Dokument & lagar (2 962 träffar)

Motion 1994/95:N28 av tredje vice talman Christer Eirefelt (fp)

Motion till riksdagen 1994/95:N28 av tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. fp med anledning av prop. 1994/95:228 Mästarbrev för hantverkare Regeringen föreslår i propositionen att en lag om mästarbrev för hantverkare införs och att regeringen skall få överlämna till en eller flera hantverksorganisationer att pröva


Utskottsberedning: --1995/96:NU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:N27 av Leif Marklund (s)

Motion till riksdagen 1994/95:N27 av Leif Marklund m.fl. s med anledning av prop. 1994/95:222 Ny ellagstiftning Regeringen har överlämnat proposition om förslag till ny ellagstiftning till riksdagen. Detta är det mest omfattande förslaget till förändring av energipolitiken. Detta förslag föregriper ett framtida energipolitiskt


Utskottsberedning: -1995/96:NU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:N26 av Eva Goës (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:N26 av Eva Goe s m.fl. mp med anledning av prop. 1994/95:222 Ny ellagstiftning Ellagstiftning anpassad för en grön framtid Miljöpartiet de Gröna vill att varje lagstiftningsåtgärd skall vara ett steg på vägen mot ett grönare samhälle. Energianvändningen är en av de viktigaste frågorna


Utskottsberedning: ---1995/96:NU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:N25 av Arne Kjörnsberg (s)

Motion till riksdagen 1994/95:N25 av Arne Kjörnsberg m.fl. s med anledning av prop. 1994/95:222 Ny ellagstiftning Bakom den något oskyldiga rubriken Ny ellagstiftningryms den utan tvekan största energipolitiska reformen under hela efterkrigstiden. Bakgrund I slutet på 80-talet gjordes en del stora förändringar vad


Utskottsberedning: -1995/96:NU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:N24 av Per Westerberg (m)

Motion till riksdagen 1994/95:N24 av Per Westerberg m.fl. m, fp med anledning av prop. 1994/95:222 Ny ellagstiftning Elmarknadsreformens ikraftträdande Riksdagen beslöt våren 1994 att elmarknadsreformen skulle träda i kraft den 1 januari 1995. Reformen avsåg att stärka elkundernas ställning genom fri konkurrens mellan


Utskottsberedning: ---1995/96:NU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:N23 av Gudrun Schyman (v)

Motion till riksdagen 1994/95:N23 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1994/95:222 Ny ellagstiftning Våren 1994 beslutade riksdagen om reformering av elmarknaden prop. 1993/94:162Det var ett majoritetsbeslut som kritiserades hårt av både socialdemokrater och vänsterpartister. En tid efter riksdagsvalet,


Utskottsberedning: --------1995/96:NU1
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:N22 av Karl-Gösta Svenson (m)

Motion till riksdagen 1994/95:N22 av Karl-Gösta Svenson m med anledning av prop. 1994/95:222 Ny ellagstiftning Regeringen föreslår i propositionen att produktion och handel med el inte får bedrivas tillsammans med nätverksamhet. Det ställs krav på att dessa verksamheter skall bedrivas i skilda juridiska personer.


Utskottsberedning: -1995/96:NU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:N21 av Sivert Carlsson (c)

Motion till riksdagen 1994/95:N21 av Sivert Carlsson c med anledning av prop. 1994/95:222 Ny ellagstiftning I propositionen föreslår regeringen en ny ellag. Lagen ska träda ikraft den 1 januari 1996. Lagen kommer att, om den införs, innebära stora omställningar för producenter och distributörer av el. De nya reglerna


Utskottsberedning: -1995/96:NU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:N20 av Erik Arthur Egervärn (c)

Motion till riksdagen 1994/95:N20 av Erik Arthur Egervärn c med anledning av prop. 1994/95:222 Ny ellagstiftning I proposition 1994/95:222 föreslås en omfattande avreglering av elmarknaden. Det är av stor vikt att dessa regler verkligen får en utformning som gör det möjligt för alla elkonsumentgrupper att delta i


