Dokument & lagar (387 träffar)

Motion 2013/14:Ub23 av Tina Ehn (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub23 av Tina Ehn MP med anledning av prop. 2013/14:229 Särskilda regler för viss utbildning med musikalisk inriktning 201314MP063 med anledning av 2013 14 229 Särskilda regler för viss utbildning med musikalisk inriktning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:229


Utskottsberedning: 2013/14:UbU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub23 av Tina Ehn (MP) (doc, 41 kB)

Motion 2013/14:Ub19 av Jabar Amin och Mats Pertoft (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub19 av Jabar Amin och Mats Pertoft MP med anledning av prop. 2013/14:112 Villkor för fristående skolor m.m. 201314MP059 med anledning av regeringens proposition 2013 14 112 Villkor för fristående skolor m m Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2013/14:UbU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub19 av Jabar Amin och Mats Pertoft (MP) (doc, 43 kB)

Motion 2013/14:Ub14 av Jabar Amin (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub14 av Jabar Amin MP med anledning av prop. 2013/14:148 Vissa skollagsfrågor MP044 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om staten inte bara bör lagstifta om en ökad differentiering i resursfördelningen utan att bättre


Utskottsberedning: 2013/14:UbU21
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:Ub14 av Jabar Amin (MP) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Ub13 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub13 av Carina Herrstedt SD med anledning av prop. 2013/14:148 Vissa skollagsfrågor SD473 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag såvitt avser ändrade regler för modersmålsundervisning för nationella minoriteter. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2013/14:UbU21
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:Ub13 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Ub10 av Jabar Amin (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub10 av Jabar Amin MP med anledning av prop. 2013/14:160 Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram MP043 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Sveriges lärare mer ansvar


Utskottsberedning: 2013/14:UbU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:Ub10 av Jabar Amin (MP) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:Ub8 av Jabar Amin (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub8 av Jabar Amin MP med anledning av prop. 2013/14:188 Gymnasieingenjörsutbildning för konkurrenskraft och tillväxt MP042 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att gymnasieingenjörsutbildningens relation till yrkeshögskolan


Utskottsberedning: 2013/14:UbU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Ub8 av Jabar Amin (MP) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Ub584 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub584 av Penilla Gunther KD Yrkesutbildning för mötesplanerare KD634 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en etablerad yrkesutbildning för mötesplanerare på högskolenivå, enligt internationell standard.


Utskottsberedning: 2013/14:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub584 av Penilla Gunther (KD) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Ub581 av Marie Nordén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub581 av Marie Nordén m.fl. S Körkortsutbildning i skolan S2086 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om körkortsutbildning i skolan. Motivering Arbetsförmedlingen har i en undersökning funnit att av landets 140 000


Utskottsberedning: 2013/14:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub581 av Marie Nordén m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:Ub580 av Carina Ohlsson och Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub580 av Carina Ohlsson och Monica Green S Utbildning i ekonomi och konsumentfrågor S2225 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om studier för alla i ekonomi och konsumentfrågor i grundskolan och på gymnasiet. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub580 av Carina Ohlsson och Monica Green (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Ub579 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub579 av Tomas Eneroth m.fl. S Skolors informationsansvar S2131 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skolors informationsansvar. Motivering När elever i gymnasieskolan blir myndiga upphör skolans skyldighet att ha


Utskottsberedning: 2013/14:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub579 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Ub578 av Anders Andersson och Magnus Sjödahl (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub578 av Anders Andersson och Magnus Sjödahl KD Teckenspråkslärarutbildning KD788 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av behovet av en teckenspråkslärarutbildning. Motivering Sverige är på många


Utskottsberedning: 2013/14:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub578 av Anders Andersson och Magnus Sjödahl (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Ub574 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub574 av Tina Ehn m.fl. MP Lärare för barns och ungas kultur MP1615 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behov av utbildade lärare till kultur- och musikskolan. Motivering Sverige har i allt högre grad utmärkt sig


Utskottsberedning: 2013/14:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub574 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:Ub561 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub561 av Carina Herrstedt SD Ökad fysisk aktivitet i skolan SD429 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av mer fysisk aktivitet i skolan och skolmiljöer som inbjuder till fysisk aktivitet. Motivering Under


Utskottsberedning: 2013/14:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub561 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Ub558 av Teres Lindberg (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub558 av Teres Lindberg S Barnomsorg på heltid S2037 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla barn på sikt ska ha rätt till barnomsorg på heltid oavsett föräldrarnas sysselsättning. Motivering Barn behandlas


Utskottsberedning: 2013/14:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub558 av Teres Lindberg (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Ub539 av Roland Utbult och Anders Andersson (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub539 av Roland Utbult och Anders Andersson KD Kompensation till elever som felaktigt placerats i särskola KD600 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheterna till kompensation till elever som felaktigt


Utskottsberedning: 2013/14:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub539 av Roland Utbult och Anders Andersson (KD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Ub537 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub537 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S Säkerställ en hög nivå på musiklärarutbildningen S2259 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lärarnas musikutbildning ska säkerställas med en hög nivå för framtiden.


Utskottsberedning: 2013/14:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub537 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Ub516 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub516 av Johnny Skalin SD Begäran om lov från skolan SD332 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta kommunala utbildningsförvaltningar bedöma enskilda lovangelägenheter. Motivering Den nya skollagen säger att


Utskottsberedning: 2013/14:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub516 av Johnny Skalin (SD) (doc, 53 kB)

Motion 2013/14:Ub507 av Hans Wallmark (M)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub507 av Hans Wallmark M Forskningsinsatser SverigeStasiDDR M1840 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om initierandet av ett oberoende forskningsprojekt för en eller flera institutioner om DDR-regimens relationer med


Utskottsberedning: 2013/14:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub507 av Hans Wallmark (M) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:Ub327 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub327 av Jabar Amin m.fl. MP Utveckling av fritidshemmen MP1110 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att varje elev på ett fritidshem har rätt att möta utbildad personal. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2013/14:UbU1 2013/14:UbU10 2013/14:UbU12 2013/14:UbU6
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:Ub327 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 65 kB)

Motion 2013/14:Ub318 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub318 av Jabar Amin m.fl. MP Uppstramning av riksinternatens villkor MP1111 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att dra in tillstånden för två internatskolor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2013/14:UbU1 2013/14:UbU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:Ub318 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 63 kB)