Dokument & lagar (348 träffar)

Motion 2007/08:Ub569 av Karla López m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub569 av Karla López m.fl. mp Bättre kunskap om brott mot mänskliga rättigheter mp658 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att brott mot mänskliga rättigheter som har ägt rum i Sverige, med fokus på rasism, diskriminering


Utskottsberedning: 2007/08:UbU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Ub569 av Karla López m.fl. (mp) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Ub568 av Ulf Holm (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub568 av Ulf Holm mp Fysisk aktivitet i skolan mp669 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mer fysisk aktivitet i skolan. Motivering Den svenska skolan har näst efter Irland minst schemalagd idrott i hela EU, trots


Utskottsberedning: 2007/08:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub568 av Ulf Holm (mp) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Ub567 av Christopher Ödmann m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub567 av Christopher Ödmann m.fl. mp Konsumentkunskap i skolan mp655 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om konsumentkunskap i skolan. Motivering Aggressiv reklam om mobiltelefoner och billiga lån strömmar över ungdomarna


Utskottsberedning: 2007/08:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub567 av Christopher Ödmann m.fl. (mp) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Ub564 av Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub564 av Johan Pehrson fp Ny läkarutbildning vid Örebro universitet fp1531 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en läkarutbildning vid Örebro universitet. Motivering Idag finns det stor efterfrågan på läkare inom


Utskottsberedning: 2007/08:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub564 av Johan Pehrson (fp) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Ub558 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub558 av Mats Pertoft m.fl. mp Lärcentrum för utomhuspedagogik mp667 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett lärcentrum för utomhuspedagogik. Varför utomhuspedagogik De fysiska sammanhangens betydelse för hälsa,


Utskottsberedning: 2007/08:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub558 av Mats Pertoft m.fl. (mp) (doc, 49 kB)

Motion 2007/08:Ub557 av Mikaela Valtersson och Mats Pertoft (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub557 av Mikaela Valtersson och Mats Pertoft mp Utomhuspedagogik mp668 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av naturskolor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2007/08:UbU11 2007/08:UbU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Ub557 av Mikaela Valtersson och Mats Pertoft (mp) (doc, 49 kB)

Motion 2007/08:Ub548 av Lena Hallengren (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub548 av Lena Hallengren s Lika rätt till förskola s80083 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge alla barn lika rätt till förskola. Motivering Förskolan är en viktig del av familjepolitiken. Den möjliggör för


Utskottsberedning: 2007/08:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub548 av Lena Hallengren (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Ub543 av Leif Jakobsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub543 av Leif Jakobsson s Lagstadgad anmälningsplikt för skolpersonal s80157 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en lagstadgad anmälningsplikt för skolpersonal. Motivering Skolverket har idag ansvaret


Utskottsberedning: 2007/08:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub543 av Leif Jakobsson (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Ub540 av Ronny Olander (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub540 av Ronny Olander s Lokalisering av ESS-anläggningen s45225 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd för lokalisering av ESS-anläggningen till Lund och Sverige. Motivering ESS, European Spallation Source, är


Utskottsberedning: 2007/08:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub540 av Ronny Olander (s) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Ub539 av Göran Thingwall (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub539 av Göran Thingwall m Utökad intagning till medicinska fakulteter m1782 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utökad intagning till medicinska fakulteter. Motivering I nuläget lottas behöriga studenter med högsta


Utskottsberedning: 2007/08:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub539 av Göran Thingwall (m) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:Ub530 av Christer Adelsbo och Göran Persson i Simrishamn (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub530 av Christer Adelsbo och Göran Persson i Simrishamn s Ekonomisk ersättning för vuxenstuderande s80109 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det är angeläget att stimulera dem med kort utbildning så att de


Utskottsberedning: 2007/08:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub530 av Christer Adelsbo och Göran Persson i Simrishamn (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:Ub528 av Lars U Granberg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub528 av Lars U Granberg s Hälsa och fysisk aktivitet i det livslånga lärandet s80159 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om idrott och hälsa i grund- och gymnasieskolan men också ett perspektiv på en livslång hälsosatsning.


Utskottsberedning: 2007/08:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub528 av Lars U Granberg (s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Ub526 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub526 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. s Allas rätt till barnomsorg s80178 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Motivering Många arbeten, exempelvis inom sjukvård, äldreomsorg,


Utskottsberedning: 2007/08:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub526 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Ub525 av Jan Björkman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub525 av Jan Björkman m.fl. s Rekryteringsbidraget s80162 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rekryteringsbidraget. Motivering Dagens, och i än högre grad morgondagens, arbetsliv kommer att kräva goda kunskaper,


Utskottsberedning: 2007/08:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub525 av Jan Björkman m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Ub523 av Carina Hägg och Anne Ludvigsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub523 av Carina Hägg och Anne Ludvigsson s Konfessionella fristående skolor s80052 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om konfessionella fristående skolor. Motivering Så kallade fristående skolor kan i vissa fall vara


Utskottsberedning: 2007/08:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub523 av Carina Hägg och Anne Ludvigsson (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Ub520 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub520 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa s Korttidsstudier s80146 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om korttidsbidraget. Motivering Ända sedan 1930-talet har ett viktigt inslag i den svenska välfärden varit att


Utskottsberedning: 2007/08:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub520 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:Ub506 av Désirée Liljevall m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub506 av Désirée Liljevall m.fl. s Avgiftsfri grundskola s80128 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det inte ska finnas några avgifter i grundskolan. Motivering Det är viktigt att grundskolan verkligen är avgiftsfri,


Utskottsberedning: 2007/08:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub506 av Désirée Liljevall m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Ub500 av Berit Högman (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub500 av Berit Högman s Universitets- och högskolestyrelsernas sammansättning s43094 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att icke-svenska medborgare ska ha möjlighet att sitta i universitets- och högskolestyrelser.


Utskottsberedning: 2007/08:UbU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:Ub500 av Berit Högman (s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Ub499 av Lars U Granberg och Hannah Bergstedt (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub499 av Lars U Granberg och Hannah Bergstedt s En tillgänglig folkhögskola s65003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att ge personer med funktionshinder rätt att uppbära sjuk- eller aktivitetsersättning


Utskottsberedning: 2007/08:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub499 av Lars U Granberg och Hannah Bergstedt (s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Ub494 av Maria Lundqvist-Brömster m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub494 av Maria Lundqvist-Brömster m.fl. fp Förstärk den lagstadgade elevhälsan fp1420 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förstärka den lagstadgade elevhälsan med kuratorer, psykologer och skolsköterskor. Motivering


Utskottsberedning: 2007/08:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub494 av Maria Lundqvist-Brömster m.fl. (fp) (doc, 39 kB)