Utskottsberedning: --1995/96:NU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo60

Motion till riksdagen 1994/95:Jo60 av Gudrun Lindvall m.fl. mp med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m. I propositionen behandlas två ärenden, dels införande av en allmän fiskevårdsavgift, dels problemen för den naturreproducerande laxen i Östersjön. Allmän fiskevårdsavgift Miljöpartiet anser

1995-06-14

Motion 1994/95:Jo59

Motion till riksdagen 1994/95:Jo59 av Dan Ericsson m.fl. kds med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m. I propositionen föreslås att en allmän fiskevårdsvgift införs fr.o.m. 1 januari 1996. Det innebär att alla över 18 år ska betala, förutom lokala fiskekort, 100 kronor eller 250 kronor för fiske,

1995-06-14

Motion 1994/95:Jo58

Motion till riksdagen 1994/95:Jo58 av Sylvia Lindgren s med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m. Fritidsfisket har utvecklats till en av våra mest utbredda och populära rekreationsformer. I Stockholm t.ex. är det populärt att fiska i Strömmen. Huvudstaden med det förhållandevis rena vattnet,

1995-06-14

Motion 1994/95:Jo57

Motion till riksdagen 1994/95:Jo57 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m. Regeringen föreslår i prop. 1994/95: 231 att en allmän fiskevårdsavgift införs. Avgiften ska införas från den 1 januari 1996 och omfatta allt svenskt fiske. Fiskande som använder handredskap

1995-06-14

Motion 1994/95:Jo56

Motion till riksdagen 1994/95:Jo56 av Inger René m med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m. Regeringens förslag att införa en allmän fiskevårdsavgift för allt fiske i Sverige är ett dåligt genomtänkt förslag. I propositionen betonas att även de som har eget fiskevatten, där man sedan urminnes

1995-06-14

Motion 1994/95:Jo55

Motion till riksdagen 1994/95:Jo55 av Tom Heyman m med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m. Den föreslagna lagen om fiskevårdsavgift bör ej införas. Stora delar av den svenska kusten har av hävd haft fritt fiske, t.ex. hela västkusten. Möjligheterna att kontrollera om avgiften erlagts är mycket

1995-06-14

Motion 1994/95:Jo54

Motion till riksdagen 1994/95:Jo54 av Maggi Mikaelsson m.fl. v med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m. Hoten mot fisken En rik tillgång på fisk av olika arter och i alla Sveriges vatten är en viktig del av den biologiska mångfalden. Att skapa och återskapa biotoper som ger förutsättningar för

1995-06-14

Motion 1994/95:Jo53

Motion till riksdagen 1994/95:Jo53 av Carin Lundberg m.fl. s med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m. De naturliga bestånden av östersjölax är nu akut utrotningshotade. Flera svaga bestånd kommer att försvinna från sina ursprungsälvar inom de närmaste åren. M 74 drabbar både odlad och vild lax.

1995-06-14

Motion 1994/95:Jo52

Motion till riksdagen 1994/95:Jo52 av Rune Evensson s med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m. Regeringen har i proposition 1994/95:231 föreslagit en allmän fiskevårdsavgift. Det fria fisket längs vår kust är en tillgång som kan jämställas med allemansrätten. Denna rättighet har funnits sedan

1995-06-14

Motion 1994/95:Jo51

Motion till riksdagen 1994/95:Jo51 av Lisbet Calner m.fl. s med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m. Fisket i Bohuslän har varit en fri nyttighet lika länge som landskapet har varit befolkat. Freden i Roskilde 1658, då Bohuslän blev svenskt, ändrade inte på detta förhållande. Förslaget om att

1995-06-14

Motion 1994/95:Jo50

Motion till riksdagen 1994/95:Jo50 av Eva Björne m med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m. Regeringens förslag om en allmän fiskevårdsavgift bör avslås. Införandet av en fiskevårdsavgift kommer att medföra en sämre fiskevård än den vi nu har. Fiskevården sköts idag lokalt med pengar som till

1995-06-14