Dokument & lagar (583 träffar)

Motion 2009/10:Ub6 av Björn von Sydow (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub6 av Björn von Sydow s med anledning av redog. 2009/10:RRS22 Riksrevisionens styrelses redogörelse om studenters anställningsbarhet s30076 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att regeringen tar till sig


Utskottsberedning: 2009/10:UbU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub6 av Björn von Sydow (s) (doc, 56 kB)

Motion 2009/10:Ub562 av Kent Härstedt (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub562 av Kent Härstedt s Simkunnighet s3086 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om simkunnighet. Motivering Under 2008 dog 107 personer i drunkningsolyckor, det var något fler än året innan. Ändå är den långsiktiga


Utskottsberedning: 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub562 av Kent Härstedt (s) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:Ub549 av Anna Tenje (m)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub549 av Anna Tenje m Långsiktigt hållbar personalförsörjningsplan inom hälso- och sjukvården m1087 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en långsiktigt hållbar personalförsörjningsplan med flera strategier för hälso-


Utskottsberedning: 2009/10:UbU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Ub549 av Anna Tenje (m) (doc, 50 kB)

Motion 2009/10:Ub548 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub548 av Carina Hägg s Rätten att gå i förskolan s3037 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utvärdering av systemet med 15 timmar per vecka inom förskolan. Motivering Sverige har världens bästa förskola. Barn


Utskottsberedning: 2009/10:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub548 av Carina Hägg (s) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:Ub546 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub546 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp Jämställdhetsplaner i förskolan fp1305 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jämställdhetsarbete i förskolan. Motivering Passivt rosafärgat Barbieland kontra aktivt självsäkra småpojkar


Utskottsberedning: 2009/10:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub546 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) (doc, 42 kB)

Motion 2009/10:Ub545 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub545 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp Rätt till nattbarnomsorg fp1304 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att rätten till nattdagis borde skrivas in i skollagen. Motivering God barnomsorg med minskade barngrupper,


Utskottsberedning: 2009/10:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub545 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) (doc, 39 kB)

Motion 2009/10:Ub544 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub544 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp Demokratikanon fp1303 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa en demokratikanon. Motivering Den svenska demokratin, jämställdheten, yttrandefriheten,


Utskottsberedning: 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub544 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) (doc, 39 kB)

Motion 2009/10:Ub536 av Monica Green (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub536 av Monica Green s Stärkt samverkan mellan högskolor s6020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om högskolans tredje uppgift. Motivering De svenska högskolorna har tre grundläggande uppgifter, nämligen utbildning,


Utskottsberedning: 2009/10:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub536 av Monica Green (s) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:Ub520 av Marianne Watz (m)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub520 av Marianne Watz m Svenska som vetenskapligt språk m1952 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införandet av krav i berörd lagstiftning på att forskare med undantag för utländska gästforskare ska dokumentera


Utskottsberedning: 2009/10:UbU10 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:Ub520 av Marianne Watz (m) (doc, 41 kB)

Motion 2009/10:Ub506 av Marina Pettersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub506 av Marina Pettersson m.fl. s Körkortsutbildning s3061 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge gymnasieelever möjlighet till körkortsutbildning i skolan. Motivering Det är viktigt att gymnasieungdomar får


Utskottsberedning: 2009/10:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub506 av Marina Pettersson m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2009/10:Ub499 av Lars-Axel Nordell (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub499 av Lars-Axel Nordell kd Utbildning vid Örebro Teologiska Högskola kd770 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en omfördelning inom ramen för det totala antalet högskoleplatser i syfte att öka antalet platser


Utskottsberedning: 2009/10:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub499 av Lars-Axel Nordell (kd) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:Ub489 av Rosita Runegrund och Désirée Pethrus Engström (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub489 av Rosita Runegrund och Désirée Pethrus Engström kd En reell barnomsorgsgaranti kd593 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den s.k. barnomsorgsgarantin ska gälla inom tre månader och att en sanktionsmöjlighet


Utskottsberedning: 2009/10:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub489 av Rosita Runegrund och Désirée Pethrus Engström (kd) (doc, 36 kB)

Motion 2009/10:Ub484 av Åsa Lindestam m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub484 av Åsa Lindestam m.fl. s Framtagande av jämställdhetsstrategi s14223 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att öka jämställdhetsarbetet. Motivering För närvarande arbetar en delegation för jämställdhet


Utskottsberedning: 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub484 av Åsa Lindestam m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:So634 av Ingemar Vänerlöv (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:So634 av Ingemar Vänerlöv kd Levnadsförhållanden för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kd720 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utveckla samarbetet mellan berörda aktörer vad gäller


Utskottsberedning: 2009/10:JuU21 2009/10:SoU1 2009/10:UbU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:So634 av Ingemar Vänerlöv (kd) (doc, 48 kB)

Motion 2009/10:A443 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2009/10:A443 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp Homosexuella, bisexuella och transpersoner fp1306 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bemötandefrågor och kunskaper om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation hos


Utskottsberedning: 2009/10:AU8 2009/10:CU8 2009/10:JuU1 2009/10:JuU14 2009/10:JuU15 2009/10:JuU7 2009/10:KrU9 2009/10:KU14 2009/10:KU19 2009/10:SfU14 2009/10:SoU1 2009/10:SoU11 2009/10:UbU10 2009/10:UbU8 2009/10:UU10 2009/10:UU15 2009/10:UU2 2009/10:UU6
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 32 avslag

Motion 2009/10:A443 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) (doc, 93 kB)

Motion 2009/10:A379 av Désirée Pethrus Engström (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:A379 av Désirée Pethrus Engström kd Invandrares företagande kd818 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om information om företagande till nyanlända under deras introduktionstid. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:AU7 2009/10:FiU22 2009/10:UbU11
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:A379 av Désirée Pethrus Engström (kd) (doc, 42 kB)

Motion 2009/10:Ub569 av Lars U Granberg (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub569 av Lars U Granberg s Studenternas ekonomiska situation s15026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att uppmärksamma studenternas ekonomiska situation. Motivering Trots att insatser har gjorts för


Utskottsberedning: 2009/10:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub569 av Lars U Granberg (s) (doc, 36 kB)

Motion 2009/10:Ub567 av Björn Lind m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub567 av Björn Lind m.fl. s Tillfälligt stopp för etablering av friskolor s15002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en ny skollag som garanterar lika villkor för alla skolor. Motivering Den nuvarande


Utskottsberedning: 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub567 av Björn Lind m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:Ub566 av Hans Hoff och Björn Lind (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub566 av Hans Hoff och Björn Lind s Vinstdrivande friskolor s15003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vinst i friskolor. Motivering Det danska investmentbolaget Axcel köpte förra året det svenska utbildningsföretaget


Utskottsberedning: 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub566 av Hans Hoff och Björn Lind (s) (doc, 36 kB)

Motion 2009/10:Ub565 av Maryam Yazdanfar och Anders Ygeman (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub565 av Maryam Yazdanfar och Anders Ygeman s Stockholm kunskapshuvudstaden s14235 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en kvalitetsskola och Stockholm som kunskapens huvudstad. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:UbU13 2009/10:UbU8 2009/10:UbU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:Ub565 av Maryam Yazdanfar och Anders Ygeman (s) (doc, 46 kB)