Dokument & lagar (416 träffar)

Motion 2012/13:Kr304 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr304 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Levande kulturupplevelser i hela Sverige S7076 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att erbjuda kulturupplevelser i hela Sverige. Motivering För 360 miljoner år sedan föll en meteor

2012-10-04

Motion 2012/13:Kr304 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Kr303 av Helén Pettersson i Umeå (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr303 av Helén Pettersson i Umeå S Mer konst till norra Sverige S3084 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att statliga Moderna Museet bör få i uppdrag att se över möjligheterna att starta en filial i Umeå. Motivering

2012-10-04

Motion 2012/13:Kr303 av Helén Pettersson i Umeå (S) (doc, 58 kB)

Motion 2000/01:Kr13 av Gunnel Wallin och Åke Sandström (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Kr13 av Wallin, Gunnel c med anledning av prop. 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att minst 60 ur SVT:s program skall vara textade år 2005. 2. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: ---------2000/01:KrU8
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Kr12 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Kr12 av Fleetwood, Elisabeth m med anledning av prop. 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av tydligare regler för sponsring av program i public service-företagen.


Utskottsberedning: ---2000/01:KrU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Kr11 av Göte Jonsson (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Kr11 av Jonsson, Göte m med anledning av prop. 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om inriktningen av programutbudet i TV i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering Angående förmiddagsgudstjänster i TV Av propositionen


Utskottsberedning: -2000/01:KrU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Kr10 av Amanda Agestav och Magnus Jacobsson (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Kr10 av Agestav, Amanda kd med anledning av prop. 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag till alternativ


Utskottsberedning: ---2000/01:KrU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Kr9 av Sonja Fransson (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Kr9 av Fransson, Sonja s med anledning av prop. 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att SVT får i uppdrag att kraftfullt utöka antalet teckenspråkiga program.


Utskottsberedning: -2000/01:KrU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Kr8 av Inger Davidson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Kr8 av Davidson, Inger kd med anledning av prop. 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett mångsidigt utbud av hög kvalitet. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: -------------2000/01:KrU8
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Kr7 av Lennart Kollmats m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Kr7 av Kollmats, Lennart fp med anledning av prop. 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att den aviserade utredningen om public service


Utskottsberedning: ---------------------2000/01:KrU8
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Kr6 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Kr6 av de Pourbaix-Lundin, Marietta m med anledning av prop. 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett utökat teckenspråkigt programutbud i SVT. 2. Riksdagen


Utskottsberedning: ---2000/01:KrU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Kr5 av Jan Björkman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Kr5 av Björkman, Jan s med anledning av prop. 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om allas tillgång till de regionala TV-sändningarna. Alla hushålls tillgång till


Utskottsberedning: -2000/01:KrU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Kr4 av Lena Sandlin-Hedman och Rinaldo Karlsson (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Kr4 av Sandlin-Hedman, Lena s med anledning av prop. 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av att public service-företagen har en decentraliserad organisation


Utskottsberedning: -2000/01:KrU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Kr3 av Rigmor Stenmark (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Kr3 av Stenmark, Rigmor c med anledning av prop. 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att gudstjänster bör sändas i TV på en fast tid varje söndag. 2. Riksdagen


Utskottsberedning: ---2000/01:KrU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Kr2 av Margareta Andersson och Birgitta Carlsson (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Kr2 av Andersson, Margareta c med anledning av prop. 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att öka antalet programminuter per vecka som är tolkade till teckenspråk


Utskottsberedning: ---2000/01:KrU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Kr1 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Kr1 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005 1 Sammanfattning För Moderata samlingspartiet är det självklart att public service- uppdraget, eller statens uppdrag inom etermedierna, måste ändras i takt med att det totala mediautbudet


Utskottsberedning: ---------2000/01:KrU8
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub821 av Tasso Stafilidis (v)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub821 av Bjälkebring, Charlotta L v Sexualitet och njutning 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en referensgrupp får i uppdrag att ta fram ett diskussionsunderlag för sex och samlevnad. 2. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: -----------------------2000/01:KrU2 2000/01:KU9 2000/01:SoU1 2000/01:SoU10 2000/01:SoU12 2000/01:SoU18 2000/01:UbU13
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub227 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub227 av Leijonborg, Lars fp Läsning Sammanfattning 1. Fakta om svenskarnas läsvanor rymmer både uppmuntrande och oroande inslag. I ett internationellt perspektiv är läsförståelsen god och läsandet högt. Men bland ungdomar minskar bådadera. Och de sociala klyftorna i läsandet förstärks.


Utskottsberedning: -------------2000/01:FiU1 2000/01:KrU5 2000/01:UbU1 2000/01:UbU10 2000/01:UbU13
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:U705 av Elver Jonsson och Runar Patriksson (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:U705 av Jonsson, Elver fp Nordiskt samarbete Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att understödja det nordisk-ryska samarbetet vid genomförandet av EU:s nordliga dimension. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: -------2000/01:KrU8 2000/01:SkU16 2000/01:UU2
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T718 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:T718 av Flyborg, Eva fp IT- och telekompolitik Innehållsförteckning Inledning Sverige upplever nu ett slags ny industrialiseringsvåg där landet står i framkant med att utveckla ny teknik och nya tekniska produkter. Ett av Sveriges främsta områden är telekom. Den i särklass viktigaste


Utskottsberedning: ---------2000/01:KrU1 2000/01:KU18 2000/01:KU19 2000/01:MJU20 2000/01:NU7 2000/01:SkU14 2000/01:TU1
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T717 av Carl Bildt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:T717 av Bildt, Carl m IT-Sverige Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sänkning av kapitalinkomstskatterna1 2. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om nya regler för beskattning


Utskottsberedning: -------------------2000/01:JuU14 2000/01:KrU1 2000/01:SkU14 2000/01:SkU15 2000/01:SkU19 2000/01:TU1 2000/01:UbU1 2000/01:UbU8 2001/02:LU16 2001/02:TU8
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation