Dokument & lagar (287 träffar)

Motion 2016/17:3688 av Fredrik Christensson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C)

Motion till riksdagen 2016/17:3688 av Fredrik Christensson och Ulrika Carlsson i Skövde båda C Med anledning av prop. 2016/17:158 Studiestartsstöd ett nytt rekryterande studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:158 Studiestartsstöd ett nytt rekryterande studiestöd. Motivering Regeringen


Utskottsberedning: 2016/17:UbU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3688 av Fredrik Christensson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3688 av Fredrik Christensson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C) (pdf, 68 kB)

Motion 2016/17:3660 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3660 av Stefan Jakobsson m.fl. SD med anledning av prop. 2016/17:143 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att timplanen i matematik och gymnastik ska justeras efter de tillkännagivanden


Utskottsberedning: 2016/17:UbU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3660 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3660 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (pdf, 61 kB)

Motion 2016/17:3659 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3659 av Stefan Jakobsson m.fl. SD med anledning av prop. 2016/17:158 Studiestartsstöd ett nytt rekryterande studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:158 om studiestartsstöd. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att behålla den tidigare


Utskottsberedning: 2016/17:UbU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3659 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3659 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2016/17:3658 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3658 av Stefan Jakobsson m.fl. SD med anledning av prop. 2016/17:156 En skyldighet att erbjuda lovskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:156 En skyldighet att erbjuda lovskola. Motivering Med anledning av regeringens proposition 2016/17:156 En skyldighet


Utskottsberedning: 2016/17:UbU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3658 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3658 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2016/17:3559 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3559 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist båda SD med anledning av prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens föreslagna ändring i högskolelagen 1992:1434 för att göra Malmö högskola


Utskottsberedning: 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2016/17:3559 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2016/17:3559 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (pdf, 86 kB)

Motion 2016/17:3533 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3533 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist båda SD med anledning av prop. 2016/17:46 En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2016/17:46. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa


Utskottsberedning: 2016/17:UbU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3533 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3533 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2016/17:3480 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3480 av Paula Bieler och Markus Wiechel båda SD Utbildning om arbetsrätt och arbetsmarknadens villkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur ökade kunskaper om arbetsrätt och arbetsmarknadens villkor på bästa sätt förs in i grundskolans


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3480 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3480 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:3329 av Sofia Fölster (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3329 av Sofia Fölster M Höjt fribelopp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja fribeloppet för studerande och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att exkludera sommarmånaderna vid


Utskottsberedning: 2016/17:UbU2 2017/18:UbU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3329 av Sofia Fölster (M) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:3329 av Sofia Fölster (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2016/17:3250 av Anders Hansson (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3250 av Anders Hansson M Blåljusvecka Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att överväga att införa en obligatorisk informationsvecka för grundskoleelever om blåljusyrken och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett land


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3250 av Anders Hansson (M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3250 av Anders Hansson (M) (pdf, 57 kB)

Motion 2016/17:3194 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3194 av Penilla Gunther KD Anhöriga barns rätt till undervisning på sjukhusskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sjukhusskolorna bör öppnas för barn som är anhöriga så att de kan få sin undervisning tillgodosedd under anhörigas vistelser


Utskottsberedning: 2016/17:UbU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3194 av Penilla Gunther (KD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3194 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 60 kB)

Motion 2016/17:3134 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3134 av Cecilia Widegren M Fler yrkeslärare i Skaraborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla för yrkeslärare att utöka sin behörighet i fler yrkesämnen än det ämne eller de ämnen som examen är avsedd för och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3134 av Cecilia Widegren (M) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:3134 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 57 kB)

Motion 2016/17:3105 av Helena Lindahl och Per Lodenius (båda C)

Motion till riksdagen 2016/17:3105 av Helena Lindahl och Per Lodenius båda C Förutsättningarna för humaniora vid landets lärosäten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för humaniora vid landets lärosäten och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3105 av Helena Lindahl och Per Lodenius (båda C) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3105 av Helena Lindahl och Per Lodenius (båda C) (pdf, 70 kB)

Motion 2016/17:3039 av Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C)

Motion till riksdagen 2016/17:3039 av Daniel Bäckström och Per Åsling båda C Fjärrundervisning i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fjärrundervisning ska tillåtas i alla relevanta ämnen och att skolor ska ha möjlighet att anordna fjärrundervisning på entreprenad,


Utskottsberedning: 2016/17:UbU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3039 av Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:3039 av Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C) (pdf, 68 kB)

Motion 2016/17:3001 av Birgitta Ohlsson (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3001 av Birgitta Ohlsson L Obligatoriska jämställdhetsplaner i förskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införande av obligatoriska jämställdhetsplaner i förskolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skolans läroplan säger


Utskottsberedning: 2016/17:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3001 av Birgitta Ohlsson (L) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3001 av Birgitta Ohlsson (L) (pdf, 59 kB)

Motion 2016/17:2983 av Per Lodenius (C)

Motion till riksdagen 2016/17:2983 av Per Lodenius C Teckenspråk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram förslag på hur utlärning av teckenspråk till alla barn i skolan ska ske och hur kunskapen om teckenspråk kan bli större i hela samhället och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2983 av Per Lodenius (C) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2983 av Per Lodenius (C) (pdf, 56 kB)

Motion 2016/17:2915 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2915 av Markus Wiechel SD Företagsamhet i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad kunskap i skolan kring hur man startar företag, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Idag ligger arbetslösheten för unga på


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2915 av Markus Wiechel (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2915 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2016/17:2914 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2914 av Markus Wiechel SD Privat- och hushållsekonomi i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om privat- och hushållsekonomi i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är inte alltid helt enkelt att lämna tryggheten


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2914 av Markus Wiechel (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2914 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 61 kB)

Motion 2016/17:2867 av Anders Österberg och Yasmine Larsson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2867 av Anders Österberg och Yasmine Larsson båda S Elever i förskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att elever i den svenska förskolan, oavsett huvudman, ska garanteras en undervisning som står fri från religiös eller politisk påverkan


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2867 av Anders Österberg och Yasmine Larsson (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2867 av Anders Österberg och Yasmine Larsson (båda S) (pdf, 61 kB)

Motion 2016/17:2850 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2850 av Tuve Skånberg KD Bred utbildning om självmord Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett obligatoriskt utbildningsmoment i suicidprevention och omhändertagande av suicidnära personer i all högskoleutbildning med vårdinriktning


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2850 av Tuve Skånberg (KD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2850 av Tuve Skånberg (KD) (pdf, 61 kB)

Motion 2016/17:2844 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2844 av Runar Filper SD Inga mobiltelefoner i klassrummen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa skrivningen i skollagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Som ett led i att skapa bättre ordning och reda i klassrummen


Utskottsberedning: 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2844 av Runar Filper (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2844 av Runar Filper (SD) (pdf, 58 kB)