Dokument & lagar (37 träffar)

Motion 2018/19:3115 av Lars Hjälmered m.fl. (M, KD, C, L)

Motion till riksdagen 2018/19:3115 av Lars Hjälmered m.fl. M, KD, C, L med anledning av skr. 2018/19:135 Riksrevisionens rapport om regionala exportcentrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska utveckla en tydligare resultatredovisning när det gäller


Utskottsberedning: 2019/20:NU1 2019/20:NU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , 3 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:3115 av Lars Hjälmered m.fl. (M, KD, C, L) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:3115 av Lars Hjälmered m.fl. (M, KD, C, L) (pdf, 90 kB)

Motion 2018/19:3107 av Fredrik Malm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:3107 av Fredrik Malm m.fl. L med anledning av prop. 2018/19:128 Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att individens skyddsskäl ska vara den


Utskottsberedning: 2018/19:SfU26

Motion 2018/19:3107 av Fredrik Malm m.fl. (L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:3107 av Fredrik Malm m.fl. (L) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. C Utrikes, omvärld och utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla och fördjupa Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten och om att Sverige ska söka medlemskap i Nato och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:KU27 2018/19:UU10 2018/19:UU12 2018/19:UU14 2018/19:UU2 2018/19:UU8
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 18 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 111 kB)

Motion 2018/19:2777 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2777 av Lars Adaktusson m.fl. KD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Frihet och säkerhet genom internationell samverkan EU som utrikespolitisk aktör Ett reformerat och handlingskraftigt FN Nato


Utskottsberedning: 2018/19:FöU6 2018/19:UU1 2018/19:UU10 2018/19:UU12 2018/19:UU8 2019/20:UU1
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 19 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2777 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (docx, 90 kB) Motion 2018/19:2777 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (pdf, 137 kB)

Motion 2018/19:2767 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2767 av Lars Adaktusson m.fl. KD Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Frihet och utveckling i vår omvärld Kristdemokraternas syn på utveckling Sveriges politik för global utveckling Internationellt


Utskottsberedning: 2018/19:UU2 2019/20:UU1 2019/20:UU2
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 16 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2767 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (docx, 86 kB) Motion 2018/19:2767 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (pdf, 136 kB)

Motion 2018/19:2446 av Per Lodenius m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2446 av Per Lodenius m.fl. C Kultur, civilsamhälle och media i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att främja ett brett kulturliv där nya digitala kulturella uttryck och mångkultur frodas sida vid sida med traditionella


Utskottsberedning: 2018/19:KrU10 2018/19:KrU12 2018/19:KrU13 2018/19:KrU14 2018/19:KrU15 2018/19:KrU9 2018/19:KU29 2018/19:SkU10 2018/19:SkU11 2018/19:SkU13 2018/19:TU4 2018/19:UbU8 2019/20:KrU6
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 22 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2446 av Per Lodenius m.fl. (C) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:2446 av Per Lodenius m.fl. (C) (pdf, 101 kB)

Motion 2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. KD Terrorism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka det lokala förebyggande arbetet mot rekrytering och radikalisering och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: UU 2018/19:FöU9 2018/19:JuU16 2018/19:KU27
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 118 kB)

Motion 2018/19:2950 av Mats Persson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2950 av Mats Persson m.fl. L Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Det offentligas utgifter för statsskulden minskar tack vare


Utskottsberedning: 2018/19:FiU4

Motion 2018/19:2950 av Mats Persson m.fl. (L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2950 av Mats Persson m.fl. (L) (pdf, 85 kB)

Motion 2018/19:2949 av Mats Persson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2949 av Mats Persson m.fl. L Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering I en tid av växande populism och nationalism


Utskottsberedning: 2018/19:FiU5

Motion 2018/19:2949 av Mats Persson m.fl. (L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2949 av Mats Persson m.fl. (L) (pdf, 85 kB)

Motion 2018/19:1385 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1385 av Markus Wiechel m.fl. SD Ryssland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att ytterligare skärpa EU:s sanktioner mot Ryssland om inte situationen för utsatta grupper förbättras avsevärt och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:UU10 2018/19:UU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:1385 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1385 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 86 kB)

Motion 2018/19:1384 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1384 av Markus Wiechel m.fl. SD Seyfo folkmordet 1915 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att formellt erkänna folkmordet på olika minoriteter i Osmanska riket och tillkännager detta för regeringen. Motivering Folkmordet på olika minoriteter


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:1384 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1384 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:1383 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1383 av Markus Wiechel m.fl. SD Somalia och Somaliland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna Somaliland som självständig stat och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta


Utskottsberedning: UU 2018/19:KU28 2018/19:NU13 2019/20:UU2
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 4 avslag, 6 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:1383 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:1383 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 101 kB)

Motion 2018/19:1382 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1382 av Markus Wiechel m.fl. SD Sveriges arbete i Europarådet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om klagofristen vid domstolen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i Europarådet


Utskottsberedning: UU 2018/19:KU27
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 1 avslag, 5 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:1382 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:1382 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 93 kB)

Motion 2018/19:1380 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1380 av Markus Wiechel m.fl. SD Kurdistan och Nineveslätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna ett självständigt Kurdistan i norra Irak och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: UU 2018/19:UU8 2019/20:UU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:1380 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:1380 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 96 kB)

Motion 2018/19:1378 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1378 av Markus Wiechel m.fl. SD Mänskliga rättigheter i utrikespolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetet med mänskliga rättigheter i utvecklingsländer i högre grad ska prioritera de sociala och ekonomiska rättigheterna och


Utskottsberedning: 2019/20:UU2
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 5 avslag, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:1378 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1378 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 90 kB)

Motion 2018/19:1377 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1377 av Markus Wiechel m.fl. SD Nepal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka de diplomatiska förbindelserna med Nepal och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa på mikroföretagande


Utskottsberedning: UU 2019/20:UU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:1377 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2018/19:1377 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:1373 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1373 av Markus Wiechel m.fl. SD Utvecklat samarbete med utvecklingsländer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att finna moderna, effektiva och ömsesidiga samarbetsformer med Afrika och andra tillväxtregioner och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:1373 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 62 kB) Motion 2018/19:1373 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:1370 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1370 av Björn Söder m.fl. SD Den svenska utbildningsinsatsen i Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska säkerställa att det svenska militära bidraget genom utbildningsinsatsen i Irak riktas till KRG-regionen Kurdistan Regional


Utskottsberedning: 2018/19:FöU1 2019/20:UFöU2 2019/20:UU2
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 3 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:1370 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1370 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 88 kB)

Motion 2018/19:1367 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1367 av Björn Söder m.fl. SD Fredsprocessen i IsraelPalestina Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör återkalla sitt erkännande av Palestina och förklara det ogiltigt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: UU 2018/19:KU28 2018/19:UU8 2019/20:UU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:1367 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:1367 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 91 kB)

Motion 2018/19:1366 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1366 av Markus Wiechel m.fl. SD Förenta nationerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att FN ska inta en central plats i Sveriges utrikespolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2018/19:UU10 2018/19:UU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 3 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:1366 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:1366 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 98 kB)
Paginering