elver Jonsson och Rune Thorén fp, c Folkrörelsernas lotterier m.m. Svensk folkrörelse har god och lång tradition. Oftast har den finansierats genom ideellt arbete och gåvomedel från medlemmar och andra av verksamheten intresserade personer. En viktig inkomstkälla har varit försäljningar


Utskottsberedning: -1993/94:KrU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr301 av Karl-Erik Svartberg m.fl. (s, c, fp, v, m, nyd, kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr301 av Karl-Erik Svartberg m.fl. s, m, fp, c, kds, v, nyd Hällristningarna i Bohuslän I Bohuslän återfinns norra Europas största koncentration av hällristningar. De bohuslänska ristningarna är kända världen över, inte bara genom den stora mängden utan också för att de har en mycket


Utskottsberedning: -1993/94:KrU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr298 av Ewa Hedkvist Petersen m.fl. (s, -)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr298 av Ewa Hedkvist Petersen m.fl. s, En Norrlands musik- och dansteater För närvarande arbetar parlamentariska utredningen med att föreslå nya mål för kulturpolitiken. I direktiven till utredningen skrivs: Riksdagen har betonat den betydelse som det kulturpolitiska målet att skapa


Utskottsberedning: -1993/94:KrU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr292 av Ulla Orring m.fl. (fp, m, c, kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr292 av Ulla Orring m.fl. fp, m, c, kds Det norrländska musikteaterlivet Operakonsten är månghundraårig och den första föreställningen lär ha ägt rum i Florens i början av 1600- talet. Men för Norrlands del dröjde det ända till 1974, då en fast ensemble etablerades i Umeå. Etableringen


Utskottsberedning: --1993/94:KrU21 1993/94:UbU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr284 av Göran Magnusson m.fl. (s, c)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr284 av Göran Magnusson m.fl. s, c Biografverksamheten Sedan den 1 januari 1993 gäller ett nytt filmavtal som reglerar finansieringen av Filminstitutet, svensk filmproduktion och vissa visningsfrämjande åtgärder. Staten har gjort vissa ekonomiska åtaganden i dessa delar. Film- och videobranschen


Utskottsberedning: -1993/94:KrU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr275 av Bertil Persson (m) och Olle Schmidt (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr275 av Bertil Persson och Olle Schmidt m, fp Malmö Musik och Teater AB Ur ett medborgarperspektiv har Stockholm aldrig utgjort Sveriges centrum. I arbete, kultur, utbildning, kommunikationer och socialt liv har det alltid funnits en regional struktur. Vid sidan om Stockholm har Malmö-Lund


Utskottsberedning: -1993/94:KrU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr250 av Håkan Holmberg och Lennart Fremling (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr250 av Håkan Holmberg och Lennart Fremling fp Ett museum i Gamla Uppsala Gamla Uppsala är en av landets märkligaste och mest förtätade historiska miljöer. Genom de omfattande markförvärv som Riksantikvarieämbetet gjort och genom de stora vårdinsatser som lagts ned under en följd av


Utskottsberedning: -1993/94:KrU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr249 av Gudrun Norberg m.fl. (fp, v, c, m)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr249 av Gudrun Norberg m.fl. fp, m, c, v Ett nobelprismuseum i Karlskoga Nobelpriset, Nobelfesten och övriga arrangemang däromkring har gjort Sverige känt i stora delar av världen. Nobelarrangemangen har givit en positiv och respektfull Sverigebild utomlands. Sverige uppmärksammar och


Utskottsberedning: -1993/94:KrU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr248 av Jerzy Einhorn m.fl. (kds, fp, s, c)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr248 av Jerzy Einhorn och Karin Israelsson kds, fp, c, s Judiska museet I flertalet av Europas huvudstäder finns judiska museer. Detta gäller även huvudstäder i östeuropeiska länder. Det första judiska museet i Skandinavien invigdes Stockholm i januari 1987. Sedan den 10 maj 1992 är museet


Utskottsberedning: -1993/94:KrU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr247 av Ulla Orring m.fl. (fp, m, c, kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr247 av Ulla Orring m.fl. fp, m, c, kds Bildmuseet i Umeå Den pågående utbyggnaden av Bildmuseet i Umeå är snart färdig och skall enligt planerna invigas i maj. Museet har tack vare att statliga medel ställts till förfogande genom Boverket fått väsentligt utökade lokaler som nu kommer


Utskottsberedning: -1993/94:KrU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr244 av Barbro Westerholm (fp) och Jerzy Einhorn (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr244 av Barbro Westerholm och Jerzy Einhorn fp, kds Marionetteatern och Marionettmuseet Dockteater är en mycket gammal konstform med stark förankring i Europa och den övriga världen men med tidigare, t.o.m. 1950-talet, svag ställning i Sverige. I mitten av 1800-talet kom den första Kasperteatern


Utskottsberedning: -1993/94:KrU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr239 av Lena Öhrsvik m.fl. (s, m, c, kds, fp, nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr239 av Lena Öhrsvik m.fl. s, m, fp, c, kds, nyd Ett nytt landsarkiv till Kalmar Arkivdepåkommittén har lagt fram en plan för försörjning av statliga arkivdepåer fram till år 2000. Förslaget innebär bl.a. att landsarkivet i Vadstena inte skall byggas ut ytterligare, utan man skall i stället


Utskottsberedning: -1993/94:KrU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr236 av Lena Hjelm-Wallén (s) och Birger Andersson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr236 av Lena Hjelm-Wallén och Birger Andersson s, c Sala silvergruva Sala silvergruva utgör en rik historisk industrimiljö av synnerligen stort kulturhistoriskt värde. Riksantikvarieämbetet RAÄ har också förklarat Sala silvergruva jämte damm- och kanalsystem liksom den ännu bevarade


Utskottsberedning: -1993/94:KrU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr226 av Lars Sundin (fp) och Hans Nyhage (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr226 av Lars Sundin och Hans Nyhage fp, m Immigrant-Institutet i Borås Immigrant-Institutet har nu flyttat till ett nytt eget hus på 1 600 kvm yta från tidigare 400 kvmmed utrymme för bibliotek, arkiv, utställnings- och konferenslokaler. Invigningen av huset planeras till maj 1994. Tack


Utskottsberedning: -1993/94:KrU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr205 av Olle Schmidt (fp) och Bertil Persson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr205 av Olle Schmidt och Bertil Persson fp, m Statligt stöd till Rooseum i Malmö Konsthallen Rooseum i Malmö har på några få år etablerat sig som en mycket framgångsrik institution för i första hand samtidskonst. Ett flertal utställningar av internationell klass har genomförts, också


Utskottsberedning: -1993/94:KrU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Kr202 av Ulla Tillander (c) och Margitta Edgren (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr202 av Ulla Tillander och Margitta Edgren c, fp Form/Design Center i Malmö Form/Design Center i Malmö arbetar med att främja god formgivning av svenska produkter, att förbättra boendemiljöer och med att sprida kunskap om god form. Man satsar bl.a. på utställningar med regional anknytning.


Utskottsberedning: -1993/94:KrU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation