Dokument & lagar (322 träffar)

Motion 2010/11:Ub481 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub481 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för förskolan S37114 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvalitetsprogram för förskolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om alla


Utskottsberedning: 2010/11:UbU6
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2010/11:Ub481 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2010/11:Ub468 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub468 av Penilla Gunther KD Öka tillgängligheten på Sveriges skolor Motivering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa ett ekonomiskt stöd för de skolor som tillgänglighetsanpassar sina


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub468 av Penilla Gunther (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ub463 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub463 av Ann-Kristine Johansson m.fl. S Universitet, högskolor och forskning i Västsverige s6021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om universitet, högskolor och forskning i Västsverige. Motivering Den internationella


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub463 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (S) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:Ub455 av Mikael Cederbratt och Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub455 av Mikael Cederbratt och Finn Bengtsson M Forskning och klinisk prövning m1837 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om forskning för utveckling av sjukvård som måste ske vid tillstånd där patienten är medvetslös


Utskottsberedning: 2010/11:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub455 av Mikael Cederbratt och Finn Bengtsson (M) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Ub454 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub454 av Sten Bergheden M Utbildning i livsmedelsproduktion m1208 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att förlägga fler och högre utbildningar inom livsmedelsproduktion till Skaraborgsområdet.


Utskottsberedning: 2010/11:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub454 av Sten Bergheden (M) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:Ub453 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub453 av Sten Bergheden M Privatekonomi i grundskolan m1207 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka antalet utbildningstimmar i privatekonomi, juridik och samhällskunskap i grundskolan och gymnasiet. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub453 av Sten Bergheden (M) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Ub449 av Åsa Lindestam (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub449 av Åsa Lindestam S Svenska för invandrare s7002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fler timmar till sfi-undervisning. Motivering Alla inser vi vikten för invandrare av att få läsa på sfi. Men idag nekas de


Utskottsberedning: 2010/11:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub449 av Åsa Lindestam (S) (doc, 45 kB)

Motion 2010/11:Ub447 av Jessika Vilhelmsson (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub447 av Jessika Vilhelmsson M Suicidprevention m1886 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av skolors mobbningsprogram. Motivering Forskning visar en tydlig koppling mellan mobbning och självmordsbeteende,


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub447 av Jessika Vilhelmsson (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ub445 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub445 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Det livslånga lärandet och högre utbildning s42034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det livslånga lärandet och högre utbildning. Motivering Alla har rätt till en god utbildning


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub445 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:Ub441 av Susanne Eberstein och Eva Sonidsson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub441 av Susanne Eberstein och Eva Sonidsson S Utbildning i kost- och näringslära s42020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om adekvat utbildning i kost- och näringslära för dem som arbetar med att servera och laga


Utskottsberedning: 2010/11:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub441 av Susanne Eberstein och Eva Sonidsson (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ub437 av Kent Härstedt (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub437 av Kent Härstedt S Simkunnighet s6081 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om simkunnighet. Motivering Sommaren 2010 var en tragisk sommar vad gäller drunkningsolyckor. Inte mindre än elva barn drunknade. Flera


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub437 av Kent Härstedt (S) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:Ub436 av Carina Moberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub436 av Carina Moberg m.fl. S Södertörns högskola s14073 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Södertörns högskola. Motivering Södertörns högskola inrättades efter ett beslut i riksdagen 1995. Utbyggnaden av den


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub436 av Carina Moberg m.fl. (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Ub434 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub434 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Vuxenutbildning s6012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återställa de försämringar som är beskrivna i motionen samt utveckla utbildningspolitiken i enlighet med begreppet


Utskottsberedning: 2010/11:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub434 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Ub417 av Irene Oskarsson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub417 av Irene Oskarsson KD Variationer inom skolhälsovården Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till en utvärdering av skolhälsovården. Motivering Skolhälsovården


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub417 av Irene Oskarsson (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ub413 av Margareta B Kjellin (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub413 av Margareta B Kjellin M Geriatrik på läkarutbildningen m1448 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av geriatrik på läkarutbildningen. Motivering Alliansregeringen har i budgeten för 2011 aviserat en


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub413 av Margareta B Kjellin (M) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Ub409 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub409 av Tuve Skånberg KD Bred utbildning om självmord kd818 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett obligatoriskt utbildningsmoment i suicidprevention och omhändertagande av suicidnära personer i all


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub409 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ub407 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub407 av Hillevi Larsson m.fl. S Hem- och konsumentkunskap i skolan s42052 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hem- och konsumentkunskapens betydelse i skolan. Motivering Idag pågår en intensiv debatt om mat och


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub407 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ub404 av Pyry Niemi och Agneta Gille (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub404 av Pyry Niemi och Agneta Gille S Etablering av friskolor s6043 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge kommunerna större möjligheter att påverka etableringen av friskolor. Motivering Den svenska skolan


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub404 av Pyry Niemi och Agneta Gille (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Ub399 av Christer Engelhardt (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub399 av Christer Engelhardt S Högskolan på Gotland s6051 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om högskolan på Gotland. Motivering Högskolan på Gotland är attraktiv. I år ökade sökandet till de utbildningar med 21 procent.


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub399 av Christer Engelhardt (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ub398 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub398 av Tomas Eneroth m.fl. S Stödet till de nya universiteten s6074 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser för de nya universiteten. Motivering Sverige måste ha ambitionen att vara en ledande kunskaps- och


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub398 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 49 kB)