Dokument & lagar (402 träffar)

Motion 2008/09:Ub35 av Christer Engelhardt (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub35 av Christer Engelhardt s med anledning av prop. 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan s3067 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att driva UF-företag inom den nya gymnasieskolan. Motivering


Utskottsberedning: 2009/10:UbU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub35 av Christer Engelhardt (s) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:Ub33 av Göran Persson i Simrishamn och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub33 av Göran Persson i Simrishamn och Gunilla Carlsson i Hisings Backa s med anledning av prop. 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan s41100 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att ämnet estetisk verksamhet ska vara obligatoriskt, dvs. tillhöra de nya


Utskottsberedning: 2009/10:UbU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub33 av Göran Persson i Simrishamn och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:Ub30 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub30 av Ann-Kristine Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:154 Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande s45163 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kårobligatoriet. Motivering Studenterna finns


Utskottsberedning: 2008/09:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub30 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Ub24 av Christina Axelsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub24 av Christina Axelsson m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:134 Forskarutbildning med profilering och kvalitet s30071 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Södertörns högskola och de övriga högskolor som


Utskottsberedning: 2008/09:UbU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ub24 av Christina Axelsson m.fl. (s) (doc, 45 kB)

Motion 2008/09:Ub19 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub19 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:115 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar s3059 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att införa barnomsorgspeng enligt vad som anförs i motionen. Motivering I proposition


Utskottsberedning: 2008/09:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub19 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:Ub12 av Kerstin Engle m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub12 av Kerstin Engle m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:68 Yrkeshögskolan s8100 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte flytta Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed TFHS från Lunds universitet till den nya yrkeshögskolan.


Utskottsberedning: 2008/09:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub12 av Kerstin Engle m.fl. (s) (doc, 48 kB)

Motion 2008/09:Ub4 av Berit Högman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub4 av Berit Högman m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation s13051 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om resursfördelningen till Karlstads universitet. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ub4 av Berit Högman m.fl. (s) (doc, 44 kB)

Motion 2008/09:Ub7 av Christina Axelsson och Désirée Liljevall (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub7 av Christina Axelsson och Désirée Liljevall s med anledning av prop. 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation s14066 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att transportforskningen bör ses i ett miljösammanhang.


Utskottsberedning: 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2008/09:Ub7 av Christina Axelsson och Désirée Liljevall (s) (doc, 46 kB)

Motion 2008/09:Ub3 av Sinikka Bohlin (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub3 av Sinikka Bohlin s med anledning av prop. 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation s45162 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om forskning inom den arktiska regionen. Motivering Effekterna av klimatförändringen


Utskottsberedning: 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub3 av Sinikka Bohlin (s) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:Ub1 av Carina Moberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub1 av Carina Moberg m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation s30068 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fakultetsmedel till Södertörns högskola på samma villkor som för övriga


Utskottsberedning: 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ub1 av Carina Moberg m.fl. (s) (doc, 45 kB)

Motion 2008/09:Ub2 av Berit Andnor och Hans Stenberg (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub2 av Berit Andnor och Hans Stenberg s med anledning av prop. 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation s45161 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om forskning inom Mittuniversitetet. Motivering När Mitthögskolan


Utskottsberedning: 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub2 av Berit Andnor och Hans Stenberg (s) (doc, 47 kB)

Motion 2008/09:Ub605 av Hans Olsson (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub605 av Hans Olsson s Skolbibliotekens betydelse s37001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av skolbibliotek. Motivering I 5 bibliotekslagen SFS 1996:1596 anges: Inom grundskolan och gymnasieskolan skall


Utskottsberedning: 2008/09:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub605 av Hans Olsson (s) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:Ub603 av Lennart Sacrédeus och Kjell Eldensjö (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub603 av Lennart Sacrédeus och Kjell Eldensjö kd Förbättring av undervisningen om samlevnad och sex kd754 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att förbättra undervisningen om samlevnad och sex. Motivering


Utskottsberedning: 2008/09:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub603 av Lennart Sacrédeus och Kjell Eldensjö (kd) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:Ub584 av Finn Bengtsson (m)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub584 av Finn Bengtsson m Svenska forskningsansökningar till EU:s ramprogram m2041 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbeta för ökat svenskt deltagande i EU:s ramprogram. Motivering EU:s ramprogram är det


Utskottsberedning: 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub584 av Finn Bengtsson (m) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:Ub576 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub576 av Chatrine Pålsson Ahlgren kd Återbetalning av studielån kd726 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en bonus för den som i förtid återbetalar sina studieskulder. Motivering Vid två tillfällen, nämligen under


Utskottsberedning: 2008/09:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub576 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) (doc, 36 kB)

Motion 2008/09:Ub575 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub575 av Chatrine Pålsson Ahlgren kd Forskningsinriktad utveckling för lärare kd727 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa magistrandutbildningar för grundskola och gymnasieskola. Motivering Behovet av forskarutbildade


Utskottsberedning: 2008/09:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub575 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:Ub574 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub574 av Chatrine Pålsson Ahlgren kd Undervisning om konflikthantering på lärarutbildningen kd728 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om verkställan av riksdagens beslut rörande obligatorisk undervisning om mobbning


Utskottsberedning: 2008/09:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub574 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:Ub569 av LiseLotte Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub569 av LiseLotte Olsson m.fl. v Punktskrift v584 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda möjligheterna till en lag som garanterar gravt synskadade rätten att lära sig punktskrift. Riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:UbU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ub569 av LiseLotte Olsson m.fl. (v) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:Ub568 av Elina Linna (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub568 av Elina Linna v Vårdlärarutbildning v531 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vårdlärarutbildningen ska kunna ge en tydlig lärarexamen och möjlighet att gå vidare till magisterexamen. Motivering I årets


Utskottsberedning: 2008/09:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub568 av Elina Linna (v) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Ub562 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng (m)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub562 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng m Ändrat huvudmannaskap för lärarna m1908 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lärares formella kompetens ska gälla vid anställning. Motivering Läraryrkets status


Utskottsberedning: 2008/09:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub562 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng (m) (doc, 40 kB)