Dokument & lagar (540 träffar)

Motion 1893:224 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren. N:o 224. N:o 224. Af herr N. SyeilSSOIl i Olseröd, med förslag till ändrad lydelse af 12, 13 och 105 regeringsformen samt 38 inom. 2 riksdagsordningen. Med anledning af det i Kongl. Maj:ts proposition n:o 37 framstälda förslaget till ändrad lydelse af 74 regeringsformen har frågan om beredandet

1893-03-23

Motion 1893:224 Andra kammaren (pdf, 165 kB)

Motion 1893:223 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 223. 1 N:o 223. Af herr J. M. Ekström©i fråga om förändrade grunder för valrätten till Riksdagens Andra Kammare. Under de senaste tiotalen af år har folkmängden i våra större städer ökats i en ganska hastig progression, under det att samtidigt ett stort antal landskommuner visat tillbakagående

1893-03-22

Motion 1893:223 Andra kammaren (pdf, 342 kB)

Motion 1893:222 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:0 221. 3 Lagtima Riksdags konstitutionsutskott ege att äska de protokoll, som uti statsrådet blifvit förda, att orden i 38 riksdagsordningen:med undantag af dem, som angå ministeriella ärenden och kommandomål, hvilka endast i hvad som rörer kända och af utskottet uppgifna händelser kunna

1893-03-20

Motion 1893:222 Andra kammaren (pdf, 166 kB)

Motion 1893:221 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N.o 221. N:o 221. Af herr A. Hedin, om ändring i 7, 11, 12, 28, 32 och 105 regeringsformen samt 38 riksdagsordningen. Luder hänvisning till de förslag om ändringar i grundlagens bestammeföer om handläggning af regeringsärenden angående rikets för 1856 d18ä I851mannnde iå,af’o hvilka Wifvit

1893-03-20

Motion 1893:221 Andra kammaren (pdf, 185 kB)

Motion 1893:220 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 220 1 N:o 220. Af herr A. Hedin, om ändring i den genom Kongl. Maj:ts proposition n:o 37 föreslagna förändrade lydelse af 74 regeringsformen. Jag anhåller härmed att få föreslå följande tillägg till det förslag om ändrad lydelse af 74 regeringsformen, som innehålles i den af mig den 18

1893-03-20

Motion 1893:220 Andra kammaren (pdf, 126 kB)