Dokument & lagar (13 träffar)

Motion 2014/15:3082 av Rickard Nordin m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2014/15:3082 av Rickard Nordin m.fl. C med anledning av prop. 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att godkänna avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket


Utskottsberedning: NU

Motion 2014/15:3082 av Rickard Nordin m.fl. (C) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:3082 av Rickard Nordin m.fl. (C) (pdf, 77 kB)

Motion 2014/15:3080 av Lars Hjälmered m.fl. (M, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:3080 av Lars Hjälmered m.fl. M, FP, KD med anledning av prop. 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2014/15:110. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: NU

Motion 2014/15:3080 av Lars Hjälmered m.fl. (M, FP, KD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:3080 av Lars Hjälmered m.fl. (M, FP, KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:3077 av Birger Lahti m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:3077 av Birger Lahti m.fl. V med anledning av prop. 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma


Utskottsberedning: NU

Motion 2014/15:3077 av Birger Lahti m.fl. (V) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:3077 av Birger Lahti m.fl. (V) (pdf, 80 kB)

Motion 2001/02:Ju11 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Ju11 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:111 Kallelser av barn och ungdomar till domstolssammanträde, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå regeringens förslag om att kallelse till domstolssammanträde av någon som fyllt 15 men inte 18 år


Utskottsberedning: 2001/02:JuU23

Motion 2001/02:Ub18 av Erling Wälivaara m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2001/02:Ub18 av Erling Wälivaara m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:35 Fristående skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2001/02:35 Fristående skolor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om dispens från kravet


Utskottsberedning: 2001/02:UbU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 2001/02:So5 av Margit Gennser m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:So5 av Margit Gennser m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:33 Schengenintyg 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2001/02:33 Schengenintyg. 2 Riksdagen bör avslå regeringens förslag Regeringen föreslår att Apoteket AB skall få utfärda intyg på grundval


Utskottsberedning: 2001/02:SoU4

Motion 2001/02:Kr419 av Ana Maria Narti m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr419 av Ana Maria Narti m.fl. fp Kultur med mångfald och kvalitet 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 18 2 Förslag till riksdagsbeslut 20 3 Inledning 23 4 Liberal kulturpolitik 23 5 Frihet, mångfald, kvalitet 23 6 Finansiering från flera håll 24 7 Kunskap och kultur som


Utskottsberedning: 2001/02:AU5 2001/02:KrU1 2001/02:KrU11 2001/02:KrU12 2001/02:KrU13 2001/02:KrU14 2001/02:KrU15 2001/02:KrU17 2001/02:KrU18 2001/02:KrU5 2001/02:KU1 2001/02:KU31 2001/02:LU17 2001/02:SkU18 2001/02:SkU21
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2001/02:Kr418 av Inger Davidson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr418 av Inger Davidson m.fl. kd Skapande verksamhet Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 1 Inledning 4 2 Dans, musik och teater 4 2.1 Riksinstitutioner 4 2.1.1 Operan och Dramaten 4 2.1.2 Dansens Hus 5 2.2 Regional verksamhet 5 2.2.1 Göteborgsoperan 6


Utskottsberedning: 2001/02:KrU1 2001/02:KrU10 2001/02:KrU14 2001/02:KrU15 2001/02:KrU16 2001/02:KrU17 2001/02:KrU18 2001/02:SkU15 2001/02:UbU1 2001/02:UbU11
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2001/02:Kr417 av Inger Davidson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr417 av Inger Davidson m.fl. kd Arkiv, bibliotek och museer Innehållsförteckning Innehållsförteckning 45 Förslag till riksdagsbeslut 46 1 Inledning 47 2 Vårt gemensamma kulturarv 47 2.1 Det synliga kulturarvet 48 2.1.1 Kulturmiljö 48 2.2 Det osynliga kulturarvet 49 3 Arkiv 49 3.1


Utskottsberedning: 2001/02:AU1 2001/02:FiU14 2001/02:KrU1 2001/02:KrU14 2001/02:KrU18 2001/02:SkU1
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2001/02:Kr211 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr211 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Konstbank Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om bildandet av en konstbank i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering I Australien finns sedan 1980 en konstbank ArtbankSkälet till att Artbank grundades


Utskottsberedning: 2001/02:KrU18

Motion 2001/02:Ju450 av Johan Pehrson och Helena Bargholtz (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:Ju450 av Johan Pehrson och Helena Bargholtz fp Värn för rättssamhället Sammanfattning Få saker är så fundamentala för civilisationen som en fungerande rättsstat. I motionen Värna rättssamhället behandlar Folkpartiet liberalerna bl.a. polisfrågorna, våld mot kvinnor och barn, rättsväsendets


Utskottsberedning: 2001/02:JuU1 2001/02:JuU10 2001/02:JuU11 2001/02:JuU13 2001/02:JuU7 2001/02:JuU9 2001/02:KU13 2001/02:KU15 2001/02:LU10 2001/02:LU8 2001/02:SoU15
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2001/02:Ju341 av Sven-Erik Sjöstrand m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2001/02:Ju341 av Sven-Erik Sjöstrand m.fl. v Brottsoffer 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att unga brottsoffer särskilt skall uppmärksammas i arbetet med brottsoffer. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att speciell utredningskompetens


Utskottsberedning: 2001/02:JuU11 2001/02:JuU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2001/02:A211 av Maria Larsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2001/02:A211 av Maria Larsson m.fl. kd Jämställdhet 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 27 2 Förslag till riksdagsbeslut 28 3 Inledning 31 4 Delad makt och delat inflytande 32 4.1 Lika möjligheter för fritidsintressen 33 5 Lika möjligheter till försörjning och arbete 34 5.1 Att


Utskottsberedning: 2001/02:AU3 2001/02:AU5 2001/02:AU6 2001/02:FiU27 2001/02:JuU10 2001/02:JuU11 2001/02:JuU7 2001/02:KrU9 2001/02:KU24 2001/02:NU13 2001/02:SfU12 2001/02:SfU8 2001/02:SkU14 2001/02:SoU1 2001/02:SoU23 2001/02:UbU2 2001/02:UbU5 2001/02:UbU6
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation