Dokument & lagar (43 träffar)

Motion 1998/99:Ub481 av Elver Jonsson m.fl. (fp, m, v, mp, kd, c)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub481 av Elver Jonsson m.fl. fp, m, v, kd, c, mp Statens stöd till teologiska högskolor Under det senaste året har i motioner och interpellationer påtalats situationen för de frikyrkliga teologiska högskolorna. Anledningen har varit den ekonomiska orättvisa som råder mellan etablerade


Utskottsberedning: ---1998/99:UbU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub479 av Eva Flyborg m.fl. (fp, kd, m)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub479 av Eva Flyborg m.fl. fp, m, kd Filmprogrammet vid Högskolan för fotografi och film Inledning Göteborgs universitet har sedan 1997 gjort en strategisk satsning på en 3-årig filmutbildning vid Högskolan för fotografi och film. På kort tid har skolan kunnat bygga upp en väsentlig


Utskottsberedning: -1998/99:UbU1

Motion 1998/99:Ub473 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, kd, m)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub473 av Birgitta Carlsson m.fl. c, m, kd Högskolan i Skövde Bakgrund Högskolan i Skövde är ett profilerat akademiskt lärosäte med en verksamhetsinriktning som i hög grad är anpassad till ett antal viktiga professioner, med en kärnkompetens huvudsakligen inom några områden inom teknik-


Utskottsberedning: -1998/99:UbU1

Motion 1998/99:Ub468 av tredje vice talman Rose-Marie Frebran m.fl. (kd, m, fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub468 av tredje vice talman Rose-Marie Frebran m.fl. kd, m, fp Örebro missionsskola Örebro Missionsskola är en av de tre fria teologiska högskolorna som 1993 beviljades examensrätt för 80 poäng. Samtidigt ingicks ett avtal om statsbidrag med 50 helårsprestationer som tak. Sedan många


Utskottsberedning: -1998/99:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub437 av Lennart Hedquist m.fl. (m, fp, kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub437 av Lennart Hedquist m.fl. m, kd, fp Uppsala som kunskapscentrum Svearikets gamla huvudstad, Uppsala, är sedan århundraden kunskapens huvudstad i Sverige. Uppsala universitet, som grundades redan 1477, har av hävd betraktats som riksuniversitetet. I och med att Statens lantbruksuniversitet


Utskottsberedning: --1998/99:UbU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub413 av Catharina Elmsäter-Svärd (m) och Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub413 av Catharina Elmsäter-Svärd och Barbro Westerholm m, fp Utbildningsplatser för lärare En förändrad syn på skola och lärande påverkar även lärarutbildningen. En lärarutbildning för framtidens skola måste organiseras i nya former, med större öppenhet för förändring och samarbete med


Utskottsberedning: -1998/99:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub412 av Yvonne Ångström (fp) och Åke Sandström (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub412 av Yvonne Ångström och Åke Sandström fp, c Kostnader för decentraliserad högre utbildning Ett viktigt inslag i universitetsutbildningen är de högre utbildningar som decentraliseras från universitetsorterna. Den decentraliserade utbildningen har ökat i omfattning fr o m höstterminen


Utskottsberedning: -1998/99:UbU1

Motion 1998/99:Ub274 av Inger Davidson m.fl. (kd, v, m, c, mp, fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub274 av Inger Davidson m.fl. kd, m, v, c, fp, mp Självmord bland barn och unga Självmorden bland 13-17 åringar ökar. Barnombudsmannen presenterade i år ny självmordsstatistik i boken Upp till 18BO har jämfört åren 1993 och 1996 och inkluderat fall som rubriceras som oklart uppsåt. I denna


Utskottsberedning: --------1998/99:KU22 1998/99:SoU8 1998/99:UbU11 1998/99:UbU7
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub264 av Margareta Israelsson m.fl. (s, v, kd, m, mp, c, fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub264 av Margareta Israelsson m.fl. s, m, v, kd, c, fp, mp Barnomsorg för barn till arbetslösa Många kommuner drar in barnomsorgen till de arbetslösa, helt eller delvis, direkt eller efter några månader. Det innebär stora förändringar i barnens vardag och gör det svårare för föräldrarna


Utskottsberedning: -1998/99:UbU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub263 av Sofia Jonsson (c) och Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub263 av Sofia Jonsson och Johan Pehrson c, fp Specialskolor I Funkisutredningens betänkande, som för närvarande är under beredning, föreslår kommittén flera förändringar vad gäller specialskolorna. De statliga resurserna bör, enligt utredningen, användas för att stödja kommunernas arbete


