Dokument & lagar (322 träffar)

Motion 2010/11:Ub314 av Anders Hansson (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub314 av Anders Hansson M Mer idrott i skolan m1429 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökat antal idrottstimmar i skolan. Motivering Människokroppen är inte konstruerad för att sitta stilla. Vi behöver röra på


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub314 av Anders Hansson (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ub311 av Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub311 av Maria Lundqvist-Brömster FP Hbt-frågor i utbildningsväsendet fp1282 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skolans undervisning i frågor om sexuell läggning och könsidentitetsuttryck. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2010/11:SoU16 2010/11:UbU7 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:Ub311 av Maria Lundqvist-Brömster (FP) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:Ub310 av Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub310 av Maria Lundqvist-Brömster FP Teckenspråk fp1144 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att lära sig teckenspråk som modersmål i grundskolan. Motivering Teckenspråk används av personer med dövhet


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub310 av Maria Lundqvist-Brömster (FP) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Ub301 av Ewa Thalén Finné (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub301 av Ewa Thalén Finné M Förändring av masterutbildningen m1401 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att masterutbildningen delas upp i två delar, dels en mer teoretisk som är forskarförberedande, dels en mer inriktad


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub301 av Ewa Thalén Finné (M) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:T332 av Jörgen Hellman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:T332 av Jörgen Hellman m.fl. S Tillväxt i Dalsland s27037 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen beakta investeringsbehovet i vägar och järnvägar samt bredbands- och mobiltelefoninätet


Utskottsberedning: 2010/11:NU20 2010/11:TU1 2010/11:TU16 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2010/11:T332 av Jörgen Hellman m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:Sf346 av Yilmaz Kerimo och Arhe Hamednaca (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf346 av Yilmaz Kerimo och Arhe Hamednaca S Flyktingmottagandet s14079 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över lagen om eget boende. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2010/11:SfU2 2010/11:UbU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:Sf346 av Yilmaz Kerimo och Arhe Hamednaca (S) (doc, 59 kB)

Motion 2010/11:N421 av Ulf Holm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N421 av Ulf Holm m.fl. MP Utvecklande av den sociala ekonomin MP2215 1 Sammanfattning I en tid som fortfarande i hög grad präglas av såväl finans- som ekonomi- och jobbkris är behovet av att förstå och synliggöra den sociala ekonomins betydelse större än någonsin. Det gäller särskilt när


Utskottsberedning: 2010/11:AU2 2010/11:AU9 2010/11:CU15 2010/11:FiU29 2010/11:FiU32 2010/11:KU24 2010/11:NU20 2010/11:UbU11 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2010/11:N421 av Ulf Holm m.fl. (MP) (doc, 104 kB)

Motion 2010/11:N405 av Berit Högman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:N405 av Berit Högman m.fl. S Forskning och utveckling för framtiden i Värmland s35004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa gynnsamma förutsättningar för utveckling av klusterbildningar. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2010/11:NU20 2010/11:UbU11 2010/11:UbU12
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2010/11:N405 av Berit Högman m.fl. (S) (doc, 62 kB)

Motion 2010/11:C311 av Irene Oskarsson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:C311 av Irene Oskarsson KD Levande landsbygd kd558 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Äganderätten är grunden för ekonomisk utveckling 6 3.1 Lättare att köpa och sälja fast egendom 6 3.2 Rättvisa vid expropriation 7 3.3 Stärk äganderätten vid mineralutvinning 7


Utskottsberedning: 2010/11:CU20 2010/11:CU22 2010/11:FiU29 2010/11:KrU8 2010/11:KU23 2010/11:KU24 2010/11:MJU16 2010/11:MJU19 2010/11:NU14 2010/11:NU2 2010/11:NU20 2010/11:NU8 2010/11:SkU19 2010/11:SkU20 2010/11:TU12 2010/11:TU13 2010/11:TU25 2010/11:UbU10 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 29 avslag

Motion 2010/11:C311 av Irene Oskarsson (KD) (doc, 134 kB)

Motion 2010/11:A402 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:A402 av Gunvor G Ericson m.fl. MP Jämställd arbetsmarknad MP1821 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Jämställd arbetsmarknad och jämställt arbetsliv 3 3.1 Lönekartläggningar ett effektivt medel för jämställda löner 4 3.2 Rätt till heltid


Utskottsberedning: 2010/11:AU10 2010/11:AU5 2010/11:SfU1 2010/11:UbU7 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2010/11:A402 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 77 kB)

Motion 2010/11:A309 av Désirée Pethrus Engström (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:A309 av Désirée Pethrus Engström KD Invandrares företagande Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om information om företagande till nyanlända under deras introduktionstid. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2010/11:AU1 2010/11:UbU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:A309 av Désirée Pethrus Engström (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Ub480 av Ola Johansson (C)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub480 av Ola Johansson C Rätt att överklaga tillstånd att uppföra vindkraftverk c436 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över lagen 2006:449 om skydd för störningskänslig forskning, i syfte att klarlägga utsträckning


Utskottsberedning: 2010/11:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub480 av Ola Johansson (C) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Ub474 av Per-Ingvar Johnsson och Anders Åkesson (C)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub474 av Per-Ingvar Johnsson och Anders Åkesson C Utökning av läkarutbildningen c371 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör ta initiativ till en ny kartläggning av det långsiktiga behovet


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub474 av Per-Ingvar Johnsson och Anders Åkesson (C) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ub458 av Elin Lundgren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub458 av Elin Lundgren m.fl. S Barnomsorg på obekväm arbetstid s6048 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla kommuner bör vara skyldiga att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid för dem som behöver detta.


Utskottsberedning: 2010/11:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub458 av Elin Lundgren m.fl. (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Ub438 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub438 av Börje Vestlund m.fl. S Hbt och utbildningsväsendet s6070 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kompetensutveckling för lärare i frågor om homo- och bisexuella och transpersoner. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:Ub438 av Börje Vestlund m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:Ub428 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub428 av Lena Hallengren m.fl. S Utbildning och forskning i Kalmar län s6079 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildning och forskning i Kalmar län. Motivering Linnéuniversitet i Kalmar och Växjö är en stark


Utskottsberedning: 2010/11:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub428 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Ub408 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub408 av Tuve Skånberg KD Integration genom svenska språket kd591 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla svenska för invandrare utifrån internationellt framgångsrika metoder. Motivering Det är angeläget


Utskottsberedning: 2010/11:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub408 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Ub392 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub392 av Matilda Ernkrans m.fl. S Ökad jämställdhet i arbetslivet s6020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barnomsorg på obekväm arbetstid. Motivering Verkligheten visar att behoven av barnomsorg på obekväm arbetstid


Utskottsberedning: 2010/11:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub392 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Ub384 av Désirée Pethrus Engström (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub384 av Désirée Pethrus Engström KD Validering av utländska examina och utbildningar Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om validering av utländska examina


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub384 av Désirée Pethrus Engström (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Ub383 av Emma Henriksson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub383 av Emma Henriksson KD Inventering av den fysiska skolmiljön Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Boverket i uppdrag att göra en inventering av den fysiska miljön i landets


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub383 av Emma Henriksson (KD) (doc, 48 kB)