Dokument & lagar (327 träffar)

Motion 2011/12:Ub12 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub12 av Richard Jomshof SD med anledning av prop. 2011/12:144 Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare och om särskild utbildning för vuxna SD308 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2011/12:UbU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub12 av Richard Jomshof (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Ub3 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub3 av Richard Jomshof SD med anledning av prop. 2011/12:49 Vissa frågor om fristående skolor SD240 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lika villkor för fristående och kommunala skolor. Motivering Regeringen föreslår


Utskottsberedning: 2011/12:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub3 av Richard Jomshof (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Ub5 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub5 av Richard Jomshof SD med anledning av skr. 2011/12:57 Riksrevisionens rapport om statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan SD244 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Riksrevisionens rapport


Utskottsberedning: 2011/12:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub5 av Richard Jomshof (SD) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Ub6 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub6 av Richard Jomshof SD med anledning av prop. 2011/12:50 En gymnasiesärskola med hög kvalitet SD237 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ändring i 18 kap. 19 skollagenAllmänna bestämmelser om gymnasiesärskolan


Utskottsberedning: 2011/12:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub6 av Richard Jomshof (SD) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Ub4 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub4 av Richard Jomshof SD med anledning av prop. 2011/12:42 Förbättrade villkor för studerande föräldrar SD239 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbättrade villkor för studerande föräldrar vars barn avlidit. Motivering


Utskottsberedning: 2011/12:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub4 av Richard Jomshof (SD) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:Ub2 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub2 av Richard Jomshof SD med anledning av skr. 2011/12:36 Riksrevisionens rapport om användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning SD235 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lärosätenas årsredovisningar,


Utskottsberedning: 2011/12:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub2 av Richard Jomshof (SD) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Ub520 av Mats Pertoft och Peter Rådberg (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub520 av Mats Pertoft och Peter Rådberg MP Skolpeng till fristående och kommunala förskolor och skolor MP3315 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att göra en översyn av reglerna om skolpeng till fristående


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub520 av Mats Pertoft och Peter Rådberg (MP) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:Ub519 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub519 av Peter Rådberg m.fl. MP Utvidgad rätt till modersmål MP3111 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utöka rätten till modersmålsundervisning under hela grundskoletiden. Motivering I grundskoleförordningen


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub519 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub516 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub516 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth SD Ökad trygghet i skolan SD13 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska utreda hur ett system med s.k. jourskolor ska kunna införas i samtliga svenska


Utskottsberedning: 2011/12:UbU1 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Ub516 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (SD) (doc, 52 kB)

Motion 2011/12:Ub514 av Christer Adelsbo och Peter Jeppsson (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub514 av Christer Adelsbo och Peter Jeppsson S Gymnasiets inriktningar S19190 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta kommunerna själva fatta beslut i frågor om gymnasieskolans inriktningar. Motivering Tidigare


Utskottsberedning: 2011/12:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub514 av Christer Adelsbo och Peter Jeppsson (S) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub503 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub503 av Carina Herrstedt SD Sfi-bonusen SD212 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sfi-utbildning ska ges under samma förutsättningar som gäller för övriga studenter över 20 år. Motivering Det har under flera


Utskottsberedning: 2011/12:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub503 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub502 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub502 av Johnny Skalin SD Begäran om lov från skolan SD204 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta kommunala utbildningsförvaltningar bedöma enskilda angelägenheter för att få lov från skolan. Motivering Den


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub502 av Johnny Skalin (SD) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:Ub501 av Erik Almqvist (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub501 av Erik Almqvist SD Riktat forskningsanslag för grundforskning inom robotik och AI SD189 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett riktat forskningsanslag för grundforskning inom robotik, automation och AI. Motivering


Utskottsberedning: 2011/12:UbU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub501 av Erik Almqvist (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub500 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub500 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström S Filmarkivet i Grängesberg S2226 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Filmarkivet i Grängesberg. Motivering Filmarkivet skall i dialog med forskarsamhället och kulturlivet


Utskottsberedning: 2011/12:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub500 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (S) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub491 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub491 av Edward Riedl M Fribelopp för studiemedel M826 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över fribeloppet för att få studiemedel. Motivering Den 1 januari 2011 höjdes fribeloppet för studenter med cirka


Utskottsberedning: 2011/12:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub491 av Edward Riedl (M) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub490 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub490 av Edward Riedl M Möjlighet till dövtolk vid högre studier M607 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjlighet till dövtolk vid högre studier. Motivering I Sverige finns ungefär 10 000 teckenspråkiga döva personer


Utskottsberedning: 2011/12:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub490 av Edward Riedl (M) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:Ub468 av Gunnar Sandberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub468 av Gunnar Sandberg m.fl. S Kondition och hälsa S19168 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av fysisk aktivitet i skolan. Motivering Konditionen är den enskilt viktigaste faktorn för en bättre hälsa.


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub468 av Gunnar Sandberg m.fl. (S) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Ub453 av Peter Persson (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub453 av Peter Persson S Likvärdiga villkor i förskolan S19033 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av likvärdiga villkor i kommunala och fristående skolor. Motivering En likvärdig förskola för alla barn


Utskottsberedning: 2011/12:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub453 av Peter Persson (S) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub452 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub452 av Hillevi Larsson S Politiska partier i skolan S36003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skolans demokratiuppdrag bör innefatta att politiska partier släpps in i grundskolor, gymnasier, folkhögskolor,


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub452 av Hillevi Larsson (S) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:Ub448 av Johan Johansson (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub448 av Johan Johansson M Privatekonomi i skolan M500 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att ytterligare integrera undervisning i privatekonomi i den svenska skolans befintliga läroplan. Motivering


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub448 av Johan Johansson (M) (doc, 47 kB)