Dokument & lagar (319 träffar)

Motion 2012/13:Ub22 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub22 av Gunvor G Ericson m.fl. MP med anledning av prop. 2012/13:163 Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa MP047 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att begränsa


Utskottsberedning: 2013/14:UbU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2012/13:Ub22 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 74 kB)

Motion 2012/13:Ub20 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub20 av Carina Herrstedt SD med anledning av prop. 2012/13:152 Studiemedel i en globaliserad värld SD382 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om studiemedelsreglerna för utlandsstuderande. Motivering Jag har inget att


Utskottsberedning: 2013/14:UbU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub20 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Ub16 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub16 av Carina Herrstedt SD med anledning av prop. 2012/13:136 Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m. SD367 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Skolverket även fortsättningsvis ska äga utnämningsrätten till


Utskottsberedning: 2012/13:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub16 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Ub13 av Carina Herrstedt och Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub13 av Carina Herrstedt och Richard Jomshof SD med anledning av skr. 2012/13:121 Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän SD357 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2012/13:UbU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Ub13 av Carina Herrstedt och Richard Jomshof (SD) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Ub9 av Jabar Amin (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub9 av Jabar Amin MP med anledning av skr. 2012/13:62 Arbetet med legitimationsreformen avseende lärare och förskollärare MP022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med en finansieringsplan för lärarlegitimationen inklusive kostnadsberäkningar


Utskottsberedning: 2012/13:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub9 av Jabar Amin (MP) (doc, 60 kB)

Motion 2012/13:Ub4 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub4 av Richard Jomshof m.fl. SD med anledning av prop. 2012/13:30 Forskning och innovation SD179 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fr.o.m. 2014 anslå de extra medel på 800 miljoner kronor per år till geovetenskap,


Utskottsberedning: 2012/13:UbU3
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:Ub4 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (doc, 101 kB)

Motion 2012/13:Ub517 av Lise Nordin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub517 av Lise Nordin m.fl. MP Politik för ökat välbefinnande MP2910 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utveckla svensk lyckoforskning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2012/13:UbU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Ub517 av Lise Nordin m.fl. (MP) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:Ub514 av Kew Nordqvist och Mats Pertoft (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub514 av Kew Nordqvist och Mats Pertoft MP Utökad studiemedelstid MP3001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör låta utreda ett flexibelt uttag av studiemedel på individnivå. Motivering Röster höjs


Utskottsberedning: 2012/13:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub514 av Kew Nordqvist och Mats Pertoft (MP) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Ub507 av Erik Almqvist (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub507 av Erik Almqvist SD Forskning inom robotik och AI Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett riktat forskningsanslag för grundforskning inom robotik och AI. Motivering En konkurrensstark


Utskottsberedning: 2012/13:UbU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub507 av Erik Almqvist (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Ub506 av David Lång och Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub506 av David Lång och Mikael Jansson SD Åtgärder för minskat behov av arbetskraftsinvandring SD325 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att minska underskottet på läkare, civilingenjörer och andra bristyrken.


Utskottsberedning: 2012/13:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub506 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Ub504 av Jennie Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub504 av Jennie Nilsson S Skolan som en väg till arbetslivet S3139 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skolan som en väg till arbetslivet. Motivering Sedan i slutet av 80-talet har sysselsättningsgraden sjunkit


Utskottsberedning: 2012/13:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub504 av Jennie Nilsson (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Ub493 av Anne Marie Brodén (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub493 av Anne Marie Brodén M Elevhälsans roll för att motverka psykisk ohälsa M1698 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa ett krav på minst 20 timmars elevhälsa i Sveriges kommuner


Utskottsberedning: 2012/13:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub493 av Anne Marie Brodén (M) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Ub491 av Anne Marie Brodén och Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub491 av Anne Marie Brodén och Finn Bengtsson M Översyn av forskningen på området integrativ medicin M1753 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av forskningen på området integrativ medicin. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:UbU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub491 av Anne Marie Brodén och Finn Bengtsson (M) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Ub485 av Isak From m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub485 av Isak From m.fl. S Behov av tidiga insatser i skolan S3090 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur tidiga insatser för barn med behov av särskilt stöd kan stärkas. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:UbU1 2012/13:UbU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Ub485 av Isak From m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Ub480 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub480 av Monica Green m.fl. S Högskolan i Skövde S3152 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om medel till forskarutbildning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om innovationsverksamheten.


Utskottsberedning: 2012/13:UbU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:Ub480 av Monica Green m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:Ub478 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub478 av Monica Green S Digitalisera undervisning och lärande S3176 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att digitalisera undervisning och lärande. Motivering Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras


Utskottsberedning: 2012/13:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub478 av Monica Green (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Ub473 av Anita Brodén (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub473 av Anita Brodén FP Yrkeslegitimation till fler grupper FP827 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om yrkeslegitimation för fler yrkesgrupper. Motivering Yrkesskydd/legitimation har sedan lång tid använts av yrkesgruppen


Utskottsberedning: 2012/13:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub473 av Anita Brodén (FP) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Ub462 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub462 av Jabar Amin m.fl. MP Waldorflärarutbildningen MP1104 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ för att säkra den svenska Waldorflärarutbildningen. Motivering I Sverige finns det


Utskottsberedning: 2012/13:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub462 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Ub444 av Kerstin Engle m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub444 av Kerstin Engle m.fl. S Genuspedagoger behövs för barnens bästa S3101 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av genuspedagoger i den svenska skolan. Motivering Våra barn behandlas idag olika beroende


Utskottsberedning: 2012/13:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub444 av Kerstin Engle m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Ub421 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub421 av Lars-Axel Nordell KD Investeringstyngda yrkesutbildningar Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten för investeringstyngda yrkeshögskolor att få besked för en


Utskottsberedning: 2012/13:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub421 av Lars-Axel Nordell (KD) (doc, 55 kB)