Dokument & lagar (540 träffar)

Motion 1893:26 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, No 26. t ull ti Å t s r 1 2f:o 26. u rengnifchu n-v-jh Y bon fd iit CJ Af friherre Leijonhufvud, Broder Abraham, med förslag till ändrad lydelse af 2 och 3 i tryckfrihetsaVéyVmu förordningen. iv i Vv AV-1■y.v.iY d snVi VV i Vy. v. ildi Gällande tryckfrihetsförordning har icke tagit

1893-04-08

Motion 1893:26 Första kammaren (pdf, 217 kB)