Dokument & lagar (1 020 träffar)

Motion 1894:172 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren N:o 172. 1 N:o 172. Af herr vice talmannen A. P. Danielson, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om Riksdagens afsittande. Sedan utskottens ordförande vid denna dag hållen talmanskonferens upplyst, att alla till utskottens handläggning hänvisade frågor antingen blifvit af Riksdagen redan

1894-05-09

Motion 1894:172 Andra kammaren (pdf, 457 kB)

Motion 1894:28 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren N:o 28. 1 N:o 28. Ank. till Riksd. kansli den 9 maj 1894 kl. 2 e. m. Af grefve Sparre, angående skrifvelse till Konungen med begäran om Riksdagens af slutande. Sedan utskottens ordförande vid denna dag hållen talmanskonferens upplyst, att alla till utskottens handläggning hänvisade frågor antingen

1894-05-09

Motion 1894:28 Första kammaren (pdf, 123 kB)