Dokument & lagar (234 träffar)

Motion 2006/07:A271 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:A271 av Veronica Palm m.fl. s Unga på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka lagen om anställningsskydd i syfte att stärka ungas ställning på arbetsmarknaden. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2006/07:AU13 2006/07:AU14 2006/07:AU4 2006/07:AU5 2006/07:AU9 2006/07:FiU1 2006/07:UbU9
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2006/07:A271 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 63 kB)

Motion 2006/07:Ju314 av Ingemar Vänerlöv (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:Ju314 av Ingemar Vänerlöv kd Neuropsykiatriska funktionshinder och kriminalitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att kunskapen om sambanden mellan kriminalitet och neuropsykiatriska funktionshinder implementeras


Utskottsberedning: 2006/07:JuU1 2006/07:UbU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Ju314 av Ingemar Vänerlöv (kd) (doc, 54 kB)

Motion 2006/07:So379 av Désirée Pethrus Engström (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:So379 av Désirée Pethrus Engström kd Unga flickors hälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vård och behandling för flickor med ätstörningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2006/07:JuU10 2006/07:JuU9 2006/07:SoU1 2006/07:SoU6 2006/07:SoU8 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2006/07:So379 av Désirée Pethrus Engström (kd) (doc, 58 kB)

Motion 2006/07:So461 av Agneta Lundberg och Jan Björkman (s)

Motion till riksdagen 2006/07:So461 av Agneta Lundberg och Jan Björkman s Alkoholpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om Internethandel med alkohol. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barn och


Utskottsberedning: 2006/07:SoU5 2006/07:UbU4 2006/07:UbU5 2006/07:UbU8 2007/08:KU15 2007/08:SkU25
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2006/07:So461 av Agneta Lundberg och Jan Björkman (s) (doc, 58 kB)

Motion 2006/07:Kr219 av Birgitta Sellén och Sven Bergström (c)

Motion till riksdagen 2006/07:Kr219 av Birgitta Sellén och Sven Bergström c Svenska språket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det behövs forskning om vad den successiva övergången till enbart engelska i skolan innebär för den svenska språkkänslan


Utskottsberedning: 2006/07:KrU6 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Kr219 av Birgitta Sellén och Sven Bergström (c) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:Kr218 av Sven Bergström och Birgitta Sellén (c)

Motion till riksdagen 2006/07:Kr218 av Sven Bergström och Birgitta Sellén c Folkhälsa, fysisk aktivitet och stora idrottsevenemang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att öka utrymmet för idrott i skolan.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2006/07:KrU5 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:Kr218 av Sven Bergström och Birgitta Sellén (c) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:Ub360 av Sven Gunnar Persson (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub360 av Sven Gunnar Persson kd Resurserna till elever med hörselnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att barn med hörselnedsättningar bör få bättre tillgång till teckenspråk, hörseltekniska anpassningar och


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub360 av Sven Gunnar Persson (kd) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Ub359 av Sven Gunnar Persson (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub359 av Sven Gunnar Persson kd Teckenspråkiga studenter vid Örebro universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stöd till döva, dövblinda och hörselskadade studenter vid Örebro universitet. Motivering Örebro är den


Utskottsberedning: 2006/07:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub359 av Sven Gunnar Persson (kd) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:Ub358 av Sven Gunnar Persson (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub358 av Sven Gunnar Persson kd Utbildning vid Örebro Teologiska Högskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en omfördelning inom ramen för det totala antalet högskoleplatser i syfte att öka antalet platser med ekonomisk


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub358 av Sven Gunnar Persson (kd) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Ub363 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub363 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson s Demens- och äldrevård i läkarutbildningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inslagen av demens- och äldrevård i läkarutbildningen. Motivering Den demografiska utvecklingen


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub363 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (s) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Ub362 av Fredrik Lundh m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub362 av Fredrik Lundh m.fl. s Avgifter på skolmat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avgifter på skolmat i gymnasieskolan. Motivering Runtom i landet har många kommuner börjat försämra villkoren för unga, vilket vi


Utskottsberedning: 2006/07:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub362 av Fredrik Lundh m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Ub361 av Fredrik Lundh m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub361 av Fredrik Lundh m.fl. s Avgifter i grundskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om efterlevnaden av skollagen när det gäller avgifter i grundskolan. Motivering Situationen för barn och ungdomar från fattiga hem


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub361 av Fredrik Lundh m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Ub367 av Luciano Astudillo och Maryam Yazdanfar (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub367 av Luciano Astudillo och Maryam Yazdanfar s Högskolors rätt till masterexamen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om masterexamen. Motivering De svenska högskole- och universitetsutbildningarna utgör en grundbult


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub367 av Luciano Astudillo och Maryam Yazdanfar (s) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:Ub366 av Gunnar Sandberg och Lars U Granberg (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub366 av Gunnar Sandberg och Lars U Granberg s Idrott och hälsa i grund- och gymnasieskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om mer idrott och hälsa i grund- och gymnasieskolan. Motivering Människokroppen är byggd för


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub366 av Gunnar Sandberg och Lars U Granberg (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Ub365 av Gunnar Sandberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub365 av Gunnar Sandberg m.fl. s Yrkesutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om yrkesutbildningens utformning. Motivering 40 av eleverna i gymnasieskolan går på yrkesförberedande utbildningar på gymnasiet. Ett stort


Utskottsberedning: 2006/07:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub365 av Gunnar Sandberg m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:Ub364 av Hans Stenberg och Berit Andnor (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub364 av Hans Stenberg och Berit Andnor s Mittuniversitetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utveckling av forskning och utbildning på forskarnivå inom Mittuniversitetet. Motivering När Mitthögskolan etablerades 1993


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub364 av Hans Stenberg och Berit Andnor (s) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:Ub369 av Christer Adelsbo och Göran Persson i Simrishamn (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub369 av Christer Adelsbo och Göran Persson i Simrishamn s Komvux Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om vikten av kommunal vuxenutbildning. Motivering Svenska utbildningssatsningar har medgett att vi internationellt


Utskottsberedning: 2006/07:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub369 av Christer Adelsbo och Göran Persson i Simrishamn (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Ub368 av Luciano Astudillo och Hillevi Larsson (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub368 av Luciano Astudillo och Hillevi Larsson s Forskning vid Malmö högskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tilldela Malmö högskola examinationsrätt och forskarutbildning. Motivering Malmö växer och utbildningsbehovet


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub368 av Luciano Astudillo och Hillevi Larsson (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Ub372 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub372 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström s Tandhygienistutbildningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tandhygienistutbildningen. Motivering Inom dagens tandvård blir det förebyggande arbetet allt viktigare. I paritet


Utskottsberedning: 2006/07:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub372 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Ub371 av Solveig Hellquist (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub371 av Solveig Hellquist fp Forskning inom innovationsvetenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att uppmuntra forskning inom ämnet innovationsvetenskap vid Sveriges samtliga universitet. Motivering Det finns 14


Utskottsberedning: 2006/07:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub371 av Solveig Hellquist (fp) (doc, 40 kB)