Utskottsberedning: --1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub256 av Margareta Israelsson m.fl. (s, v, kd, m, c, mp, fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub256 av Margareta Israelsson m.fl. s, m, v, kd, c, fp, mp Romska barn och skolförberedelse I Sverige bor i dag omkring 20 000 romer. De har högre barnadödlighet än många andra minoritets- och invandrargrupper. De har kortare livslängd, högre siffror i olycksstatistiken, lägre levnadsstandard


Utskottsberedning: -1998/99:UbU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub245 av Matz Hammarström m.fl. (mp, fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub245 av Matz Hammarström m.fl. mp, fp Förskoleverksamhet Rädda Barnen lyfter i sitt valmanifest från september 1998 fram frågan om alla barns lika rätt till dagisplats. Det är mycket viktigt att detta ses just som en rättighet för barnet och inte för föräldern. I det perspektivet framstår


Utskottsberedning: -1998/99:UbU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub234 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, c, fp, m)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub234 av Holger Gustafsson m.fl. kd, m, c, fp Ett heltäckande lärlingssystem Begreppet lärlingsutbildning används idag snart sagt på alla typer av utbildningar som har någon företagsanknytning. Systemet har härigenom urholkats och blivit underordnat skolan och dess regelverk. Det lärlingssystem


Utskottsberedning: -1998/99:UbU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub232 av Elver Jonsson m.fl. (fp, m, v, kd, s, mp, c)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub232 av Elver Jonsson m.fl. fp, s, m, v, kd, c, mp ANT-undervisningen Bättre utbildning i alkohol-narkotika- och tobakskunskap ANT för lärare, socialarbetare, m.fl. yrkesutbildningar I CAN:s rapport 51 redovisas gymnasieelevernas dryckesvanor och erfarenheter av alkoholproblem samt


Utskottsberedning: ----1998/99:UbU11
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So307 av Barbro Westerholm m.fl. (fp, m, v, mp, kd, s, c)

Motion till riksdagen 1998/99:So307 av Barbro Westerholm m.fl. fp, s, m, v, kd, c, mp Barns och ungdomars rätt till en tobaksfri uppväxt Nikotin är ett av de mest beroendeframkallande ämnen vi känner till. För att utveckla ett beroende krävs att man exponeras för nikotin. Det är individuellt hur snabbt man utvecklar


Utskottsberedning: ----1998/99:SoU8 1998/99:UbU11
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub73 av Göthe Knutson m.fl. (m, c)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub73 av Göthe Knutson m.fl. m, c med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft Förslag föreligger i riksdagen om inrättandet av ett internationellt riskcentrum i Karlstad. I försvarsutskottets betänkande 1992/93:FöU13, Forskning, behandlas frågan


Utskottsberedning: -1993/94:UbU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub69 av Kjell Ericsson m.fl. (c, m)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub69 av Kjell Ericsson m.fl. c, m med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft Skogsforskning i Värmland I Värmland finns en rad olika företag relaterade till skogsnäringen. Det finns verksamheter knutna till allt ifrån pappersmaskintillverkning,


Utskottsberedning: -1993/94:UbU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub57 av Gullan Lindblad m.fl. (m, c)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub57 av Gullan Lindblad m.fl. m, c med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft Högskolan i Karlstad bör ha en nationell funktion Högskolan i Karlstad är av utomordentligt stor betydelse för Värmlands framtid, vilket vi framhållit i ett flertal


Utskottsberedning: --1993/94:UbU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub52 av Stina Gustavsson (c) och Charlotte Branting (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub52 av Stina Gustavsson och Charlotte Branting c, fp med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft I propositionen föreslås att forskningen vid de mindre och medelstora högskolorna förstärks. Detta möjliggörs genom avsättning ur Fond 92-93 till


Utskottsberedning: -1993/94:UbU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo22 av Stina Eliasson m.fl. (c, fp, m, kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo22 av Stina Eliasson m.fl. c, m, fp, kds med anledning av prop. 1993/94:157 Stöd till ekologisk odling och trädgårdsnäringen, m.m. Regeringen föreslår i proposition 1993/94:157 att utbildning i hippologi skall ges på högskolenivå och att SLU bör vara huvudman för den nya utbildningen.


Utskottsberedning: -1993/94:UbU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Paginering